GDAŃSKI KANTOR SZTUKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000134628
Numer REGON: 008478445
Numer NIP: 5830016493
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/402794/22/918]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0084784452002-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGDAŃSKI KANTOR SZTUKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 39442002-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2021-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. OGARNA nr domu 65 kod pocztowy 80-826 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-06-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejART@ZEIDLER.PL2021-06-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ZEIDLER.PL2021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI: 08 GRUDNIA 1989 ROKU A/B NR 2651/1989, NOTARIUSZ KRYSTYNA BINKOWSKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W GDYNI ZMIANA: 28 GRUDNIA 2001 ROKU, REPERTORIUM A NR 4153/2002, NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELRIA NOTARIALNA NOTARIUSZA CEZAREGO PIETRASIKA W GDAŃSKU, ZMIENIONO PAR. 3, PAR. 9, SKREŚLA SIĘ PAR. 11 AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI, UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI ZMIANA: 07 LUTEGO 2002 ROKU, REPERTORIUM A NR 359/2002, NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA CEZAREGO PIETRASIKA W GDAŃSKU, ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 3 I PAR. 4 AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI, UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI ZMIANA: 23 WRZEŚNIA 2002 ROKU, REPERTORIUM A NR 2645, NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA CEZAREGO PIETRASIKA W GDAŃSKU, ZMIENIONO PAR. 2 I PAR. 5.1 AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI, UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI2002-10-21 do dziś
205 SIERPNIA 2004 R., REP. A 3046/2004, NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO PAR.: 2 UST. 2; 4 UST. 1, 3, 8; 6 UST. 1, 2, 3; 8 UST. 3.2004-10-15 do dziś
327.05.2008 R. REPERTORIUM A NR 3674/2008, CEZARY PIETRASIK NOTARIUSZ, 80-103 GDAŃSK UL. KARTUSKA 5; ZMIENIONO: PAR. 2 UST. 1 I 2, PAR. 3.2008-06-13 do dziś
4AKT SPORZĄDZONO 26.02.2021R., REPERTORIUM A NR 930/2021 W KANCELARII NOTARIALNEJ CEZAREGO PIETRASIKA W GDAŃSKU PRZY ULICY KARTUSKIEJ 5. DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN UMOWY HANZA EMPORIUM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ZMIANA §2 UST. 1 §2 UST. 2, §3, §4 UST. 1, §5[1], §10.12021-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPOŁĄCZENIE2002-10-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePOŁĄCZENIE „BERNAERTS & ZEIDLER DOM AUKCYJNY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA, ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 2/II/02 ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „BERNAERTS & ZEIDLER DOM AUKCYJNY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Z „DWÓR POLSKI WAPLEWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ, ZGODNIE Z UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 07.02.20022002-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDWÓR POLSKI WAPLEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyRHB2002-10-21 do dziś
3. Numer w rejestrze14902002-10-21 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY W ELBLĄGU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA KRS2002-10-21 do dziś
5. Numer REGON0028849772002-10-21 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEIDLER2007-08-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JAN2007-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały204 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.000,00 PLN2016-01-25 do dziś
462 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 231.000,00 ZŁOTYCH2021-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-07 do dziś
TAK2018-02-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego231000,00 ZŁ2021-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1137000,00 PLN2002-10-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ2021-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKA2021-06-30 do dziś
2. ImionaJOLANTA ANNA2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEIDLER2021-06-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI2021-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEIDLER2019-01-08 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JAN2019-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2021-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-30 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-30 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2021-06-30 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-06-30 do dziś
585 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2021-06-30 do dziś
686 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2021-06-30 do dziś
790 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2021-06-30 do dziś
890 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2021-06-30 do dziś
991 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2021-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2001 data złożenia 25.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20012002-10-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 1.01.2002 ROKU DO 31.12.2002 ROKU data złożenia 03.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 1.01.2002 ROKU DO 31.12.2002 ROKU2004-09-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 13.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-09-01 do dziś
5data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
6data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 DO 31.12.20062007-08-23 do dziś
7data złożenia 30.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-13 do dziś
8data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-08 do dziś
9data złożenia 01.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-03-16 do dziś
10data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
11data złożenia 03.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
12data złożenia 11.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-15 do dziś
13data złożenia 17.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-19 do dziś
14data złożenia 07.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-25 do dziś
15data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
16data złożenia 08.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
17data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
18data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
19data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
20data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-10-21 do dziś
21data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
22data złożenia 24.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
23data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 DO 31.12.20062007-08-23 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-13 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-08 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-03-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-10-21 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1.01.2002 ROKU DO 31.12.2002 ROKU2004-09-01 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-09-01 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
401.01.2006 DO 31.12.20062007-08-23 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-06-13 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-09-08 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-03-16 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-11-15 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-19 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-25 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-10-21 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2021-06-30 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HANZA EMPORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z 26.02.2021R., REP. A 930/2021 O POŁĄCZENIU. ORAZ UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW KANTOR SZTUKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 26.02.2021R. I REP. A NR 935/2021 O POŁĄCZENIU. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE ART. 492 §1 PKT.1 KSH PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ HANZA EMPORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CAŁEGO MAJĄTKU KANTOR SZTUKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2021-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2019-01-012019-01-08 do dziś