„LAB-MEDICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000135465
Numer REGON: 015254051
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-10-01
Sygnatura akt[RDF/177865/19/655]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LAB-MEDICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SOCZI nr domu 6 kod pocztowy 02-760 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.04.2002 R. WALDEMAR LEŚNIEWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A-4540/20022002-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKA2002-10-16 do dziś
2. ImionaJANINA ALICJA2002-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17000 ZŁ2002-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLF2002-10-16 do dziś
2. ImionaBARBARA TEODOZJA2002-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17000 ZŁ2002-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁADZIŃSKI2002-10-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2002-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17000 ZŁ2002-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000, 00 PLN2002-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2002-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKA2002-10-16 do dziś
2. ImionaJANINA ALICJA2002-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLF2002-10-16 do dziś
2. ImionaBARBARA TEODOZJA2002-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁADZIŃSKI2002-10-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2002-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA2002-10-16 do dziś
251 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-10-16 do dziś
352 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-10-16 do dziś
433 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO2002-10-16 do dziś
574 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-10-16 do dziś
624 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-10-16 do dziś
755 HOTELE I RESTAURACJE2002-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2003-08-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 14.07.20052005-08-25 do dziś
4data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
5data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
6data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
7data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-07 do dziś
8data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-08 do dziś
9data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
10data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
11data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-13 do dziś
12data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-13 do dziś
13data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-13 do dziś
14data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-13 do dziś
15data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
16data złożenia 01.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-08-25 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-07 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-08 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-13 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK2003-08-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.20042005-08-25 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-09-07 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-09-08 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-13 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-13 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-13 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów