ASAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000135204
Numer REGON: 015555309
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-08-26
Sygnatura akt[RDF/325614/21/91]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015555309 NIP 52724157462010-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 52 nr lokalu 35 kod pocztowy 02-559 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.09.2002, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM MACIEJKO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. CHOCIMSKA 28, REP. A 2356/2002.2002-10-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.02.2004 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM MACIEJKO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. CHOCIMSKA 28, REP. A-418/2004, ZMIENIONO PAR. 6 I 14 UMOWY SPÓŁKI;2004-03-10 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 27.09.2010 R., REP. A NR 4021/2010, PRZEZ JOANNĘ WRZOCHALSKĄ-ZARĘBA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. PAŃSKIEJ 73 W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 2, § 6, § 7 UST. 2, § 9 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2010-10-27 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 31.03.2015 R. PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO ZUZANNĘ KACPROWICZ ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA DOROTY CIECHOMSKIEJ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 2640/2015 ZMIANA: § 6 I § 9 UMOWY PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2015-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADZYŃSKI2014-04-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ BARTOSZ2014-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.500,00 ZŁ2014-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEDNOOSOBOWO2002-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADZYŃSKI2020-04-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ BARTOSZ2020-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBADZYŃSKI2015-05-20 do dziś
2. ImionaZYGMUNT ROMAN2015-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-05-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-10-27 do dziś
247 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-27 do dziś
359 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2010-10-27 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-10-27 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-10-27 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-10-27 do dziś
770 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-10-27 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-10-27 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-05-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2015-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-25 do dziś
2data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
3data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-05 do dziś
4data złożenia 03.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
5data złożenia 29.06.2009 okres 01-01-2008 -31-12-20082009-07-22 do dziś
6data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
7data złożenia 07.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-15 do dziś
8data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-21 do dziś
9data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-17 do dziś
10data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
11data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
12data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
13data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
15data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
19data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
20data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-22 do dziś
21data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
22data złożenia 26.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-10-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
401-01-2008 -31-12-20082009-07-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-15 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-11-21 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-10-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
401-01-2008 -31-12-20082009-07-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-15 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-11-21 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów