SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W DZIAŁDOWIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000133311
Numer REGON: 000487663
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu68Data dokonania wpisu2023-02-02
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/647/23/708]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004876632002-09-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W DZIAŁDOWIE2002-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE nr w rejestrze 1932002-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat DZIAŁDOWSKI gmina DZIAŁDOWO miejscowość DZIAŁDOWO2002-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość DZIAŁDOWO ulica NIDZICKA nr domu 17 kod pocztowy 13-200 poczta DZIAŁDOWO kraj POLSKA 2014-12-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejADMINISTRACJA@SMLW-DZIALDOWO.PL2014-12-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMLW-DZIALDOWO.PL2014-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.05.1962 R. UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 12 CZERWCA 2002 R. ZMIENIONO: PAR. 1, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 10, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16-73, PAR. 89, PAR. 94, PAR. 101, PAR. 112, PAR. 113, PAR. 114, PAR. 115, PAR. 116; SKREŚLONO PAR. 76 I PAR. 772002-09-30 do dziś
217 CZERWCA 2003 R. ZMIENIONO PAR. 1, PAR. 4, PAR. 11, PAR. 30, PAR. 37, PAR. 38, PAR. 45, PAR. 46, PAR. 47, PAR. 48, PAR. 49, PAR. 50, PAR. 51, PAR. 52, PAR. 53, PAR. 54, PAR. 57, PAR. 58, PAR. 59, PAR. 94, PAR. 98, PAR. 106.2003-10-24 do dziś
323.01.2004 R. UWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIENIONO PAR. 1, PAR. 14, PAR. 46, PAR. 81, PAR. 98, PAR. 100 STATUTU2004-04-16 do dziś
4UCHWAŁAMI NR 2/2004, NR 3/2004 ORAZ NR 4/2004 Z DNIA 28.06.2004 R. ZMIENIONO: § 1, § 13, § 14, § 46, § 79, § 81, § 82, § 83, § 98, § 100, STATUTU2004-10-04 do dziś
5UCHWAŁAMI NR 4/2005 ORAZ NR 4A/2005 DO 4H/2005 Z DNIA 06.06.2005 R. ZMIENIONO: §15, §30, §31, W §48 UST. 1, W §49 UST. 1, UST. 4 UST. 5 I UST. 6, §49 UST. 2, §50 UST. 1, UST. 2, UST. 3 I UST. 5, §51, W §53 UST. 1 I UST. 2, §54, W §67 PKT 3, W §68 UST. 1 PKT 3, W §68 UST. 2, §69, §71, §78, §79, §100, W §101 UST. 2 PKT 1, NAZWĘ PODROZDZIAŁU „B”, OZNACZENIE PODROZDZIAŁU „D” I PODROZDZIAŁU „E” SKREŚLONO: §52, §56, PODROZDZIAŁ „C”.2005-08-31 do dziś
6UCHWAŁAMI ZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 28.06.2006 R. ZMIENIONO: PAR. 10, PAR. 12, PAR. 25, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 31, PAR. 46, PAR. 47, PAR. 51, PAR. 54, PAR. 55, PAR. 69, PAR. 73, PAR. 76, PAR. 77, PAR. 85, PAR. 94, PAR. 95, PAR. 97, PAR. 99, PAR. 100, PAR. 1012006-10-03 do dziś
730 SIERPNIA 2006 R. UCHWAŁĄ NR 3/2006 R. ZMIENIONO § 6 UST. 5 STATUTU2006-11-29 do dziś
8UCHWAŁĄ NZP NR 1 Z DNIA 23.11.2007 R. ZMIENIONO § 1 UST. 2 PKT 8, § 4 UST. 2 PKT 1, § 5 UST. 3, UST. 6, § 6 UST. 3, § 9, § 10, § 11 PKT 6, § 12 UST. 5, § 13 UST. 1, § 13 UST. 3, § 14 UST. 2 I UST. 3, § 15, § 16 UST. 1 LIT.B, § 25 PKT 3, § 31, § 34, § 38 UST. 2 PKT 1, PKT 2, § 39, § 42, § 47, § 48, § 56, § 57 UST. 2 PKT 1, § 69, § 70, § 71, § 73, § 76, § 77 UST. 2, § 78 UST. 1, UST. 2, UST. 3, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 89, § 90, § 91, § 92 PKT 1, § 93, § 94 UST. 1 PKT 1, § 94 UST. 1 PKT 10, PKT 11, PKT 12, § 94 UST. 1 PKT 19, § 94 UST. 1 PKT 21, § 95, § 98 UST. 2, § 98 UST. 5, § 100 UST. 1, § 100 UST. 3, § 101 UST. 2 PKT 1, § 102 UST. 2 LIT.B, § 112 UST. 3; -W § 1 UST. 2 DODANO PKT 9, W § 23 DODANO PKT 5, W § 38 DODANO UST. 3, W § 60 DODANO UST. 3, W § 111 DODANO UST. 3; - W § 4 SKREŚLONO UST. 5, SKREŚLONO § 46, § 49 UST. 4, § 50, § 72, W § 74 SKREŚLONO UST. 3, W § 94 UST. 1 SKREŚLONO PKT 16, W § 94 UST. 1 SKREŚLONO PKT 24, W § 101 SKREŚLONO UST. 5, SKREŚLONO § 106, § 107, § 108; -W § 12 UST. 7 I 8, § 27 UST. 2 PKT 1-4, § 28 UST. 1-3, § 64, § 81, § 86 UST. 1-3, § 87 UST. 1, § 95 UST. 2, § 114 WYRAZY „ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI” ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZAMI „WALNEGO ZGROMADZENIA”; -UŻYTE W § 12 UST. 7, § 53UST. 3 WYRAZY „ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI” ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZAMI „WALNYM ZGROMADZENIU”; -UŻYTE W § 13 UST. 7, § 68 UST. 1 PKT 1, § 86 UST. 2, § 97 UST. 4 WYRAZY „ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI” ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZAMI „WALNE ZGROMADZENIE”; UŻYTE W § 94 UST. 1 PKT 7, § 101 UST. 2 PKT 5 I UST. 3, § 102 UST. 2 LIT.D WYRAZY „ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI” ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZAMI „WALNEMU ZGROMADZENIU”; -UŻYTE W § 94 UST. 3 WYRAZY „ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI ORAZ ZEBRANIOM GRUP CZŁONKOWSKICH” ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZAMI „WALNEMU ZGROMADZENIU”; -UŻYTE W § 101 UST. 2 PKT 6 WYRAZY „ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH I ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI” ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZAMI „WALNEGO ZGROMADZENIA”; -PO § 78 OZNACZENIE PODROZDZIAŁU „A.ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI” ZASTĘPUJE SIĘ OZNACZENIEM „A.WALNE ZGROMADZENIE”; -NASTĘPUJĄCE PO § 105 JAKO OZNACZENIE PODROZDZIAŁU WYRAZY „D.ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH” SKREŚLA SIĘ; PROTOKOŁEM Z DNIA 10.03.2008 R. SPROSTOWANO § 15PKT 14, § 38 UST. 2 PKT 1, § 81, § 84 UST. 9, § 95, § 112 UST. 3 STATUTU.2008-03-12 do dziś
926.06.2010 R. UCHWAŁA NR 10/2010 R. WALNEGO ZGROMADZENIA DODANO W § 13 PKT 1.1.; ZMIENIONO W § 13 UST. 1.2010-09-13 do dziś
1009.08.2010R. UCHWAŁA NR 2/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA ZMIENIONO: § 47 UST. 1, § 54, § 77, SKREŚLONO: W § 47 UST. 2, § 56.2010-10-27 do dziś
11UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 11/2012 Z DNIA 18-21.06.2012 R. ZMIENIONO: § 10, § 11 PKT 6 ORAZ § 83 PKT 1 STATUTU.2012-08-29 do dziś
12UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 16/2014 ODBYTEGO W CZĘŚCIACH W DNIACH 23.06.2014 R., 24.06.2014 R., 25.06.2014 R. ZMIENIONO § 2 UST. 1 STATUTU.2014-12-08 do dziś
13UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 9/2015 ODBYTEGO W CZĘŚCIACH W DNIACH: 15.06.2015R., 16.06.2015R., 17.06.2015R. ZMIENIONO §112 UST 1, ORAZ NR 10/2015R ZMIENIONO §6 UST.5, NR 11/2015R ZMIENIONO §6 UST.3,6,7 I DODANO UST.8, §84 UST.7, §100 UST.1,2,3,6, §101 UST.2 PKT 1, §103 UST.1, §104 UST.1 STATUTU2015-10-02 do dziś
14UCHWAŁĄ NR 13/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA ODBYTEGO W CZĘŚCIACH W DNIACH 19.06.2017 R., 20.06.2017 R., 21.06.2017 R. ZMIENIONO: § 6 UST.6, UST.8, § 84 UST.7, § 100, § 101 UST.2 PKT 1, § 103 UST.1 STATUTU2017-10-17 do dziś
15UCHWAŁĄ NR 11/2018 R. WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 11 CZERWCA 2018 R. ZMIENIONO § 5 UST.1,2,4, DODANO UST.7, ZMIENIONO: § 6, § 7, § 10 PKT 2,3,7,8, § 11 PKT 3,4,8, ROZDZIAŁ I LITERA B, SKREŚLONO § 13, ZMIENIONO § 14 UST.3, DODANO UST.4, ZMIENIONO: § 23, § 24 UST.1, SKREŚLONO: § 25, § 26, § 27, § 28, ZMIENIONO: § 33 UST.1, § 38 UST.1, UST.2 PKT 2, § 39 UST.2,3,4, § 40 UST.1, SKREŚLONO UST.3, ZMIENIONO § 41 UST.1, SKREŚLONO UST.2, ZMIENIONO: § 42, § 49 UST.2, § 57 UST.1, UST.2 PKT 1, UST.3,4, § 58 UST.1, § 59 UST.2, § 60 UST.3, W § 66 SKREŚLONO UST.2, W § 67 SKREŚLONO PKT 1, W § 68 UST.1 SKREŚLONO PKT 1, ZMIENIONO § 79 UST.2, DODANO UST.5,6,7, ZMIENIONO § 87 UST.1, W § 94 UST.1 SKREŚLONO PKT 11,20, ZMIENIONO § 100 UST.42018-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZEKLICKI2020-11-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2020-11-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-10 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-30 do dziś
31. NazwiskoMAŁACHOWSKI2004-01-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-23 do dziś
42. ImionaRENATA MARIA2005-08-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-08-12 do dziś
51. NazwiskoRZEPCZYŃSKI2005-08-12 do dziś
2. ImionaMAREK BOLESŁAW2005-08-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-08-12 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-12 do dziś
61. NazwiskoFABIŃSKI2019-10-17 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ZBIGNIEW2019-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-17 do dziś
71. NazwiskoKONARZEWSKA2019-03-15 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTESSAR2022-12-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WOJCIECH2022-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEJNER2022-12-09 do dziś
2. ImionaLIDIA IWONA2022-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2022-12-09 do dziś
2. ImionaARTUR2022-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIC2022-12-09 do dziś
2. ImionaIWONA BARBARA2022-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARSKI2022-12-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-09 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRASZEK2022-12-09 do dziś
2. ImionaADAM2022-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-09 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2022-12-09 do dziś
2. ImionaBARBARA EWA2022-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-09 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPNIEWSKA2017-10-17 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2017-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI LUB WŁASNOŚĆ JEJ CZŁONKÓW NABYTĄ NA PODSTAWIE USTAWY2015-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2015-10-02 do dziś
270 22 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH2015-10-02 do dziś
341 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-10-02 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ UMOWY NIERUCHOMOŚCIAMI, KTÓRE NIE STANOWIĄ JEJ WŁASNOŚCI ANI TEŻ WŁASNOŚCI JEJ CZŁONKÓW NABYTEJ NA PODSTAWIE USTAWY2015-10-02 do dziś
541 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2015-10-02 do dziś
641 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2015-10-02 do dziś
768 10 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH JEJ TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2015-10-02 do dziś
868 20 Z WYNAJMOWANIE LOKALI W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM2015-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 18.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 14.10.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-10-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 R. data złożenia 09.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 R.2004-10-04 do dziś
4data złożenia 31.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-19 do dziś
5data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
6data złożenia 06.08.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
7data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-13 do dziś
8data złożenia 19.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
9data złożenia 17.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
10data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
11data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
12data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
13data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
14data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
15data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
16data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
18data złożenia 01.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
19data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-19 do dziś
201.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
301.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-13 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-10-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 R.2004-10-04 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-19 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-13 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-14 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-14 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-10-24 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.2003 R.2004-10-04 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-19 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-13 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów