VDL BUS & COACH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000134794
Numer REGON: 311106611
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-10-26
Sygnatura akt[RDF/359056/21/157]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP3111066112002-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVDL BUS & COACH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KONINIE WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 12572002-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KOLSKI gmina KOŚCIELEC miejscowość STRASZKÓW2002-10-11 do dziś
2. Adresulica STRASZKÓW nr domu 121 kod pocztowy 62-604 poczta KOŚCIELEC kraj POLSKA 2002-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) AKT NOTARIALNY Z 17.03.2000 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE DANUTY KOSIM-RYSZEWSKIEJ (REP. A 2785/2000) 2) AKT NOTARIALNY Z 01.10.2002 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ LENY JASKÓLSKIEJ (REP. A 7548/2002) PREAMBUŁA, § 2 UST. 1, § 3 UST. 1, UST. 2 I UST. 4, § 5 UST. 2, § 7 UST. 1, § 7 (1) UST. 1 I UST. 2, § 8 UST. 3, UST. 3 LIT. H, UST. 4.2002-10-11 do dziś
215.06.2004 R., NOTARIUSZ PIOTR PAWEŁ NASKRĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE PRZY UL. NOSKOWSKIEGO 1A, REP. A NR 7598/2004 -ZMIANA TREŚCI §1 UST. 1 I 2, §3 UST. 4.2004-07-01 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.08.2008 R., REP. A NR 3614/2008, NOTARIUSZ EWA KORPA, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE -ZMIENIONO: § 1, § 2, § 3 UST. 4.2008-09-05 do dziś
429.09.2008 R., REP. A NR 4426/2008, NOTARIUSZ EWA KORPA, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE -SPROSTOWANO § 2.2008-11-03 do dziś
516.07.2020R., REP. A NR 3959/2020, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO: §2 UST. 1, §7 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2020-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość 1000 PO 500, - ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH), TJ. ŁĄCZNIE 500.000, - ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)2002-10-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVDL BUS & COACH BV Z SIEDZIBĄ W EINDHOVEN (HOLANDIA)2008-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ2008-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-09-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 PLN2002-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2020-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROUWERS2020-09-14 do dziś
2. ImionaMAURITS FERDINAND2020-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACOBS2020-09-14 do dziś
2. ImionaMARCEL FLORIS2020-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKORZ2008-11-24 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW LESZEK2008-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-24 do dziś
45. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-11-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-09-05 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-09-05 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-09-14 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-09-14 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-09-14 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-09-14 do dziś
529 10 C PRODUKCJA AUTOBUSÓW2020-09-14 do dziś
629 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2020-09-14 do dziś
729 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 12.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 24.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-17 do dziś
4data złożenia 26.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
5data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-14 do dziś
6data złożenia 29.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-11 do dziś
7data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-07 do dziś
8data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
9data złożenia 30.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-17 do dziś
10data złożenia 07.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
11data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-04 do dziś
12data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
13data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
14data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
15data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
16data złożenia 17.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-17 do dziś
17data złożenia 11.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
18data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
19data złożenia 26.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-14 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-11 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-17 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-02 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-17 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-14 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-11 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-07 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-17 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-04 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-17 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów