SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „SŁAWIANKA”

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000134185
Numer REGON: 000916756
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2024-02-08
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1239/24/859]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009167562002-10-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SŁAWIANKA”2002-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze 6052002-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat WSCHOWSKI gmina SŁAWA miejscowość SŁAWA2002-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁAWA ulica POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 17E nr lokalu 28 kod pocztowy 67-410 poczta SŁAWA kraj POLSKA 2010-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.06.2002 R 26.09.2002 R ZMIANA PAR 12, PAR 21 UST 3, PAR 24, PAR 40, PAR 44 UST 2, PAR 67, PAR 70 UST 2, PAR 103, PAR 105, PAR 114 UST 3.2002-10-08 do dziś
228.11.2007 R. -UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU 22.02.2008 R. -ZMIANA § 7 UST. 1, § 11 UST. 2, § 12 UST. 2, § 12 PKT 11, § 16 UST. 2 LITERA A, § 18 UST. 2, § 29 UST. 3, § 32 UST. 1, § 65, § 59, § 64 UST. 2, § 65 UST. 1, § 71 UST. 6, § 72 UST. 22008-06-17 do dziś
327.06.2011 R. W § 5 DODANO PKT 8.2011-09-21 do dziś
424.06.2022 R. - UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU2022-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU.2002-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOCUŃ2024-02-08 do dziś
2. ImionaRENATA BARBARA2024-02-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-02-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPERSKA2022-09-15 do dziś
2. ImionaJADWIGA TERESA2022-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIHOWICZ2022-09-15 do dziś
2. ImionaDOROTA ROMUALDA2022-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARANEK2018-11-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAJTER KĄC2024-02-08 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoSZULC2008-06-17 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ELŻBIETA2008-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-06-17 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2008-06-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2016-05-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE ENERGII CIEPLNEJ W PROWADZONYCH KOTŁOWNIACH ORAZ DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ I SPRZEDAŻ ENERGII2016-05-13 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW - NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELEM) TEJ NIERUCHOMOŚCI.2015-09-14 do dziś
341 20 Z BUDOWA BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH; BUDOWA BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH; BUDOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW; BUDOWA BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU.2015-09-14 do dziś
468 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH; NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH; NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW; NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU.2015-09-14 do dziś
571 12 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM PRZY BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH.2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 28.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-08-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 07.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2005-03-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 ROK 31.12.2004 ROK data złożenia 26.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 ROK 31.12.2004 ROK2005-08-12 do dziś
4data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 R -31.12.2005 R2006-08-02 do dziś
5data złożenia 20.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-02 do dziś
6data złożenia 05.09.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-10 do dziś
7data złożenia 07.09.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-15 do dziś
8data złożenia 09.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-12 do dziś
9data złożenia 11.08.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-21 do dziś
10data złożenia 26.09.2012 okres 01.01.2011 R - 31.12.2011 R2012-10-03 do dziś
11data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
12data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
13data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
14data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
15data złożenia 02.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
20data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
21data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
22data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-20 do dziś
23data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
24data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R -31.12.2005 R2006-08-02 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-02 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-10 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-12 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-09-21 do dziś
701.01.2011 R- 31.12.2011 R2012-10-03 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-20 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2005-03-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 ROK 31.12.2004 ROK2005-08-12 do dziś
301.01.2005 R -31.12.2005 R2006-08-02 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-08-02 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-10 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-09-15 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-10-12 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-09-21 do dziś
901.01.2011 R- 31.12.2011 R2012-10-03 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-20 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów