„HACON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000133836
Numer REGON: 210358124
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-07-19
Sygnatura akt[RDF/408128/22/309]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 210358124 NIP 59710965542008-06-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HACON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP. V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 18232002-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat MYŚLIBORSKI gmina BARLINEK miejscowość BARLINEK2002-11-06 do dziś
2. Adresulica FABRYCZNA nr domu 6 kod pocztowy 74-320 poczta BARLINEK kraj POLSKA 2002-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.04.1996 R. -NOTARIUSZ URSZULA KOSTULSKA KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 5836/1996.2002-11-06 do dziś
23 KWIETNIA 2003 R., REPERTORIUM A NR 4815/2003 -NOTARIUSZ ROMUALDA RADZIEJEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA GORZÓW WLKP. -ZMIANA §2, §4, §5 PKT 1 I 2, §8, §9 UMOWY2003-05-22 do dziś
323.05.2006 -REPERTORIUM A NR 5519/2006 -MARZANNA MARIA KOROLEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA GORZÓW WLKP. -ZMIANA § 5 UMOWY.2006-08-01 do dziś
410.04.2008 R. -REPERTORIUM A NR 5211/2008 NOTARIUSZ -URSZULA KOSTULSKA KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM -ZMIANA § 8 UST. 1 UMOWY.2008-06-23 do dziś
527.10.2009 R. REP. A NR 6823/2009 -NOTARIUSZ URSZULA KOSTULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP. -WYKREŚLENIE § 9 UMOWY.2009-12-03 do dziś
68 CZERWCA 2010 R., REP. A NR 3298/2010, NOTARIUSZ URSZULA KOSTULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM -ZMIENIONO § 42010-09-01 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 GRUDNIA 2017 R., REP. A NR 1120/17, NOTARIUSZ ANDRZEJ WOLSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP. ZMIENIONO: §4 UMOWY.2018-09-06 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 CZERWCA 2018 R., REP. A NR 792/2018, NOTARIUSZ ANDRZEJ WOLSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BARLINKU. ZMIANA: §5 UMOWY SPÓŁKI.2018-09-06 do dziś
9AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2019 R., REP. A NR 2643/19, NOTARIUSZ ANDRZEJ WOLSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BARLINKU - ZMIENIONO §8 PKT 12019-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHACON GMBH2002-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.999.000,00 ZŁ.2018-09-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3000000,00 ZŁ2018-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11371550,00 PLN2002-11-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARMSTORF2019-08-23 do dziś
2. ImionaMAXIMILIAN2019-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIERBUNOWICZ2002-11-06 do dziś
2. ImionaEWA HALINA2002-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-09-01 do dziś
225 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-09-01 do dziś
338 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2010-09-01 do dziś
424 51 Z ODLEWNICTWO ŻELIWA2018-09-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-09-06 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2018-09-06 do dziś
346 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2018-09-06 do dziś
424 54 B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-09-06 do dziś
525 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2018-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 16.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
4data złożenia 06.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-12 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-27 do dziś
6data złożenia 02.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-10 do dziś
7data złożenia 09.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-01 do dziś
8data złożenia 09.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-01 do dziś
9data złożenia 28.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-13 do dziś
10data złożenia 03.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-01 do dziś
11data złożenia 05.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-19 do dziś
12data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
13data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
14data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
15data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-08 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
18data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
19data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
20data złożenia 19.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-12 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-27 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-10 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-01 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-01 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-13 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-01 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-12 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-27 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-10 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-01 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-01 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-13 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-01 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-12 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-27 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-10 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-01 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-01 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-13 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-01 do dziś
101 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-08 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów