SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GARDNO”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000133073
Numer REGON: 000489484
Numer NIP: 8590003646
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2022-07-19
Sygnatura akt[RDF/408177/22/696]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004894842002-10-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GARDNO”2002-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY nr w rejestrze 18182002-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina NOWOGARD miejscowość NOWOGARD2002-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWOGARD ulica OSIEDLOWA nr domu 6 kod pocztowy 72-200 poczta NOWOGARD kraj POLSKA 2006-03-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMGARDNO@WP.PL2012-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124 LUTY 1966 R.2002-10-02 do dziś
206 CZERWCA 2003 W § 1 DODANO UST. 2 DO § 125, DODANO § § 126 DO § 164.2003-07-16 do dziś
303 CZERWCA 2005 R. -ZMIANA § 38 UST. 1, § 40, § 161 UST. 22005-08-01 do dziś
4ZMIANA STATUTU NA ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI W DNIU 02.06.2006 R. ZMIANIE ULEGŁY: § 2 UST. 1, § 5 UST. 2 PKT 2 I 3, § 8, § 14 UST. 3 PKT 10, 11 I 12, § 18 UST. 1, § 20 UST. 2, 4 I 6, § 21 UST. 2, § 24 UST. 2, § 31 UST. 5 I 6, § 32, § 43 UST. 1 PKT 15, § 67 UST. 3, § 68 UST. 1, § 70 UST. 4, § 82 UST. 3, § 84 UST. 1, § 85, § 90 UST. 5, § 130 UST. 2, § 142, § 146 UST. 1 PKT 5 I 6, § 153, § 158 UST. 1, 2, 3 I 4, § 164. USUNIĘTE PARAGRAFY: § 23, § 54 UST. 5, § 90 UST. 2, § 91, § 95, § 143, § 147. DODANE PARAGRAFY: § 14 UST. 4, 5 I 6, § 15 UST. 2, 3, 4 I 5, § 20 UST. 7, § 21 UST. 7, § 27 UST. 7, 8 I 9, § 67.2006-07-17 do dziś
5ZMIANIE ULEGŁY: § 6 UST. 1, UST. 3, § 7 UST. 3, § 9 UST. 1 PKT 4, 5, 7, § 9 UST. 2 PKT 1 I 2, § 10 UST. 1, § 14, § 15 PKT 7, § 20, § 21, § 25, § 26, § 27 § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 38 UST. 1, § 40, § 41 UST. 2, § 42, § 43 PKT 22, 26, § 43 UST. 3, § 44 UST. 2, § 47 UST. 1, § 49 UST. 3, § 50 PKT 6, 7, 8, § 50 UST. 2, § 60 UST. 4, § 62 UST. 2, § 66 UST. 1, § 67, § 68, § 69, § 70 UST. 1, § 72, § 73, § 76, § 77, § 78, § 86, § 97, § 104, § 105 PKT 3, § 118, § 119 UST. 2, 3, § 120, § 122, § 123, § 124, § 125, § 126, § 127, § 128, § 129, § 132, § 133, § 134, § 135, § 136, § 137, § 138, § 139, § 140, § 141, § 142, § 143, § 144, § 161 UST. 2 USUNIĘTO PARAGRAFY: § 5 UST. 2 PKT 2, § 43 PKT 18, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 89, § 90 UST. 5, § 91, § 92, § 93, § 102, § 103, § 119 UST. 1, § 130, § 131, OD § 145 DO § 153 OD § 158 DO § 160 DODANO PARAGRAFY: § 5 UST. 2 PKT 13, § 16 PKT 5, § 36 (1), § 36 (2), § 36 (3), § 36 (4), § 36 (5), § 69 (1), § 69 (2), § 69 (3), § 69 (4), § 69 (5), § 83 (1), § 83 (2), § 161 UST. 32008-02-08 do dziś
617 MAJA 2013 R. ZMIANY §31 UST.4 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2013-08-01 do dziś
725 MAJA 2018 R. - ZMIENIONO: §4, §8, §9, §10, §11, §12. §13, §16, §17 UST.1, §18, §21 UST.1, §43 UST. PKT 11, §50 UST.1 PKT 1, §69(5) UST.3, §70 UST.2 I UST.3, §78, §79 UST.2, §82 PKT 4, §82 UST.2 I UST.3, §83 UST.3, §83 UST.4, §83(3), §84, §86, §97, §99, §105, §105 PKT 3, §106 UST.2, §108 UST.1, §109, §110 UST.1, §111 UST.1, §115 UST.4, §118 UST.3 PKT 3, §122 UST.1 I UST.2, §123, §156, §161 UST.1, §62 - DODANO: §5 UST.2 PKT 2, §28 DODAJE UST.1, UST.2, UST.3, UST.4, UST.5, UST.6 A DOTYCHCZASOWY NR 2, 3, 4 I 5 OTRZYMUJĄ NUMER 7, 8, 9 I 10, §83(2) - USUNIĘTO: §15 UST.1 PKT 1 ORAZ PKT 15, §19 UST.1 I UST.2, UST.3 I UST.4 OTRZYMUJE NUMER 1 I 2, §20, §24, §35 UST.1 PKT 2 A PKT 3 OTRZYMUJE NR 2, §85 W UST.1 I UST.2, §98 UST.2 §133 UST.1, §161 UST.2 §43 PKT 13 I 232018-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSADKOWSKA2009-04-02 do dziś
2. ImionaIZABELA2009-04-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-04-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2009-04-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-02 do dziś
21. NazwiskoGIERACH2007-11-15 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2007-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-11-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2007-11-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-15 do dziś
31. NazwiskoSMOLIRA2002-10-02 do dziś
2. ImionaJAN JÓZEF2002-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-10-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBINIECKI2021-09-15 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2021-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYJAK2021-09-15 do dziś
2. ImionaANNA2021-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARCZYK2021-09-15 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKA2021-09-15 do dziś
2. ImionaMARIA2021-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLIŃSKA2018-11-19 do dziś
2. ImionaFRANCISZKA2018-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-19 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANIUK2018-11-19 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW MICHAŁ2018-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-19 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMBIDA2018-11-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2018-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-19 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIAK2018-11-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-10-10 do dziś
290 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2011-10-10 do dziś
393 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2011-10-10 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-10-10 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-10-10 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 06.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 17.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-01 do dziś
4data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
5data złożenia 18.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-02 do dziś
6data złożenia 04.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-28 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-10 do dziś
8data złożenia 14.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-20 do dziś
9data złożenia 27.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-23 do dziś
10data złożenia 18.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-07 do dziś
11data złożenia 28.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-01 do dziś
12data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
13data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-10 do dziś
14data złożenia 01.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
15data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
16data złożenia 17.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
17data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
18data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
19data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
20data złożenia 19.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta11 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-02 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-28 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-10 do dziś
41 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-23 do dziś
51 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-07 do dziś
61 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-01 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-01 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-02 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-28 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-10 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-20 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-23 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-07 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-01 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-02 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-28 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-10 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-20 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-23 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-07 do dziś
101 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-01 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów