CT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000133500
Numer REGON: 930370866
Numer NIP: 8941002403
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-08-11
Sygnatura akt[RDF/413670/22/37]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930370866 NIP 89410024032007-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 49322002-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina SIECHNICE miejscowość ŚW. KATARZYNA2013-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚW. KATARZYNA ulica GŁÓWNA nr domu 10 kod pocztowy 55-010 poczta ŚW. KATARZNA kraj POLSKA 2013-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.09.1994 R., KANCELARIA NOTARIALNA W OŁAWIE PRZY UL. 11-GO LISTOPADA 27, NOTARIUSZ BARBARA KIEŁBOWICZ, REPERTORIUM A NR 4835/94 -UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.09.2002 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13, NOTARIUSZ HELENA SZYMCZYK-GRABIŃSKA, REPERTORIUM A NR 7291/2002, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIANA PAR. 2, PAR. 7 PKT 1 -SKREŚLONE PPKT A, B, C, D, E, F, WPISANE PPKT A, B, C, D, E, F, G, H, I.2002-10-01 do dziś
207.07.2011 R., NOTARIUSZ BEATA ROZDOLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SOKOLNICZA NR 5/9, REPERTORIUM A NR 2996/2011, ZMIANA § 2.2011-08-30 do dziś
303.12.2013 R., NOTARIUSZ BEATA ROZDOLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SOKOLNICZA 5/9, REP. A NR 4956/2013, ZMIENIONO §3 UMOWY.2013-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALISZ2002-10-01 do dziś
2. ImionaWITOLD PIOTR2002-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2002-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-10-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125000,00 PLN2002-10-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZA PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2002-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALISZ2002-10-01 do dziś
2. ImionaWITOLD PIOTR2002-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-04-16 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-16 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-04-16 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-04-16 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-04-16 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-04-16 do dziś
742 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-04-16 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-04-16 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 30.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-10-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 01.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-04-07 do dziś
4data złożenia 06.10.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-10 do dziś
5data złożenia 01.10.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-29 do dziś
6data złożenia 25.11.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2009-04-16 do dziś
7data złożenia 15.12.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2010-03-26 do dziś
8data złożenia 26.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-29 do dziś
9data złożenia 12.03.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-04-23 do dziś
10data złożenia 19.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-25 do dziś
11data złożenia 07.10.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-06 do dziś
12data złożenia 29.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
13data złożenia 21.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-06 do dziś
14data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
15data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
16data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
17data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
19data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
20data złożenia 11.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2009-04-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2010-03-26 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-04-23 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-25 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-10-25 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-04-07 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-10 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-29 do dziś
601.01.2007 -31.12.2007 R.2009-04-16 do dziś
701.01.2008 -31.12.2008 R.2010-03-26 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-29 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-04-23 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-25 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-06 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-06 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów