SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000135094
Numer REGON: 000483642
Numer NIP: 5610001963
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu58Data dokonania wpisu2024-03-27
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/2363/24/588]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004836422002-10-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA2003-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY BYDGOSZCZ nr w rejestrze RSA 4982002-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TUCHOLSKI gmina TUCHOLA miejscowość TUCHOLA2002-10-14 do dziś
2. Adresulica PIASTOWSKA nr domu 5A kod pocztowy 89-500 poczta TUCHOLA 2002-10-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMLW@TUCHOLA.PL2013-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.11.1996 STATUT SPÓŁDZIELNI2002-10-14 do dziś
217 GRUDNIA 2002 R. ZMIANA §§ 1-105, DODANO §§ 106-1662003-02-26 do dziś
328 CZERWCA 2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT2003-10-30 do dziś
422.07.2006 R. ZMIENIONO: § 4, § 5, § 8, § 10, § 13, § 14, § 15, § 21, § 23, § 24, § 32, § 33, § 36, § 37, § 41, § 42, § 44, § 73, § 77, § 79, § 80, § 85, § 98, § 104, § 112, § 122, § 131, § 136.2006-11-23 do dziś
529 LISTOPADA 2007 R. ZMIANA -NOWY STATUT ZE ZMIANĄ § § 4, 16, 35, 67, 73, 79, 83, 89, 106, 112, 130 Z DNIA 10 CZERWCA 2008 R.2008-07-15 do dziś
66, 7, 8, 9 KWIETNIA 2010 R. -ZMIENIONO: § 15 UST. 4, § 17 UST. 1, § 49, § 51, § 54, § 69 UST. 2, § 74 UST. 5 PKT 2, § 83 UST. 3, § 92 UST. 5, § 97, § 98, § 104 UST. 1, § 105, § 109 UST. 1, § 119; DODANO: PKT 3 W UST. 1 § 84, UST. 4 W § 104; UCHYLONO: PKT 4 W UST. 1 § 83, § 120, § 121, § 122, § 123, ZMIENIONO NUMERACJĘ § § 124 -130 NA § § 120 -126.2010-04-30 do dziś
717, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 I 27 CZERWCA 2013R. - UCHYLONO § 17 I § 48, ZMIENIONO § 49.2013-07-25 do dziś
8UCHWAŁĄ NR 9/2018 W.Z. Z DNIA 24 MAJA 2018 R. UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TUCHOLI, KTÓRY ZMIENIŁ WSZYSTKIE ZAPISY DOTYCHCZASOWEGO STATUTU.2018-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W TUCHOLI2002-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2002-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWARMIŃSKI2006-08-24 do dziś
2. ImionaDAMIAN CZESŁAW2006-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-08-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2006-08-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-24 do dziś
21. NazwiskoJEŻEWSKI2006-04-05 do dziś
2. ImionaJACEK2006-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-04-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-08-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-04-05 do dziś
31. NazwiskoPRUSS2004-12-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH WINCENTY2004-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-12-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-16 do dziś
41. NazwiskoRYBARCZYK2003-05-14 do dziś
2. ImionaALINA MARIA2003-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKARUPA2022-11-10 do dziś
2. ImionaLESZEK ŁUCJAN2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHUTTA2022-11-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEPIN2022-11-10 do dziś
2. ImionaMONIKA ANNA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLIFERKO2022-11-10 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDLARSKI2019-06-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-25 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĘSIKOWSKI2019-06-25 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ JÓZEF2019-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-25 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERSZEWSKI2019-06-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2019-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-25 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2019-06-25 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA TERESA2019-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-11-10 do dziś
268 20 Z WYNAJEM LUB DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-11-10 do dziś
341 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJWŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2022-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 07.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-20 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 - 31.12.20052006-08-18 do dziś
5data złożenia 30.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-04 do dziś
6data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
7data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
8data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
9data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-12 do dziś
10data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
11data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
12data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
13data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
14data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
15data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
16data złożenia 28.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
17data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
18data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
19data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
20data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
21data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 - 31.12.20052006-08-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-12 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 - 31.12.20052006-08-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-12 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów