LABORATORIUM INŻYNIERII LĄDOWEJ LABOTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000134464
Numer REGON: 271849567
Numer NIP: 6340011980
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2024-05-07
Sygnatura akt[RDF/600702/24/561]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP2718495672002-10-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM INŻYNIERII LĄDOWEJ LABOTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 98062002-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-10-09 do dziś
2. Adresulica LWOWSKA nr domu 38 kod pocztowy 40-397 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2002-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-15 CZERWCA 1993 R., NOTARIUSZ MGR MICHAŁ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 2614/93; -AKT NOTARIALNY Z 14 LIPCA 1993 R., ASESOR NOTARIALNY MGR RENATA KUCZERA-NOWAK ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA MGR MICHAŁA GRAJNERA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 3149/93 ZMIANA PAR. 19 PKT 1; -AKT NOTARIALNY Z 15 STYCZNIA 2002 R., NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 396 ZMIANA PAR. 6, PAR. 10, PAR. 182002-10-09 do dziś
212.09.2002 R. NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 12558/2002- ZMIENIONO: PAR. 5, 8 PKT 1 I 3, 9, 14, 16, 17 PKT 1, 17 PKT 4A I 4B, 18, 19 PKT 2, 23, 25 PKT 1, 26, ZMIENIONO TYTUŁ ROZDZIAŁU III, DODANO PAR. 14A, SKREŚLONO PAR. 22. 7.10.2002 R. NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 13745/2002- ZMIENIONO PAR. 18 PKT 2.2003-01-22 do dziś
305.07.2007 R. REP. A NR 5506/2007, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL.KOPERNIKA NR 26, 14.11.2007 R. REP. A NR 21292/2007, ASESOR NOTARIALNY MARCIN ONICHIMOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL.MARIACKA 37/2, ZMIENIONO: PAR. 3 UST. 2, PAR. 8 UST. 3, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14 PAR. 14 A UST. 3, PAR. 17 UST. 1 I 2, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 26, SKREŚLONO: PAR. 4 UST. 3, PAR. 16 UST. 2, PAR. 24, PAR. 25.2007-12-21 do dziś
4AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3505/2014 Z DNIA 22.05.2014 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ AGNIESZKĘ DYSZLEWSKĄ-TARNAWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. FRANCUSKIEJ 57 W KATOWICACH ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - PAR. 8 UST. 12014-10-14 do dziś
516.04.2015 R., REP.A NR 854/2015, NOTARIUSZ EWA KATARZYNA KUŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ 13, - ZMIANA WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE UMOWIE SPÓŁKI NOWEGO BRZMIENIA.2015-06-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUTOSTRADA ŚLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2766402282014-04-01 do dziś
4. Numer KRS0000078236 2014-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.750,00 ZŁ2014-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-10-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.2015-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROCHOWSKI2015-10-08 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2015-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIECZOREK2016-10-25 do dziś
2. ImionaMAGDALENA EWA2016-10-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-10-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-06-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-06-08 do dziś
242 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2015-06-08 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-06-08 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-06-08 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-06-08 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-06-08 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.05.2006 okres ZA ROK 20052006-06-30 do dziś
2data złożenia 25.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-12 do dziś
3data złożenia 10.03.2008 okres 2002, 2003, 2004,2008-04-04 do dziś
4data złożenia 13.06.2007 okres 01.01.2007- 31.12.20072008-08-29 do dziś
5data złożenia 31.03.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 R.-31 GRUDNIA 2008 R.2009-08-31 do dziś
6data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
7data złożenia 02.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
8data złożenia 14.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 R. -31 GRUDNIA 2011 R.2012-06-29 do dziś
9data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-04 do dziś
10data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
11data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
12data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
13data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
14data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15data złożenia 12.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
16data złożenia 18.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-18 do dziś
17data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
18data złożenia 20.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
19data złożenia 18.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-18 do dziś
20data złożenia 07.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007- 31.12.20072008-08-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20052006-06-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-12 do dziś
32002, 2003, 2004,2008-04-04 do dziś
401.01.2007- 31.12.20072008-08-29 do dziś
51 STYCZNIA 2008 R.-31 GRUDNIA 2008 R.2009-08-31 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
81 STYCZNIA 2011 R. -31 GRUDNIA 2011 R.2012-06-29 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-18 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-18 do dziś
20OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20052006-06-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-12 do dziś
32002, 2003, 2004,2008-04-04 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-29 do dziś
51 STYCZNIA 2008 R.-31 GRUDNIA 2008 R.2009-08-31 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
81 STYCZNIA 2011 R. -31 GRUDNIA 2011 R.2012-06-29 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-18 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-18 do dziś
20OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów