INSTYTUT PROMOCJI ZDROWIA „MISTRAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-30 godz. 17:25:48
Numer KRS: 0000133244
Numer REGON: 010797137
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-03-15
Sygnatura akt[RDF/472542/23/518]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010797137 NIP 11800657272007-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT PROMOCJI ZDROWIA „MISTRAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 420532002-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-06-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WILHELMA KONRADA ROENTGENA nr domu 46 nr lokalu 38 kod pocztowy 02-781 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.11.1994 R. AKT ZAŁOŻYCIELSKI, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ WANDĘ OSIECKĄ-SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JEROZOLIMSKIE 47 M.2, REP. A NR 2567/94 28.08.2002 R. -ZMIANA PAR. 2, PAR. 3, PAR. 7, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 21.2, PAR. 24, PAR. 27, PAR. 28 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI ASESOR NOTARIALNY IZABELLA SOROKO, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROBERTA GILERA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JEROZOLIMSKIE 85 M.11, REP. A NR 2384/20022002-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHODOLSKA2002-10-03 do dziś
2. ImionaIRENA2002-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35000 ZŁOTYCH2007-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUKHODOLSKA2002-10-03 do dziś
2. ImionaKHRYSTYNA2002-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000 ZŁOTYCH2007-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport126000,00 PLN2002-10-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-PREZES I WICEPREZES JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHODOLSKA2002-10-03 do dziś
2. ImionaIRENA2002-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO2002-10-03 do dziś
293 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2002-10-03 do dziś
374 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE-WYKONYWANIE BADAŃ I ANALIZ ZWIĄZANYCH Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2002-10-03 do dziś
485 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2002-10-03 do dziś
580 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA2002-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 15.07.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-18 do dziś
3data złożenia 28.03.2005 okres 01.01.2005-31.12.20052006-04-03 do dziś
4data złożenia 28.03.2007 okres 01.01.-31.12.20062007-04-12 do dziś
5data złożenia 18.06.2008 okres 01.01.-31.12.20072008-06-26 do dziś
6data złożenia 19.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-25 do dziś
7data złożenia 09.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-19 do dziś
8data złożenia 06.04.2011 okres 20102011-04-13 do dziś
9data złożenia 31.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-06 do dziś
10data złożenia 04.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-04-11 do dziś
11data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
12data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
13data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
15data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
16data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-15 do dziś
17data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-04-03 do dziś
201.01.-31.12.20062007-04-12 do dziś
301.01.-31.12.20072008-06-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-19 do dziś
620102011-04-13 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-06 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-04-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-15 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-04-03 do dziś
201.01.-31.12.20062007-04-12 do dziś
301.01.-31.12.20072008-06-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-19 do dziś
620102011-04-13 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-06 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-04-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów