SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MOSTOSTALOWIEC”

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000133110
Numer REGON: 630330920
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-11-30
Sygnatura akt[RDF/270944/20/219]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP6303309202002-10-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MOSTOSTALOWIEC”2012-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 13112002-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-10-04 do dziś
2. Adresulica SZAMARZEWSKIEGO nr domu 85 kod pocztowy 60-568 poczta POZNAŃ 2002-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.03.1995 R., 27.06.2002 R., UCHYLIĆ PAR. 3 DO 84 STATUTU I UCHWALONO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU2002-10-04 do dziś
224.06.2003 R. ZMIENIONO: PAR. 20 UST. 1, PAR. 24 UST. 1 PAR. 25 UST. 1 I 2, PAR. 28 UST. 1 I 2, PAR. 32 UST. 1, PAR 29, PAR. 30, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 35, PAR. 36, PAR. 37, PAR. 38, PAR. 39, PAR. 5 UST. 3 DODANO: PAR. 4 UST. 3, PAR. 12 UST. 11, 12 I 13, PAR. 11 UST. 13, PAR. 14 UST. 4, PAR. 20 UST. 5, PAR. 24 UST. 3, PAR. 27 UST. 4, 5, 6, 7.2003-09-10 do dziś
36.12.2007 R. DODANO: UST. 3 W § 4, UST. 2 (1) W § 5, PKT E W § 8 UST. 1, PKT D W § 8 UST. 2, § 8 (1), PKT 13 W § 11, UST. 4 W § 52, UST. 5 W § 52, § 59 (1), § 66 (1), PKT 8 W § 69 UST. 2, ZMIENIONO: PKT 1 W § 6, PKT 4 W § 9 UST. 2, UST. 1 W § 10, PKT 2 W § 11, PKT 5 W § 11, PKT 6 W § 11, PKT 8 W § 11, PKT 9 W § 12, UST. 1 W § 30, § 35, UST. 1 W § 36, § 38, PKT 12 W § 50, PKT 14 W § 50, PKT 15 W § 50, PKT 2 W § 51 UST. 2, UST. 4 W § 51, UST. 5 W § 51, UST. 1 W § 52, UST. 2 W § 52, UST. 3 W § 52, UST. 3 W § 54, UST. 2 W § 59, SKREŚLONO: § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 37.2008-02-08 do dziś
4ZMIANA STATUTU DN. 25.06.2012 R. § 1, § 2 PKT 1, § 15 PKT 1, § 58, § 59 PKT 3, § 59 PKT 4, § 59(1), § 61 UST 1 PKT 7, § 66 PKT 2, § 66(1), § 68 PKT 1.2012-08-14 do dziś
520.09.2012 R., ZMIENIONO § 67 STATUTU2012-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY2012-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKLEDZIK2002-10-04 do dziś
2. ImionaHANNA2002-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-09-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKOWSKI2012-08-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULKA2012-08-14 do dziś
2. ImionaBARBARA2012-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILANOWSKA2012-08-14 do dziś
2. ImionaDANUTA2012-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINEK2012-08-14 do dziś
2. ImionaDOROTA2012-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWREMBEL2009-09-02 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2009-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 20 Z WYNAJEM I EKSPOLATACJA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-10-04 do dziś
270 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-10-04 do dziś
370 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-10-04 do dziś
470 12 Z KUPOWANIE I SPRZEDAWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-10-04 do dziś
570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-01 do dziś
4data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
5data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
6data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-16 do dziś
7data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-02 do dziś
8data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
9data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-01 do dziś
10data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
11data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
12data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
13data złożenia 18.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
14data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
15data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
16data złożenia 03.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
17data złożenia 30.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-02 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-01 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-01 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-07-16 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-02 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-01 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów