BUDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000134399
Numer REGON: 091145288
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2021-08-06
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/13374/21/379]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP0911452882002-10-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 139782002-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina OBORNIKI miejscowość OBORNIKI2002-10-15 do dziś
2. Adresmiejscowość OBORNIKI ulica KOWANOWSKA nr domu 38 kod pocztowy 64-600 poczta OBORNIKI kraj POLSKA 2006-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.09.1991, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W BYDGOSZCZY, REP. A NR 6743/1991 26.02.2002, NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KN WOJCIECH CENDROWSKI JACEK KACZOROWSKI W POZNANIU, REP. A NR 2942/2002 -ZMIANA PAR. PAR. 5, 6, 7, 8, 12, 132002-10-15 do dziś
212.05.2009, REP. A NR 4.412/2009, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH KWARCIŃSKI W POZNANIU ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI2009-08-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAVERMANN AUSLANDSBETEILIGUNGS GMBH2021-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2021-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-08-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY2002-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKELLER2021-08-06 do dziś
2. ImionaMAIKE2021-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-08-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoMELER2019-03-12 do dziś
2. ImionaARLETA KATARZYNA2019-03-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-12 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2019-03-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-08-10 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 28.02.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012003-03-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 28.02.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-03-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-08 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-18 do dziś
5data złożenia 21.11.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-12-08 do dziś
6data złożenia 05.12.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-12-18 do dziś
7data złożenia 13.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
8data złożenia 16.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
9data złożenia 11.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-22 do dziś
10data złożenia 26.01.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-02-04 do dziś
11data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
12data złożenia 07.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-13 do dziś
13data złożenia 24.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
14data złożenia 12.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-27 do dziś
15data złożenia 06.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
16data złożenia 21.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
17data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-28 do dziś
18data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
19data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
20data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-12-08 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-12-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-02-04 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-18 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-12-08 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-12-18 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-22 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-02-04 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-13 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów