SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „KORONA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000135636
Numer REGON: 630835398
Numer NIP: 7811377593
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[RDF/401662/22/291]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP6308353982002-11-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „KORONA”2002-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 13582002-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-11-25 do dziś
2. Adresulica KORONNA nr domu 3 kod pocztowy 60-652 poczta POZNAŃ 2002-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.08.1996; 17.06.2002 R., ZMIANA PAR. 10 UST. 1.2002-11-25 do dziś
216.06.2003 ROK -UCHYLONO DOTYCHCZASOWY I PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.2003-12-10 do dziś
305.06.2006 R. ZMIENIONO §: 5 UST. 2 I 3, § 7 PKT 4, § 9, § 10, § 11, § 15 UST. 2, § 17, § 18 UST. 1, § 19 UST. 1, § 20, § 21 UST. 2, § 24, § 25, § 28, § 31 UST. 2, § 32, § 35, § 37, § 38, § 42, § 44 PKT 4, § 46 UST. 3, § 51, § 67, § 69. DODANO: § 9 (1), § 12 (1), § 12 (2), § 12 (3), § 12 (4), § 12 (5), § 12 (6), § 13 UST. 9-10, § 14 (1), § 14 (2), § 14 (3), § 15 (1), § 38 (1), § 38 (2), § 43 UST. 5, SKREŚLONO: § 12 PKT 3, § 22, § 23, § 27 UST. 2, § 36 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-06-30 do dziś
419.11.2007 R. § 3 UST. 2, § 11 PKT 6, § 12 (1), § 12 (3), UST. 1, UST. 3, § 12 (6) UST. 2, § 13 UST. 8, § 14 UST. 1, § 14 (2) UST. 2 PKT B, § 14 (3), § 17, § 18 UST. 3, § 19 UST. 3, § 20 UST. 3, § 24, § 25, § 26 UST. 1-4, § 27 UST. 5, § 28 UST. 2, § 31, § 32 UST. 1, UST. 4, § 45 UST. 4, § 46, § 48 UST. 5-8, § 53 UST. 2, § 55 UST. 1, § 64 UST. 2.2008-01-17 do dziś
519.05.2011 R., ZMIENIONO § 53 UST. 2.2011-06-28 do dziś
628.06.2016 R., ZMIANA § 3 PKT 1, PKT 22017-03-24 do dziś
726.06.2018R PAR.5 SKREŚLONY, PAR.6 ZMIANA, PAR. 7 ZMIANA, PAR.9 SKREŚLONY, PAR. 9.1 SKREŚLONY, PAR.10 SKREŚLONY, PAR. 12 SKREŚLONY PKT 2 I PKT 8 PAR. 14 ZMIANA, PAR. 15.1 ZMIANA PAR. 16 ZMIANA, PAR. 17 ZMIANA, PAR. 17.1 ZMIANA SKREŚLA SIĘ UST.2 I UST.3, PAR. 18 ZMIANA, PAR. 19 ZMIANA, PAR.20 ZMIANA PAR. 26 ZMIANA2019-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA.2002-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJASKULSKA2017-04-03 do dziś
2. ImionaBENIGNA ANTONINA2017-04-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-04-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-03 do dziś
21. NazwiskoOSTACH2002-11-25 do dziś
2. ImionaRÓŻA2002-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-11-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYCKA2017-10-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2017-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2017-10-24 do dziś
2. ImionaBOŻENA2017-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPER2017-03-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAROSŁAW2017-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK2017-03-24 do dziś
2. ImionaANNA2017-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁĄB2017-03-24 do dziś
2. ImionaROMAN2017-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-03-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONANE NA ZLECENIE2017-03-24 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-03-24 do dziś
368 20 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 25.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 DO 31.12.20022003-07-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 27.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
4data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
5data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
6data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
7data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-24 do dziś
8data złożenia 14.06.2010 okres 01.01.2009 DO 31.12.20092010-06-17 do dziś
9data złożenia 25.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
10data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
11data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-15 do dziś
12data złożenia 07.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-09 do dziś
13data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-24 do dziś
14data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-24 do dziś
15data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
16data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
17data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18data złożenia 03.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-03 do dziś
19data złożenia 03.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
20data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-24 do dziś
501.01.2009 DO 31.12.20092010-06-17 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
401.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-24 do dziś
701.01.2009 DO 31.12.20092010-06-17 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-15 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-24 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-24 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów