„BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000133262
Numer REGON: 492834050
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2020-09-23
Sygnatura akt[RDF/242130/20/75]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina BUKOWINA TATRZAŃSKA miejscowość BUKOWINA TATRZAŃSKA2002-10-03 do dziś
2. Adresmiejscowość BUKOWINA TATRZAŃSKA ulica SPORTOWA nr domu 22 kod pocztowy 34-530 poczta BUKOWINA TATRZAŃSKA kraj POLSKA 2009-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.09.2002 R.NOTARIUSZ IZABELA GÓRNIK KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM TARGU UL. KOLEJOWA 5, REP. A nr3574/20022002-10-03 do dziś
227.05.2010, REP. A NR 4030/2010, NOTARIUSZ IZABELA GÓRNIK, KANCELARIA NOTARIALNA GRAŻYNA RUSIN, IZABELA GÓRNIK SPÓŁKA CYWILNA, UL. KOLEJOWA 5, 34-400 NOWY TARG ZMIENIONO: § 9 PKT 4, § 10, § 33, § 19, DODANO § 9 PKT 5, 6, 72010-06-10 do dziś
326 CZERWCA 2011 ROKU REP. A NR 4286/2011, NOTARIUSZ IZABELA GÓRNIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ GRAŻYNA RUSIN, IZABELA GÓRNIK SPÓŁKA CYWILNA UL. KOLEJOWA 5, 34-400 NOWY TARG -ZMIENIONO § 6 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2011-08-05 do dziś
415.05.2012 R., REP. A NR 3140/2012, NOTARIUSZ IZABELA GÓRNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM TARGU, UL. KOLEJOWA 5, 34-400 NOWY TARG, ZMIENIONO: -§ 6 UST. 2 § 7 UST. 2 -§ 22 -§ 252012-07-19 do dziś
512.03.2015R. REP. A NUMER 1591/2015, NOTARIUSZ IZABELA GÓRNIK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W NOWYM TARGU ZMIENIONO: § 7 UST. 12015-04-03 do dziś
618.05.2015R REP. A NR 2733/2015, NOTARIUSZ IZABELA GÓRNIK, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W NOWYM TARGU ZMIENIONO: § 9 UST. 1 I 2 § 10 UST. 11 I 12 DODANO W § 6 UST. 2 PO LIT.PPP PUNKTY OD RRR)DO ZZZ)2015-07-07 do dziś
708.09.2015 R., REPERTORIUM A NR 5341/2015, NOTARIUSZ IZABELA GÓRNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM TARGU, UL. KOLEJOWA 5, ZMIENIONO: § 7 UST. 1, § 22 UST. 3 PKT E2015-09-28 do dziś
823.06.2016 R. NOTARIUSZ MARCIN SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 5338/2016 - ZMIENIONO: § 20, § 22 UST.3 LIT.E2016-08-24 do dziś
912.10.2017R REP. A NR 9316/2017 NOTARIUSZ MARCIN SOLAK KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE- ZMIENIONO § 10 UST. 1-6, § 11 UST. 2 I UST.3, § 12 UST.2, § 20, § 22, UST. 3 PKT E, DODANO W § 11 UST. 4.2017-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZCZYK2015-04-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały233 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.165.000 ZŁ2017-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBSWW TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1471613092017-11-14 do dziś
4. Numer KRS0000505020 2017-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały569 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.845.000 ZŁ2017-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10870000,00 ZŁ2015-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1289000,00 PLN2002-10-03 do dziś
2300000,00 PLN2005-02-18 do dziś
3970000,00 PLN2005-07-29 do dziś
41245000,00 ZŁ2006-11-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-CZŁONEK ZARZĄDU POSIADA PRAWO DO JEJ REPREZENTOWANIA WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. -OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM SPÓŁCE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA.2002-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHTA2002-10-03 do dziś
2. ImionaPIOTR2002-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALICA2002-10-03 do dziś
2. ImionaANNA2002-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymW-CE PREZES ZARZĄDU2002-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOWANIEC2002-10-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-03 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHTA2002-10-03 do dziś
2. ImionaEDWARD2002-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-03 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALICA2002-10-03 do dziś
2. ImionaMARIA2002-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-03 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTASIK2008-06-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-06-03 do dziś
21. NazwiskoBAFIA2008-06-03 do dziś
2. ImionaJÓZEF2008-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-06-03 do dziś
31. NazwiskoCHOWANIEC2002-10-03 do dziś
2. ImionaJÓZEF2002-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-03 do dziś
41. NazwiskoKUCHTA2002-10-03 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2002-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-03 do dziś
51. NazwiskoŁUKASZCZYK2002-10-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-03 do dziś
61. NazwiskoGŁODZIAK2002-10-03 do dziś
2. ImionaJÓZEF2002-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-03 do dziś
71. NazwiskoSZTOKFISZ2002-10-03 do dziś
2. ImionaJÓZEFA2002-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-03 do dziś
81. NazwiskoKUCHTA2002-10-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-08-05 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-08-05 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-08-05 do dziś
486 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2011-08-05 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-05 do dziś
693 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2011-08-05 do dziś
793 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2011-08-05 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-08-05 do dziś
996 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2011-08-05 do dziś
1093 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2015-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 02.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 30.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2005-06-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 30.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-06-15 do dziś
4data złożenia 28.04.2006 okres 2005 R.2006-06-07 do dziś
5data złożenia 08.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-22 do dziś
6data złożenia 27.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-03 do dziś
7data złożenia 31.03.2009 okres 2008 R.2009-04-15 do dziś
8data złożenia 07.01.2011 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2011-04-14 do dziś
9data złożenia 12.08.2011 okres 01.01.2010 - 31.12.2010 R.2012-02-08 do dziś
10data złożenia 12.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
11data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-13 do dziś
12data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
13data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
14data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
15data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
16data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
17data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102012-09-12 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-06-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-22 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-03 do dziś
42008 R.2009-04-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2011-04-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2012-02-08 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2005-06-14 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-06-15 do dziś
42005 R.2006-06-07 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-22 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-03 do dziś
72008 R.2009-04-15 do dziś
801.01.2009 -31.12.2009 R.2011-04-14 do dziś
901.01.2010 - 31.12.2010 R.2012-02-08 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów