SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JUTRZENKA”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000134449
Numer REGON: 510670645
Numer NIP: 7431626452
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/429939/22/446]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 510670645 NIP 74316264522008-11-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JUTRZENKA”2002-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 15192002-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BARTOSZYCKI gmina SĘPOPOL miejscowość JUDYTY2002-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość JUDYTY nr domu 10 A kod pocztowy 11-210 poczta SĘPOPOL kraj POLSKA 2008-11-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMJUTRZENKA@WP.PL2016-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.11.1997 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 1/2002 Z DNIA 04.01.2002 R. ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 8, PAR. 10, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 16, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 29, PAR. 30, PAR. 34, PAR. 39, PAR. 44, DODANO PAR. 12A, PAR. 12B, PAR. 20A, PAR. 25A, SKREŚLONO PAR. 47 STATUTU2002-10-17 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 2/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 26.06.2008 R. ZMIENIONO PAR. 28 STATUTU2008-11-25 do dziś
3UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 4/2011 Z DNIA 09.09.2011 R. ZMIENIONO: § 4 PKT 2, § 6 PKT 5, § 6 PKT 8, § 16 PKT 1, § 26 PKT 3, § 28, § 29 PKT 12, § 30, § 31, § 32 STATUTU.2011-12-14 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 8/2014 Z 26.06.2014 R. SPROSTOWANĄ PROTOKOŁEM Z DNIA 24.10.2014 R. ZMIENIONO: § 6 PKT. 1, 5, § 14 PKT. 4, 5, 6, § 16 PKT. 1, § 23 PKT. 1 UST. 4, § 24 PKT. 2, § 25, § 30, § 32, § 37, § 43; DODANO: § 29 PKT. 21, 22, 23, 24, 25; UCHYLONO: § 5 PKT. 1, § 29 PKT. 10, 11, 13, § 39 PKT. 2 UST. B, C, D, § 41, § 42 STATUTU;2014-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2014-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOŹNIAK2022-05-20 do dziś
2. ImionaARTUR2022-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2022-05-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-20 do dziś
21. NazwiskoWĘDROWSKI2022-05-20 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW MARCIN2022-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-20 do dziś
31. NazwiskoGONTARZ2022-05-20 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2022-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-05-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYLOT2016-06-06 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2016-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLINKOWSKA2011-12-14 do dziś
2. ImionaTERESA HALINA2011-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLATOSIŃSKA2011-12-14 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2011-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaANUSEWICZ2011-12-14 do dziś
2. ImionaHENRYK2011-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaURZĘDOWSKA2011-12-14 do dziś
2. ImionaDOROTA2011-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-12-14 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-12-14 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-12-14 do dziś
435 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-12-14 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-12-14 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2022-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 27.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 13.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-10-29 do dziś
3data złożenia 29.10.2008 okres 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2008-11-25 do dziś
4data złożenia 29.10.2008 okres 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2008-11-25 do dziś
5data złożenia 29.10.2008 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2008-11-25 do dziś
6data złożenia 29.10.2008 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-11-25 do dziś
7data złożenia 29.10.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-11-25 do dziś
8data złożenia 18.01.2010 okres 01.01.2008-31.12.2008 R.2010-01-20 do dziś
9data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.2009 R.2010-09-30 do dziś
10data złożenia 06.10.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-12-14 do dziś
11data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
12data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
13data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-06 do dziś
14data złożenia 19.03.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-03-19 do dziś
15data złożenia 19.03.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-03-19 do dziś
16data złożenia 04.01.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-04 do dziś
17data złożenia 04.01.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-04 do dziś
18data złożenia 04.01.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-01-04 do dziś
19data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-05 do dziś
20data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-03-19 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 R.-31.12.2003 R.2008-11-25 do dziś
201.01.2004 R.-31.12.2004 R.2008-11-25 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2008-11-25 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-11-25 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-11-25 do dziś
601.01.2008-31.12.2008 R.2010-01-20 do dziś
701.01.2009-31.12.2009 R.2010-09-30 do dziś
801.01.2010-31.12.2010 R.2011-12-14 do dziś
901.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-03-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-03-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-04 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-01-04 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-05 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-10-29 do dziś
201.01.2003 R.-31.12.2003 R.2008-11-25 do dziś
301.01.2004 R.-31.12.2004 R.2008-11-25 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2008-11-25 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-11-25 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-11-25 do dziś
701.01.2008-31.12.2008 R.2010-01-20 do dziś
801.01.2009-31.12.2009 R.2010-09-30 do dziś
901.01.2010-31.12.2010 R.2011-12-14 do dziś
1001.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-03-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-03-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów