GRUPA ZARZĄDZAJĄCA „ŚLĄSKA AGENCJA HANDLOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000135511
Numer REGON: 272675684
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-09-14
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/5875/19/443]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP2726756842002-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZARZĄDZAJĄCA „ŚLĄSKA AGENCJA HANDLOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2007-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY -REJESTROWY8624 nr w rejestrze 123562002-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-10-29 do dziś
2. Adresulica PANEWNICKA nr domu 109 kod pocztowy 40-761 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2002-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.08.1995 R. REP. A NR 4100/2002 KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. 3.MAJA 22 NOTARIUSZ STANISŁAWA BŁOŃSKA-NOWAK 04.07.2002 R. REP. A NR 4504/2002 KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. DAMROTA 16-18 NOTARIUSZ MAŁGORZATA JANIK ZMIENIONO: PAR. PAR. 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; SKREŚLONO: PAR. PAR. 23, 24, 25, 262002-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 PLN2002-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1120000,00 PLN2002-10-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 82 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁYCH Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-29 do dziś
228 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2002-10-29 do dziś
392 5 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA2002-10-29 do dziś
428 5 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2002-10-29 do dziś
528 6 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2002-10-29 do dziś
628 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2002-10-29 do dziś
729 1 PRODUKCJA URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH I WYKORZYSTUJĄCYCH ENERGIĘ MECHANICZNĄ, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2002-10-29 do dziś
829 2 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2002-10-29 do dziś
929 40 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2002-10-29 do dziś
1029 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2002-10-29 do dziś
1131 10 PRODUKCJA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2002-10-29 do dziś
1231 20 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2002-10-29 do dziś
1327 10 Z PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA2002-10-29 do dziś
1431 30 Z PRODUKCJA IZOLOWANYCH DRUTÓW I PRZEWODÓW2002-10-29 do dziś
1531 40 Z PRODUKCJA AKUMULATORÓW, OGNIW I BATERII GALWANICZNYCH2002-10-29 do dziś
1631 50 Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH2002-10-29 do dziś
1731 6 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-29 do dziś
1837 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2002-10-29 do dziś
1937 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2002-10-29 do dziś
2040 10 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2002-10-29 do dziś
2145 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2002-10-29 do dziś
2245 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2002-10-29 do dziś
2345 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-10-29 do dziś
2427 2 PRODUKCJA RUR2002-10-29 do dziś
2545 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-10-29 do dziś
2645 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-10-29 do dziś
2750 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-10-29 do dziś
2850 20 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA2002-10-29 do dziś
2950 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-10-29 do dziś
3050 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2002-10-29 do dziś
3151 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2002-10-29 do dziś
3251 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2002-10-29 do dziś
3351 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2002-10-29 do dziś
3451 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-10-29 do dziś
3527 3 POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI ORAZ PRODUKCJA STOPÓW ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH W 27.10.Z2002-10-29 do dziś
3651 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2002-10-29 do dziś
3751 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2002-10-29 do dziś
3851 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2002-10-29 do dziś
3952 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-10-29 do dziś
4052 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-10-29 do dziś
4152 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2002-10-29 do dziś
4252 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-10-29 do dziś
4352 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2002-10-29 do dziś
4452 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-10-29 do dziś
4552 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-10-29 do dziś
4627 4 PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH I NIEŻELAZNYCH2002-10-29 do dziś
4755 1 HOTELE2002-10-29 do dziś
4855 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2002-10-29 do dziś
4955 30 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-10-29 do dziś
5055 40 Z BARY2002-10-29 do dziś
5155 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2002-10-29 do dziś
5260 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2002-10-29 do dziś
5363 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2002-10-29 do dziś
5463 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2002-10-29 do dziś
5563 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2002-10-29 do dziś
5663 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH2002-10-29 do dziś
5727 5 ODLEWNICTWO METALI2002-10-29 do dziś
5864 1 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW2002-10-29 do dziś
5964 20 TELEKOMUNIKACJA2002-10-29 do dziś
6065 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-10-29 do dziś
6167 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2002-10-29 do dziś
6270 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-10-29 do dziś
6370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-10-29 do dziś
6470 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2002-10-29 do dziś
6571 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-10-29 do dziś
6671 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2002-10-29 do dziś
6771 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2002-10-29 do dziś
6828 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2002-10-29 do dziś
6972 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-10-29 do dziś
7072 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-10-29 do dziś
7172 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-10-29 do dziś
7272 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-10-29 do dziś
7372 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2002-10-29 do dziś
7472 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-10-29 do dziś
7574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-10-29 do dziś
7674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-10-29 do dziś
7774 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-10-29 do dziś
7874 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2002-10-29 do dziś
7928 2 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2002-10-29 do dziś
8074 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2002-10-29 do dziś
8174 40 Z REKLAMA2002-10-29 do dziś
8274 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2002-10-29 do dziś
8374 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2002-10-29 do dziś
8474 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-10-29 do dziś
8580 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-10-29 do dziś
8690 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2002-10-29 do dziś
8790 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2002-10-29 do dziś
8890 00 C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2002-10-29 do dziś
8990 00 D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW2002-10-29 do dziś
9028 30 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYJĄTKIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ2002-10-29 do dziś
9192 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2002-10-29 do dziś
9292 7 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA2002-10-29 do dziś
9393 0 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2002-10-29 do dziś
9474 50 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POSZUKIWANIE PERSONELU2002-10-29 do dziś
9574 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-10-29 do dziś
9685 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO2002-10-29 do dziś
9792 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO2002-10-29 do dziś
9892 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2002-10-29 do dziś
9992 3 INNA DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA2002-10-29 do dziś
10092 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2002-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 31.01.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-02-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 13.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 21.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-30 do dziś
4data złożenia 12.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-29 do dziś
5data złożenia 10.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-29 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-28 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-05-29 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji18.12.2006 UCHWAŁA NR 1/2006 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW GRUPY ZARZĄDZAJĄCEJ ŚLĄSKA AGENCJA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO W KATOWICACH PRZY ULICY MARIACKIEJ 37/2 -AKT NOTARIALNY REPERTORIUM „A” NUMER 11244/2006 Z DNIA 18.12.2006 ROKU.2007-04-06 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO -SAMODZIELNA REPREZENTACJA2007-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 14.09.2021R. SYGN. AKT KA.VIII NS-REJ.KRS 5875/19/443 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI BEZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO NA PODSTAWIE ART. 25D USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM. ,2021-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów