HG MUHENDISLIK INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000133219
Numer REGON: 015256736
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2013-06-26
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/22172/13/316]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2002-10-02 do dziś
3. NazwaHG MUHENDISLIK INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE2002-10-02 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejHG MUHENDISLIK INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET SPÓŁKA AKCYJNA2002-10-02 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoURZĄD DO SPRAW REJESTRU HANDLOWEGO NR 72852002-10-02 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO TURECKIE2002-10-02 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-10-02 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2013-06-26 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj TURCJA nazwa i jednostka podziału administracyjnego WOJEWÓDZTWO STAMBULSKIE miejscowość STAMBUŁ -USKUDAR ulica ALTUNIZADE TOPHANELIOGLU CAD. ARDUMAN IS.MERK nr domu 42/A poczta STAMBUŁ 2002-10-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyDWÓCH DOWOLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2002-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAYAR2002-10-02 do dziś
2. ImionaHALIL MURAT2002-10-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELAYIR2002-10-02 do dziś
2. ImionaCENGIZ2002-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-10-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEMDAROGLU2002-10-02 do dziś
2. ImionaHASAN FATIH2002-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2002-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOZDEMIR2002-10-02 do dziś
2. ImionaNUSRET2002-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę lub zagraniczny zakład ubezpieczeń w oddziale
11. NazwiskoALEMDAROGLU2002-10-02 do dziś
2. ImionaHASAN FATIH2002-10-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-10-02 do dziś
251 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-10-02 do dziś
351 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-10-02 do dziś
470 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-10-02 do dziś
570 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-10-02 do dziś
651 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-10-02 do dziś
745 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-10-02 do dziś
845 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2002-10-02 do dziś
945 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-10-02 do dziś
1045 33 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH2002-10-02 do dziś
1174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-10-02 do dziś
1263 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-10-02 do dziś
1351 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-10-02 do dziś
1451 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2002-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów