SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM” W ŁUKOWIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000135408
Numer REGON: 710339803
Numer NIP: 8251014914
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-08-25
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/19930/22/526]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP7103398032002-10-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM” W ŁUKOWIE2002-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SIEDLCACH SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze ARS-16812002-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŁUKOWSKI gmina ŁUKÓW miejscowość ŁUKÓW2002-10-17 do dziś
2. Adresulica MIĘDZYRZECKA nr domu 60 kod pocztowy 21-400 poczta ŁUKÓW 2002-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu102.07.06.2000 R. -JEDNOLITY TEKST STATUTU2002-10-17 do dziś
226.04.2006 R.- UCHWAŁĄ NR 7/2006 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZATWIERDZONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2006-09-18 do dziś
329.11.2007 R.- UCHWAŁĄ NR 1/2007 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM „CENTRUM” UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI.2008-04-24 do dziś
424.05.2018 R. - UCHWAŁA NR 9/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2018-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2006-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTĘPNIK2013-08-21 do dziś
2. ImionaJADWIGA2013-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-08-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2013-08-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-21 do dziś
21. NazwiskoROJEK2010-12-16 do dziś
2. ImionaJOLANTA JANINA2010-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-12-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-07-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMOREK2022-08-25 do dziś
2. ImionaZOFIA2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEGALIŃSKA2017-06-22 do dziś
2. ImionaBERNADETA2017-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZANA2017-06-22 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ANTONI2017-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-09-18 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-09-18 do dziś
340 30 B DYSTRYBUCJA CIEPŁA2006-09-18 do dziś
445 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-09-18 do dziś
545 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2006-09-18 do dziś
645 41 Z TYNKOWANIE2006-09-18 do dziś
745 44 A MALOWANIE2006-09-18 do dziś
845 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-09-18 do dziś
970 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-09-18 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2017-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R.-31.12.2000 R. data złożenia 20.11.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2002-10-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 08.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 08.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument UCHAWŁA NR 2/2003 ZWZ CZŁONKÓW S.M „CENTRUM”2003-10-10 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 20.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-06-03 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 17.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
6data złożenia 09.08.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-18 do dziś
7data złożenia 16.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-29 do dziś
8data złożenia 21.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-23 do dziś
9data złożenia 15.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-22 do dziś
10data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
11data złożenia 24.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
12data złożenia 23.05.2012 okres ZA ROK 20112012-06-01 do dziś
13data złożenia 26.06.2013 okres 2012 ROK2013-07-09 do dziś
14data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
15data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
16data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
17data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
18data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
19data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
20data złożenia 08.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-08 do dziś
21data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
22data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-18 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-29 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-23 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-22 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
7ZA ROK 20112012-06-01 do dziś
82012 ROK2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2002-10-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-17 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-10 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
501.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-18 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-29 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-23 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-22 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
112012 ROK2013-07-09 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów