ENERGIA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000133667
Numer REGON: 532339301
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/355884/21/551]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI gmina KĘDZIERZYN-KOŹLE miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE2002-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE ulica MŁYŃSKA nr domu 1 kod pocztowy 47-220 poczta KĘDZIERZYN-KOŹLE kraj POLSKA 2008-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2002 R. SPORZĄDZONY W KN. P. STASZA, REP. A NR 1965/2002 12.09.2002 R. KN. P. STASZA W OPOLU SPROSTOWANO UMOWĘ SPÓŁKI W PAR. 52002-10-18 do dziś
26.12.2013R., NOTARIUSZ DAMIAN DUSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, REP. A NR 5336/2013 - ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2013-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMENIUK2002-10-18 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2002-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ2013-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSIOŁ2014-11-17 do dziś
2. ImionaFILIP2014-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ2014-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJ2014-11-17 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2014-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ2014-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego140000,00 ZŁ2013-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWALSKI2013-12-30 do dziś
2. ImionaSZYMON2013-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMENIUK2002-10-18 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2002-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2002-10-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoMUSIOŁ2013-12-30 do dziś
2. ImionaDIETMAR2013-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2013-12-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-01-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-01-28 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-01-28 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2021-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-15 do dziś
3data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-19 do dziś
4data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-10 do dziś
5data złożenia 08.08.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-10-13 do dziś
6data złożenia 15.03.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-05-30 do dziś
7data złożenia 15.03.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-05-30 do dziś
8data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-12-30 do dziś
9data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-12-30 do dziś
10data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-12-30 do dziś
11data złożenia 29.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
12data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-21 do dziś
13data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-21 do dziś
14data złożenia 24.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-24 do dziś
15data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
16data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
17data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-19 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-10 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-10-13 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082011-05-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-05-30 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102013-12-30 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-12-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-12-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-24 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-19 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-10 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-10-13 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082011-05-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-05-30 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102013-12-30 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-12-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-12-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów