SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000133263
Numer REGON: 000487692
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503424/23/302]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004876922002-10-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA2002-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ELBLĄGU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 3292002-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KWIDZYŃSKI gmina PRABUTY miejscowość PRABUTY2002-10-03 do dziś
2. Adresulica OGRODOWA nr domu 16 kod pocztowy 82-550 poczta PRABUTY 2005-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY DN. 29.05.1967 R. ZMIANY STATUTU UCHWALONE W DN.06.06.2002; PAR. 2 (ZMIANA, ) PAR. 2A-PAR. 2B (DODANO), PAR. 3 (ZMIANA), PAR. 3A-PAR. 3C (DODANO), PAR. 4-PAR. 5 (ZMIANA), PAR. 5A-PAR. 5B (DODANE), PAR. 6-PAR. 16 (ZMIANA), PAR. 16A-16L (DODANE), PAR. 17-PAR. 21 (ZMIANA), PAR. 22 (USUNIĘTY), PAR. 23-PAR. 28 (ZMIANA), PAR. 29-PAR. 55 (USUNIĘTY), PAR. 28A-28Ź (DODANY), PAR. 56 (ZMIANA), PAR. 57 (USUNIĘTY), PAR. 58 (ZMIANA), PAR. 58A-58B (DODANE), PAR. 60-PAR. 65 (ZMIANA), PAR. 67PAR. 68 (ZMIANA), PAR. 69A-PAR. 69C (DODANE), PAR. 70 (ZMIANA), PAR. 72-PAR. 75 (ZMIANA), PAR. 75A-75I (DODANE), PAR. 77-PAR. 79 (ZMIANA), PAR. 81 (ZMIANA), PAR. 86 (ZMIANA), PAR. 90-PAR. 91 (ZMIANA), PAR. 94-PAR. 96 (ZMIANA), PAR. 100 (ZMIANA), PAR. 101A-PAR. 101C (DODANY), PAR. 103 (ZMIANA), PAR. 104A-PAR. 104B (DODANE). PRZYJĘTO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU 06.06.2002 R.2002-10-03 do dziś
2ZMIANY STATUTU UCHWALONE 26.03.2003 R., ZMIANA PAR. 4; 5 UST. 2; 9 UST. 4, 6; 10 UST. 2; 14 PK 14; 20; 28 UST. 1, 3, 4; 43 UST. 1; 50; 74 UST. 5; 86 UST. 2, 3; 94 UST. 1 PKT 2; 108 UST. 3, 5; 109 PKT 5; 112 UST. 4; 122 PKT 16; 130 UST. 2, 5; DODANO PAR. 8A; 14A-14F; 35 PKT 1A; 40A-40C; 41A-41N; 45 UST. 7; 74A; 137A; USUNIĘTO PAR. 30 UST. 1-4, PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU.2003-05-19 do dziś
317.06.2005 ZMIANA PAR. 122 PKT 1 PPKT 32005-10-07 do dziś
412.05.2006 R. PAR. 10 UST. 2, ; PAR. 16; PAR. 19 UST. 2; PAR. 23 UST. 1; PAR. 46 UST. 1; PAR. 47; PAR. 48 UST. 2 PKT 1, 2, 3; PAR. 50; PAR. 51; PAR. 53 UST. 5; PAR. 57; PAR. 60 UST. 2; PAR. 63 UST. 1, 2, 3; PAR. 64 UST. 1, 2; PAR. 65 UST. 1, 2; PAR. 66; PAR. 75; PAR. 81A; PAR. 81B; PAR. 81C; PAR. 81D; PAR. 82; PAR. 82A; PAR. 99; PAR. 101; PAR. 114; PAR. 164. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-07-10 do dziś
5ZMIANY STATUTU UCHWALONE 29.11.2007 R. ZMIANA: § 5 UST. 2 PKT 1, § 8 UST. 4, § 10 UST. 3 UST. 4 PKT 4.1, UST. 5; § 10 UST. 6 PKT 6.3; § 11 UST. 1, UST. 2, UST. 3; § 14 PKT 3, PKT 4, PKT 5, PKT 8, PKT 9; § 15 PKT 9, PKT 14 UST. 22; § 16, § 20, § 22 UST. 4, UST. 5; § 23 UST. 1; § 26 UST. 4; § 27, § 31; § 35 UST. 1 UST. 3; § 37; § 42 UST. 2; § 48 UST. 1, UST. 2, PKT 2, PKT 4; § 51 UST. 1, 2, 3, 4, 5; § 58; § 59 UST. 3; § 60 UST. 2; § 61; § 62 UST. 1 PKT 1; § 62 UST. 1 PKT 4 UST. 2; § 63 UST. 2; § 72; § 77 UST. 3; § 83 UST. 1; § 85 UST. 1 PKT 1, 2, 4; § 85 UST. 3; § 86; § 87 UST. 2; § 89 UST. 1 PKT 1; § 90 UST. 1 PKT 1; § 105 UST. 5 UST. 6; § 111 UST. 2 PKT 5; § 113 UST. 3; § 116 UST. 4; § 117 UST. 3, 4; § 121 UST. 2; § 130 UST. 2; § 133 UST. 1; § 135 UST. 2; § 137 UST. 1 PKT 1, 4 UST. 4; § 138 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; § 139 UST. 1, 16; § 140 UST. 1, 2, 3, 4, 5; § 141; § 141A; § 142; § 143 UST. 1, 4; § 144; § 145 UST. 1, 2; § 147 UST. 1, 3; § 148; § 150 UST. 2; § 151; § 152 UST. 1 PKT 7, 19 UST. 3; § 153 UST. 2; § 155 UST. 2; § 156 UST. 3; § 157 UST. 2 PKT 11, 6; WYKREŚLA SIĘ: § 10 UST. 6 PKT 6.1, PKT 6.2; § 34; § 35 UST. 4; § 41; § 48 UST. 3, 4, 5, 6; § 49; § 52; § 53; § 54; § 55; § 56; § 57; § 62 UST. 1 PKT 2, 3; § 62 UST. 3; § 68; § 69; § 73; § 75; § 85 UST. 1 PKT 3, 5; § 85 UST. 2, 4; § 87 UST. 1; § 88; § 97; § 115; § 117 UST. 1, 2; § 133 UST. 3; § 134 UST. 3, 4; § 138 UST. 8, 9; § 140 UST. 3 PKT 3, 4 UST. 6, 7; § 149; § 152 UST. 11, 16; § 160; § 161; § 162; § 167 UST. 2 PKT 4; § 168; DODANO: § 14 PKT 20; § 44 UST. 2; § 108 UST. 5; § 120 UST. 3; § 141A; § 145 UST. 4; § 145A; § 145B; § 145C; § 145D; § 145E; § 145F; § 145G; § 145H; § 145 I; § 147 UST. 4; § 157 UST. 2 PKT 13, 14, 15, 16; § 166A; § 166B; § 167A; § 167B; § 168A; § 168B; § 168C; § 168D; § 168E; § 168F; § 168G; § 168H; § 168 I; PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU, ZMIENIAJĄC NUMERACJĘ PARAGRAFÓW.2008-01-23 do dziś
6ZMIANY STATUTU UCHWALONE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 19.06.2009 R. W § 88 PKT 12 DOPISUJE SIĘ P.PKT 12.4 P.PKT 12.4.12009-07-23 do dziś
7ZMIANY STATUTU UCHWALONE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 19.05.2010 R. W § 11 UST. 3, 4, 5, 6, 7 (ZMIANA); W § 22 UST. 2 (ZMIANA), UST. 3, 4 (WYKREŚLONO); W § 94 UST. 1 (ZMIANA); W § 127 UST. 4 (ZMIANA); W § 129 UST. 2 (ZMIANA); W § 134 UST. 1 (ZMIANA); W § 137 (ZMIANA); W § 141 UST. 1, 3 (ZMIANA); W § 145 UST. 1 PKT 8 (ZMIANA), PKT 30 (DOPISANO), UST. 2 (ZMIANA); W § 149 UST. 1, 2, 3 (ZMIANA), UST. 4, 5 (WYKREŚLONO); W § 150 UST. 2 PKT 1 (WYKREŚLONO) UST. 3, 4 (ZMIANA); W § 152 (ZMIANA); W § 153 (ZMIANA); W § 154 (ZMIANA); W § 155 (ZMIANA)2010-12-30 do dziś
822.06.2012 R. - ZMIENIONO: § 5, § 6, § 88, § 89, § 145, § 159, § 161.2012-08-21 do dziś
9ZMIANA DO STATUTU UCHWALONE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIA W DNIU 13.06.2017 R. §143(ZMIANA),§144(ZMIANA),§161(ZMIANA)2017-09-12 do dziś
10§ 4(ZMIANA), § 5 (ZMIANA), § 6 (ZMIANA), § 10 (ZMIANA), § 11 (ZMIANA), § 12 (ZMIANA), 14 (ZMIANA), § 15 (ZMIANA), B (WYKREŚLA SIĘ WPISOWE I UDZIAŁU), WYKREŚLA SIĘ NAZWĘ DZIAŁU B.1, § 23 (WYKREŚLA SIĘ), WYKREŚLA SIĘ NAZWĘ B.2, § 25 (ZMIANA), ZMIANA NUMERACJI DZIAŁU B.1.1. § 26 (ZMIANA), ZMIENIA SIĘ NUMERACJE DZIAŁU B 1,2. § 34 (ZMIANA), § 40 (ZMIANA), § 41 (ZMIANA), § 42 (ZMIANA), § 43 (ZMIANA), § 44 (ZMIAN), § 45 (ZMIANA), § 46 (ZMIANA), § 47 (ZMIANA), § 53 (ZMIANA), § 54 (ZMIANA), § 55 (ZMIANA), § 62 (ZMIANA), § 63 (ZMIANA), § 64 (ZMIANA), § 65 (ZMIANA), § 66 (ZMIANA), § 67 (ZMIANA), § 69 (ZMIANA), § 70 (ZMIANA), § 71 (ZMIANA), § 72 (ZMIANA), § 88 (ZMIANA), § 93 (ZMIANA), § 95 (WYKREŚLENIE), § 97 (ZMIANA), § 103 (ZMIANA), § 104 (ZMIANA), § 105 (ZMIANA), § 114 (ZMIANA), § 121 (ZMIANA), § 122 (ZMIANA), § 123 (ZMIANA), § 124 (ZMIANA), § 127 (ZMIANA), § 128 (ZMIANA), § 135 (ZMIANA), § 137 (ZMIANA), § 143 (ZMIANA),§ 145 (ZMIANA),§ 149 (ZMIANA), § 150 (ZMIANA), § 159 (ZMIANA), § 160 (ZMIANA), § 161 (ZMIANA), § 170 (ZMIANA)2018-08-06 do dziś
11§ 89,PKT 4 (ZMIANA)2019-07-18 do dziś
1224.09.2021R. §5(ZMIANA); §9 (ZMIANA); §11(ZMIANA); §12(ZMIANA); § 62 (ZMIANA); §68(ZMIANA) §92(ZMIANA); §93(ZMIANA; §94(WYKREŚLA SIĘ); §95(WYKREŚLA SIĘ); §96(WYKREŚLA SIĘ); §97(WYKREŚLA SIĘ); §92(NOWE BRZMIENIE); §93(NOWE BRZMIENIE); §94(NOWE BRZMIENIE); §95(ZMIANA NUMERACJI) DO §122(ZMIANA NUMERACJI); §123(ZMIANA NUMERACJI); §124(ZMIANA NUMERACJI) DO §139(ZMIANA NUMERACJI); §140(ZMIANA NUMERACJI) DO §168(ZMIANA NUMERACJI)2021-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU2010-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁUKASZEWSKI2002-10-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-10-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJOTH2021-11-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PAWEŁ2021-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEDORUK2021-11-03 do dziś
2. ImionaHENRYK2021-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPIS2021-11-03 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2021-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANUS2018-12-12 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW MIRON2018-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOSTOMCZYK2017-09-12 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-07-01 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-07-01 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-07-01 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-11-03 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-11-03 do dziś
673 1 REKLAMA2021-11-03 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2021-11-03 do dziś
893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2021-11-03 do dziś
943 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2021-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 14.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R -31.12.2002 R data złożenia 14.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R -31.12.2002 R2003-05-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 21.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-07 do dziś
5data złożenia 29.05.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-10 do dziś
6data złożenia 25.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
7data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 R-31.12.2007 R2008-08-14 do dziś
8data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
9data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-23 do dziś
10data złożenia 01.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
11data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
12data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012R-31.12.2012R2013-06-12 do dziś
13data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
14data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
15data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
16data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
17data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
18data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
19data złożenia 29.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-29 do dziś
20data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
21data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
22data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
301.01.2007 R-31.12.2007 R2008-08-14 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
801.01.2012R-31.12.2012R2013-06-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2001 R.2002-10-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 R -31.12.2002 R2003-05-19 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-14 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-07 do dziś
501.01.2005-31.12.20052006-07-10 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
701.01.2007 R-31.12.2007 R2008-08-14 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-23 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
1101.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
1201.01.2012R-31.12.2012R2013-06-12 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-29 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów