„BUDIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000135037
Numer REGON: 691539703
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[RDF/312636/21/250]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 691539703 NIP 81516021262007-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RZESZOWIE SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 24282002-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ŁAŃCUCKI gmina ŁAŃCUT miejscowość KRACZKOWA2002-10-15 do dziś
2. Adresnr domu 1038A kod pocztowy 37-124 poczta KRACZKOWA kraj POLSKA 2002-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.09.2002 R., NOTARIUSZ -KRZYSZTOF KOPEĆ, KANCELARIA NOTARIALNA -37-100 ŁAŃCUT, UL. REJTANA 1, REP. A NR 5226/2002 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ ZMIANĘ TREŚCI: PAR. 7, PAR. 8, PKT 1 W PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PKT 5 W PAR. 12, PKT 1, 3 W PAR. 17, PAR. 18, PAR. 21, PKT 2 W PAR. 22, PAR 27.2002-10-15 do dziś
2NOTARIUSZ ARTUR ROGOZIEWICZ PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ROPCZYCACH PRZY ULICY K.K. WIELKIEGO 5, AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.01.2010 ROKU, REP. A NR 495/2010. ZMIENIONO PARAGRAF 7 UMOWY SPÓŁKI, DOTYCZĄCY PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. ZMIENIONO PARAGRAF 8 PUNKT 1 UMOWY SPÓŁKI, DOTYCZĄCY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI.2010-01-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.05.2014 R., REP. A NR 3147/2014 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ARTURA ROGOZIEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W ROPCZYCACH, UL. K.K.WIELKIEGO 5, 39-100 ROPCZYCE ZMIANIE ULEGŁY: PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI W ZAKRESIE ROZSZERZENIA PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI, PAR. 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI W ZAKRESIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU2014-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPUNAR2002-10-15 do dziś
2. ImionaRYSZARD2002-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000 ZŁ2014-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJNIAR SZAL2010-01-29 do dziś
2. ImionaBEATA2010-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000 ZŁ2014-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego380000,00 ZŁ2014-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPUNAR2006-04-26 do dziś
2. ImionaRYSZARD2006-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoTROJNIAR SZAL2006-04-26 do dziś
2. ImionaBEATA2006-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-04-26 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-04-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2010-01-29 do dziś
246 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-01-29 do dziś
346 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-01-29 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-01-29 do dziś
547 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-29 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-01-29 do dziś
747 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-29 do dziś
847 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-29 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-29 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-01-29 do dziś
1171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-01-29 do dziś
1277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-07-22 do dziś
1377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 26.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 26.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2005-08-18 do dziś
3data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-22 do dziś
4data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-08 do dziś
5data złożenia 25.11.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-11-28 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
7data złożenia 21.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-26 do dziś
8data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-10-06 do dziś
9data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-18 do dziś
10data złożenia 24.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-04 do dziś
11data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
13data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
14data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
15data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
17data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
18data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-22 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-11-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-26 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-10-06 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-18 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-10-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-16 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-22 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-08 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-11-28 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-26 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-10-06 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-18 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-10-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów