EMPIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000134022
Numer REGON: 277900401
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-05-17
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/6845/21/528]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 277900401 NIP 62522029992013-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2013-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE kraj POLSKA 2018-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z 17.09.2002 R. REP. A NR 2903/2002 NOTARIUSZ DANUTA KLUS KANCELARIA NOTARIALNA 41-506 CHORZÓW UL. STEFANA BATOREGO NR 112002-10-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 24.09.2003 R. REPERTORIUM. A NR 4018/2003, NOTARIUSZ D.KLUS KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE UL. STEFANA BATOREGO NR 11 ZMIANA PAR. 15 PRZEZ DODANIE PKT 3 DODANIE PAR. 21 ZE ZNACZKIEM 1 AKT NOTARIALNY Z 07.10.2003 R. REPERTORIUM A NR 4130/2003, NOTARIUSZ D.KLUS KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE UL. STEFANA BATOREGO NR 11 ZMIENIONO PAR. 72003-11-21 do dziś
3UMOWA SPÓŁKI ZMIENIONA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2005 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA WALDEMARA WAJDY W KRAKOWIE PRZED ASESOREM NOTARIALNYM DOMINIKĄ ANGERMAN-WAJDA ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA WALDEMARA WAJDY, REPERTORIUM A NR 8293/2005 W JEJ PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21 (1), PAR. 25, PAR. 28 I PAR. 302006-01-26 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 LISTOPADA 2009 R. REP. A NR 7241/2009 NOTARIUSZ RENATA CIASTOŃ KANCELARIA NOTARIALNA RENATA M.CIASTOŃ, AL. KOŁŁĄTAJA 40 42-500 BĘDZIN ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2009-12-07 do dziś
5AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 15 MARCA 2010 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W BĘDZINIE PRZY ALEI KOŁŁĄTAJA 40, PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ MARIĄ CIASTOŃ, REPERETORIUM A NR 1023/2010 ZMIENIONO PAR. 12 UST. 1, PAR. 19 UST. 2, PAR. 19 UST. 7, PAR. 25 UMOWY SPÓŁKI.2010-04-22 do dziś
602.07.2013, REP. A NR 1731/2013, PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ PIŁAT W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH UL. STAROMIEJSKA 6/2 -ZMIENIONO: PAR.3, PAR.15, PAR.21(1); 26.08.2013, REP. A NR 2462/2013, PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ PIŁAT W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH UL. STAROMIEJSKA 6/2 W KATOWICACH -ZMIENIONO: PAR.19.4, PAR.19.7, PAR.20.32013-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIELSKI2014-03-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANDRZEJ2014-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 950.000,00 ZŁ2014-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-03-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego950000,00 PLN2004-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASTELNIK2003-11-21 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA APOLONIA2003-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-21 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDENKA2003-03-21 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2003-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-21 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUSKA2003-03-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ RYSZARD2003-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-21 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-12-07 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-12-07 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-12-07 do dziś
432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-07 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-12-07 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-12-07 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-12-07 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-12-07 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-12-07 do dziś
1043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-12-07 do dziś
1143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-12-07 do dziś
1243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-12-07 do dziś
1343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-12-07 do dziś
1443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-07 do dziś
1545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-12-07 do dziś
1645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-12-07 do dziś
1745 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2009-12-07 do dziś
1846 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-12-07 do dziś
1916 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2009-12-07 do dziś
2016 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2009-12-07 do dziś
2116 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-12-07 do dziś
2222 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-12-07 do dziś
2322 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-12-07 do dziś
2422 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-12-07 do dziś
2522 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-12-07 do dziś
2623 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2009-12-07 do dziś
2723 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2009-12-07 do dziś
2823 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2009-12-07 do dziś
2926 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-12-07 do dziś
3026 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2009-12-07 do dziś
3128 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-07 do dziś
3232 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2009-12-07 do dziś
3332 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2009-12-07 do dziś
3495 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2009-12-07 do dziś
3595 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-12-07 do dziś
3677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-12-07 do dziś
3777 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-12-07 do dziś
3877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-07 do dziś
3978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-12-07 do dziś
4079 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-07 do dziś
4181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-12-07 do dziś
4282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-12-07 do dziś
4382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-07 do dziś
4485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-07 do dziś
4592 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2009-12-07 do dziś
4693 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2009-12-07 do dziś
4793 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2009-12-07 do dziś
4893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-12-07 do dziś
4995 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2009-12-07 do dziś
5095 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-12-07 do dziś
5164 91 Z LEASING FINANSOWY2009-12-07 do dziś
5264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-07 do dziś
5370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-12-07 do dziś
5470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-12-07 do dziś
5571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-12-07 do dziś
5671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-12-07 do dziś
5771 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2009-12-07 do dziś
5871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-12-07 do dziś
5973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-12-07 do dziś
6073 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-12-07 do dziś
6173 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-12-07 do dziś
6273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-12-07 do dziś
6373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-12-07 do dziś
6474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-12-07 do dziś
6574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-07 do dziś
6649 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2009-12-07 do dziś
6749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-12-07 do dziś
6852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-12-07 do dziś
6952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-12-07 do dziś
7052 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2009-12-07 do dziś
7152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-12-07 do dziś
7253 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-12-07 do dziś
7355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-12-07 do dziś
7455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-12-07 do dziś
7555 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-12-07 do dziś
7656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-12-07 do dziś
7756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-12-07 do dziś
7856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-12-07 do dziś
7956 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-12-07 do dziś
8056 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-12-07 do dziś
8147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-12-07 do dziś
8247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-07 do dziś
8347 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-07 do dziś
8447 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-07 do dziś
8547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-07 do dziś
8647 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-07 do dziś
8747 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-07 do dziś
8847 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-07 do dziś
8947 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-07 do dziś
9047 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-07 do dziś
9147 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-07 do dziś
9247 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-12-07 do dziś
9347 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-12-07 do dziś
9447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-12-07 do dziś
9547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-12-07 do dziś
9646 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2009-12-07 do dziś
9746 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2009-12-07 do dziś
9846 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-12-07 do dziś
9946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2009-12-07 do dziś
10046 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-12-07 do dziś
10146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2009-12-07 do dziś
10246 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2009-12-07 do dziś
10346 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-12-07 do dziś
10446 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2009-12-07 do dziś
10546 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2009-12-07 do dziś
10646 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2009-12-07 do dziś
10746 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 09.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-04-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-18 do dziś
3data złożenia 28.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-02 do dziś
4data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-27 do dziś
5data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
6data złożenia 21.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
7data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-03 do dziś
8data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
9data złożenia 22.10.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-29 do dziś
10data złożenia 22.10.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-29 do dziś
11data złożenia 22.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
12data złożenia 22.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
13data złożenia 08.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-02 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-03 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-29 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-04-29 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-02 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-27 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-03 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-29 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIEC2021-05-17 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2021-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-17 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 15.01.2021R. SYGN. AKT KA VIII NS-REJ KRS 31603/19/929 KURATOR ZOSTAŁ POWOŁANY NA OKRES 1 ROKU I UPOWAŻNIONY DO PODJĘCIA CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANYCH W ART. 42 KODEKSU CYWILNEGO ORAZ W CELU REPREZENTOWANIA SPÓŁKI: - W SPRAWACH WYMIERZENIA KAR PIENIĘŻNYCH W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 19.11.2009R. O GRACH HAZARDOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA NACZELNIKA LUBUSKIEGO URZĘDU CELNO- SKARBOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, - WE WSZYSTKICH SPRAWACH PODATKOWYCH ORAZ INNYCH SPRAWACH NALEŻĄCYCH DO WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW PODATKOWYCH, PROWADZONYCH WOBEC TEGO PODMIOTU PRZEZ NACZELNIKA ŚLĄSKIEGO URZĘDU CELNO- SKARBOWEGO W KATOWICACH, A W SZCZEGÓLNOŚCI W POSTĘPOWANIU O NR 338000-COC4.4246.47.2018.MC, 338000-COC4.4246.200.2018.MC ORAZ 338000COC4.4246.2.2020.DGA, - W POSTĘPOWANIU Z ART. 89 UST. 1 PKT2 ORAZ ART. 89 UST. 1 PKT Z USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ NACZELNIKA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU CELNO- SKARBOWEGO WE WROCŁAWIU, - WE WSZYSTKICH SPRAWACH PODATKOWYCH, ZAWISŁYCH PRZED NACZELNIKIEM PODKARPACKIEGO URZĘDU CELNO- SKARBOWEGO W PRZEMYŚLU JAKO ORGANEM I INSTANCJI ORAZ W SPRAWACH ZAŻALENIOWYCH I ODWOŁAWCZYCH ZAINICJOWANYCH NA SKUTEK ZŁOŻENIA ŚRODKA ZASKARŻENIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ TEGO ORGANU.2021-05-17 do dziś
6. Data powołania kuratora15.01.20212021-05-17 do dziś
7. Data, do której kurator ma działać15.01.20222021-05-17 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów