SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FLISAK”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000135721
Numer REGON: 001271400
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-08-11
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/7170/23/856]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012714002002-10-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FLISAK”2002-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU WYDZIAŁ VII GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 4032002-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2002-10-18 do dziś
2. Adresulica KURPIOWSKA nr domu 7 kod pocztowy 87-107 poczta TORUŃ 9 2002-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 14.09.1987 R. 21.03.2002 R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2002-10-18 do dziś
2W DNIU 27.03.2003 R. PRZYJĘTO ZMIANY DO STATUTU NA PODSTAWIE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI: ZMIENIONO W DZIALE. I PAR. 4 UST. 2 PKT 1, W DZIALE.II PAR. 5 UST. 2 PKT 1 I PKT 4, PAR. 6 UST. 4 PKT 4 ORAZ PAR. 7, W DZIALE.III PAR. 8 DODANO PKT 13, PAR. 9 OZNACZONO JAKO UST. 1, ZMIENIONO PKT 5, DODANO UST. 2 I 3, ZMIENIONO TYTUŁ ROZDZIAŁU „B”, PARAGRAFOM OD 13 DO.53 NADANO NOWĄ TREŚĆ I NOWE BRZMIENIE. W DZIALE IV DOTYCHCZASOWE PAR. 39 DO PAR. 45 OTRZYMAŁY NOWĄ NUMERACJĘ JAKO DZIAŁ.V PAR. 54 DO PAR. 60.2003-10-10 do dziś
322.04.2004 R.-ZMIENIONO § 5 UST. 6, -ZMIENIONO § 13 PKT 3, -WYKREŚLONO DRUGIE ZDANIE W § 18 PKT 8, -WYKREŚLONO UST. 2 W § 192004-12-06 do dziś
421.04.2006 R. UCHWALONO NOWY STATUT. 15.11.2006 R. ZMIANY W STATUCIE: -§ 9 UST. 1, PKT 8 ZMIANA -§ 37 PKT 1 I § 38 UST. 1 USUNIĘCIE, POPRAWIENIE NUMERACJI -§ 55 UZUPEŁNIENIE TREŚCI -§ 69 PKT 3 UZUPEŁNIENIE TREŚCI -§ POPRAWIENIE NUMERACJI ROZDZIAŁU III, IV, V.2006-12-12 do dziś
505.12.2007 R. UCHWALONO TREŚĆ NOWEGO STATUTU UCHWAŁĄ, NR 2 WALNEGO ZGROMADZENIA2008-01-08 do dziś
611.05.2018 R. UCHWALONO NOWY STATUT.2019-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK). OŚWIADCZENIE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2002-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBIELANOWSKI2023-08-11 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2023-08-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-08-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU2023-08-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-11 do dziś
21. NazwiskoDĄBROWSKI2002-10-18 do dziś
2. ImionaHENRYK JÓZEF2002-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2023-08-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2023-08-11 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ WACŁAW2023-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKA2023-08-11 do dziś
2. ImionaLIDIA KAZIMIERA2023-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2017-07-03 do dziś
2. ImionaDANUTA KRYSTYNA2017-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUMAŁA2017-07-03 do dziś
2. ImionaJAN2017-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEŁMINIACKA2017-07-03 do dziś
2. ImionaDOROTA AGATA2017-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-03 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKA2023-08-11 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2023-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-11 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELANOWSKI2023-08-11 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2023-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2023-08-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2023-08-11 do dziś
268 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-08-11 do dziś
393 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2023-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 03.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 21.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-10-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 08.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-12-06 do dziś
4data złożenia 27.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-12-12 do dziś
5data złożenia 19.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
6data złożenia 13.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-02 do dziś
7data złożenia 22.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
8data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-15 do dziś
9data złożenia 16.05.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-05-20 do dziś
10data złożenia 24.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-29 do dziś
11data złożenia 16.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-23 do dziś
12data złożenia 23.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
13data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
14data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
15data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
16data złożenia 23.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
19data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
20data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
21data złożenia 26.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-12-12 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-02 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-15 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-05-20 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-05-29 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-05-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-26 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-10-10 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-12-06 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-12-12 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-02 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
801.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-15 do dziś
901.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-05-20 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-05-29 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-23 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-05-26 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-26 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-26 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów