TANNENHOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000134020
Numer REGON: 230333002
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/353735/21/688]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP2303330022002-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANNENHOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 16152002-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZGORZELECKI gmina SULIKÓW miejscowość STUDNISKA GÓRNE2002-10-07 do dziś
2. Adresnr domu 111 kod pocztowy 59-975 poczta SULIKÓW kraj POLSKA 2002-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.10.1994 R., NOTARIUSZ HELENA ANTONIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, ALEJA 1-GO MAJA 14/36, REP. A NR 4587/19942002-10-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.04.2003 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA MARCINIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGORZELCU, ULICA BOHATERÓW GETTA 7/2, REP. A NR 3776/2003 -ZMIENIONO § 8 I 10 UMOWY SPÓŁKI; AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.06.2003 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA MARCINIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGORZELCU, ULICA BOHATERÓW GETTA 7/2, REP. A NR 6861/2003 -ZMIENIONO § 10 UMOWY SPÓŁKI;2003-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIRSCHNER2002-10-07 do dziś
2. ImionaHELGA2002-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) POSIADANYCH WSPÓLNIE Z ANTJE BECKMANN NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH.2021-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBECKMANN2021-02-09 do dziś
2. ImionaANTJE2021-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) POSIADANYCH WSPÓLNIE Z HELGĄ KIRSCHNER NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH.2021-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport116000,00 PLN2003-07-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU2002-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOLDA2021-02-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA OLGA2021-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE; WARZYWNICTWO; OGRODNICTWO2002-10-07 do dziś
202 01 B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE2002-10-07 do dziś
302 02 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2002-10-07 do dziś
451 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2002-10-07 do dziś
580 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-10-07 do dziś
670 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 28.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 19.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-05 do dziś
4data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
6data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008-31-12.20082009-07-02 do dziś
7data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-16 do dziś
8data złożenia 30.05.2010 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-06 do dziś
9data złożenia 20.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-15 do dziś
10data złożenia 26.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-17 do dziś
11data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
12data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
13data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
14data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
15data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-23 do dziś
16data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.2008-31-12.20082009-07-02 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-08-16 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-06-06 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-05-15 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-09-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-23 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-09 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-05 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
601.01.2008-31-12.20082009-07-02 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-08-16 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-06-06 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-05-15 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-09-17 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów