„SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W JAWORZE”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000135163
Numer REGON: 000492919
Numer NIP: 6950003269
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu58Data dokonania wpisu2023-05-25
Sygnatura akt[RDF/490395/23/371]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004929192002-12-30 do dziś
3. Nazwa„SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W JAWORZE”2004-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA REJESTRÓW nr w rejestrze 5992002-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JAWORSKI gmina JAWOR miejscowość JAWOR2002-12-30 do dziś
2. Adresulica MONIUSZKI nr domu 1 kod pocztowy 59-400 poczta JAWOR 2002-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.09.1965 R. 23.06.2001 R. ZMIENIONO § 2 PKT 3; DO § 2 STATUTU DODANO PKT 4; ZMIENIONO § 7 PKT 3; § 12 PKT 1 STATUTU. 08.06.2002 R. ZMIENIONO § 51 UST. 4 PKT 1; § 57 UST. 2 STATUTU2002-12-30 do dziś
227 WRZEŚNIA 2003 ROKU UCHWALONO JEDNOLITĄ TREŚĆ STATUTU.2004-03-17 do dziś
3UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DN. 10.12.2005 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ZMIAN I UCHWALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU ZMIENIONO: §7 UST. 2, §12 UST. 4 I 5, §13 UST. 1, 2 I 3, §14 PKT 1, 15, 17 I 18, §15, §17 UST. 1, §18, §20 UST. 1, §21, §22 UST. 1, §23, §29 UST. 7, §28 UST. 1 I 4, §35 PKT 8, §36 UST. 1, §37, §48 UST. 2, §71 UST. 1, §72 UST. 1, §81, §83, §85, §86, §87, §101 UST. 3 I 4, §102 UST. 1, 2, 3 I 4, §103, §107 UST. 3, 4, 5 I 6, §121 UST. 2, §124, §125, §126, §128 UST. 2 I 3, §129, §130, §131, §132 UST. UST. 1 I 2, §133, §134, §137, §140, §142, TYTUŁ PODROZDZ. 8.3, §143, §144, §145 UST. 1, §147, §148, §149, §152, §157 UST. 1 I 2, §159, §162 UST. 1, 2, 3, 4 I 5, §170, WYKREŚLONO: §30 UST. 3, §76 UST. 2, §77 PKT 1, §78 UST. 2, §90 UST. 2, §171 ZMIENIAJĄC NUMERACJĘ, DODANO: DO §113 UST. 2 I DO §117 UST. 3 STATUTU.2006-05-24 do dziś
4UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 30 LISTOPADA 2007 ROKU ZMIENIONO: W § 1 UST. 4; § 2; § 3; § 4 UST. 2; § 5; W § 6 UST. 5; W § 7 UST. 3; § 8; § 9; § 10; § 12; § 13; § 14; W § 19 W UST. 1 PKT 1, 7, 9; W § 21 W UST. 2 PKT 2; § 22, § 23; § 24; § 25, W § 26 W UST. 1 PKT 1; W § 26 UST. 6; § 27; § 29; § 30; § 31; § 32; § 33; § 34; § 35; § 36; § 37; § 38; § 40; § 41; § 42; § 45; § 46; § 48; § 50; W § 54 UST. 2 I 7; § 60; § 65; W § 67 UST. 1 PKT 1 I UST. 2; § 70; W § 73 UST. 1, 2, 3 ORAZ DODAJE SIĘ UST. 4 I 5; § 74; § 75; § 76; § 80; § 82; W § 84 UST. 2 I 3; W § 91 W UST. 1 PKT 1 I UST. 2; § 95; § 97; § 98; § 99; W § 102 UST. 4; W § 103 UST. 4 I 5; § 104; § 111; § 112; § 117; § 120; § 121; § 123; § 125; § 126; § 128; § 130; § 137; § 138; § 140; § 141; § 142; § 143; § 145; § 148; § 149; § 150; § 152; § 153; § 155; § 156; § 157; § 158; § 159; § 161; § 162; W § 163 UST. 2; § 164; § 168; § 170; § 172 UCHYLONO: § 28; § 56; § 57; § 58; § 59; § 63 PKT 11; § 77; § 78; § 79; § 81; § 88; § 118; § 127; § 131; § 133; § 134; § 135; § 136; § 139 I UCHWALONO JEDNOLITĄ TREŚĆ STATUTU, A UCHWAŁĄ Z DN. 10.05.2008 R. ZMIENIONO: § 6 UST. 4, § 8 UST. 2, § 29 UST. 8, § 31 UST. 3, § 42 UST. 1 PKT 6, § 45, § 48 UST. 2, § 73 UST. 1, § 104, § 108, § 121, SKREŚLONO § 114 ORAZ PRZYJĘTO JEDNOLITĄ TREŚĆ STATUTU.2008-05-30 do dziś
5UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DN. 27.04.2013R. ZMIENIONO: §3 UST. 3, §7 UST. 3, §19 UST. 1 PKT 5, §66 UST. 2, §104 UST. 1, §137 UST. 2, 4, §143 UST. 3, §145, §155 UST. 2, §162 UST. 1, 3; DODANO W: §8 UST. 1 PKT 9, §12 PKT 11, §19 UST. 1 PKT 10, 11, 12, 13, §107 UST. 7, 8, 9; SKREŚLONO W §123 UST. 2, §148 UST. 3.2013-07-09 do dziś
6UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DN. 30.05.2015R. ZMIENIONO: § 12 UST. 2, § 24 UST. 1, § 38, § 164 UST. 1; DODANO W § 40 PKT 7-9, SKREŚLONO W § 54 UST. 2 STATUTU.2015-07-23 do dziś
7WALNE ZGROMADZENIE W DN. 20.05.2017R. ZMIENIŁO: § 12 (WYKREŚLONO PKT 4, 5, 6; ZMIENIONO PKT 10), § 19 UST. 1 PKT 1 STATUTU2017-07-25 do dziś
8UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DN. 26.05.2018R. PRZYJĘTO ZMIANY NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW STATUTU: §2, §4, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §32, §37, §42, §50, §61, §62, §66, §67, §68, §69, §70, §71, §72, §73, §75, §87, §89, §90, §91, §92, §93, §94, §96, §97, §101, §103, §104, §105, §110, §111, §113, §116, §120, §126, §169 ORAZ UCHWALONO JEDNOLITĄ JEGO TREŚĆ2018-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA2002-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTOŚ2017-04-10 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW TADEUSZ2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU, ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNYCH2017-04-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-10 do dziś
21. NazwiskoSZCZYGIEŁ2014-10-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANDRZEJ2014-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-03 do dziś
31. NazwiskoPANASIUK2004-03-17 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW KRZYSZTOF2004-03-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-17 do dziś
41. NazwiskoWAWRZKOWICZ2002-12-30 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2002-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZATORSKI2019-07-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ GRZEGORZ2019-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŁKÓW2019-07-22 do dziś
2. ImionaEDYTA2019-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANOWSKA2016-07-20 do dziś
2. ImionaREGINA2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2016-07-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BOGUSŁAW2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERCZYK2016-07-20 do dziś
2. ImionaROBERT JACEK2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-20 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaAGDAN2016-07-20 do dziś
2. ImionaJANUSZ WŁODZIMIERZ2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-20 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUCHIMIUK2016-07-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-20 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKA2016-07-20 do dziś
2. ImionaHALINA GRAŻYNA2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-20 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaROBAK2016-07-20 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-09-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-09-19 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-09-19 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-09-19 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-09-19 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-09-19 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-09-19 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-09-19 do dziś
881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-09-19 do dziś
990 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2018-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 09.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-03-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 24.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 16.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
4data złożenia 14.06.2006 okres 1 STYCZEŃ 2005 R. -31 GRUDZIEŃ 2005 R.2006-06-22 do dziś
5data złożenia 05.06.2007 okres 1 STYCZEŃ 2006 R. -31 GRUDZIEŃ 2006 R.2007-06-15 do dziś
6data złożenia 16.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-28 do dziś
7data złożenia 08.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
8data złożenia 10.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
9data złożenia 03.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-09 do dziś
10data złożenia 24.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-08 do dziś
11data złożenia 08.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
12data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
13data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
14data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
15data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
17data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
18data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
19data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
20data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
21data złożenia 25.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta11 STYCZEŃ 2005 R. -31 GRUDZIEŃ 2005 R.2006-06-22 do dziś
21 STYCZEŃ 2006 R. -31 GRUDZIEŃ 2006 R.2007-06-15 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-09 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-08 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-28 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-03-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
41 STYCZEŃ 2005 R. -31 GRUDZIEŃ 2005 R.2006-06-22 do dziś
52006 ROK2007-06-15 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-28 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-06-09 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-05-08 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-28 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-03-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-20 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
41 STYCZEŃ 2005 R. -31 GRUDZIEŃ 2005 R.2006-06-22 do dziś
51 STYCZEŃ 2006 R. -31 GRUDZIEŃ 2006 R.2007-06-15 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-28 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-06-09 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-05-08 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów