„ASTIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000133870
Numer REGON: 012858127
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2019-06-22
Sygnatura akt[RDF/127102/19/239]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0128581272002-10-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 412022002-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POMOLOGICZNA nr domu 21/23 nr lokalu 2 kod pocztowy 04-859 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.07.1994 R., NOTARIUSZ JOLANTA BAREJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NR 4/6, REP. A NR 3219/94 26.06.2002 R., NOTARIUSZ CZESŁAW SALAGIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŃSKICH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 1, REP. A NR 356/2002, ZMIANY: §7; §8.1; §9 PUNKT 1; §14; §15 PUNKT 1; §21, §222002-10-10 do dziś
21. AKT NOTARIALNY REP. A NR 3231/2011 Z DN. 29.06.2011 KANCELARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ ANDRZEJ JACEWICZ -ZMIANY § 4, § 7, § 9.1, § 11, § 16, § 19, § 21, § 22 2. AKT NOTARIALNY Z DN. 05.09.2011 R. REP. A NR 3963/2011 NOTARIUSZ A. JACEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: § 4, § 7, § 9.1, § 11, § 16, § 19, § 21, § 22, TEKST JEDNOLITY2011-09-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY REP. A 2370/2012 Z DN. 09.07.2012 ZMIANA W § 7 UMOWY SPÓŁKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. REJTANA 4/1, NOTARIUSZ ANDRZEJ JACEWICZ2012-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUROWIECKA2002-10-10 do dziś
2. ImionaALICJA2002-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.000,00 PLN2002-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport146000,00 PLN2002-10-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUROWIECKI2017-12-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ LUCJAN2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSUROWIECKA2002-10-10 do dziś
2. ImionaALICJA2002-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2002-10-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-09-12 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-09-12 do dziś
387 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2011-09-12 do dziś
488 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2011-09-12 do dziś
546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2012-09-17 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-09-17 do dziś
779 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-09-17 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-09-17 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-09-17 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2001 data złożenia 18.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20012002-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 03.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-10-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-19 do dziś
5data złożenia 22.12.2006 okres ROK 20052006-12-28 do dziś
6data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
7data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
8data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
9data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-09-12 do dziś
10data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-09-12 do dziś
11data złożenia 24.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-17 do dziś
12data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
13data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
14data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
15data złożenia 09.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
16data złożenia 06.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
17data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
18data złożenia 22.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-12-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-09-12 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082011-09-12 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-17 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20052006-12-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-09-12 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082011-09-12 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-17 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów