SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DWORKOWA”

Stan na dzień 2023-03-30 godz. 23:12:04
Numer KRS: 0000132915
Numer REGON: 012040970
Numer NIP: 5210413389
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-03-03
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/3938/23/304]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP0120409702002-09-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DWORKOWA”2002-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 28632002-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-09-26 do dziś
2. Adresulica DWORKOWA nr domu 2 kod pocztowy 00-784 poczta WARSZAWA 2002-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu101.02.1991 R.2002-09-26 do dziś
216.06.2003 R. -PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2003-07-29 do dziś
320 CZERWCA 2006 R. ZMIANA -§ 12, § 14, § 15, § 17, § 24, § 31, § 32, § 38, § 41, § 442006-07-25 do dziś
421.11.2007 -ZMIANA § 14, 27, 24 I 38.2008-01-25 do dziś
520.06.2012 - ZMIANA § 14 UST. 1; 22 UST. 2; 23; 24 UST. 12012-09-13 do dziś
625.06.2013 R., ZMIANA § 20 UST. 1 PKT 22013-08-19 do dziś
726.04.2017 R., ZMIANY: W § 10 UST. 2, W § 18 DODANO UST. 4, W § 19 UST.3, W § 19 UST. 4, W § 21 UST. 1, W § 24 UST. 1, W § 38 UST. 2, W § 44 UST. 9, WPROWADZONO § 46, DOTYCHCZASOWE §§ 46 - 53 OTRZYMAŁY NOWĄ NUMERACJĘ: §§ 47 - 542017-05-31 do dziś
828.06.2017 R. - ZMIENIONO § 15 UST. 1, § 28 UST. 1, § 44 UST. 3.2017-08-03 do dziś
903.02.2020 R., ZMIENIONO: §3, §7, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §18, §19, §20, §21, §24, §25, §26, §28, §32, §35, §36, §38, §39, §42, §44, §48, §52, §542020-03-02 do dziś
1012.01.2023 R., ZMIENIONO: §28, §30 UST. 3, §32 UST. 2, §33 UST. 2, §492023-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2002-09-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuSPÓŁDZIELNIA POWSTAŁA NA SKUTEK UCHWAŁY NR 3/90 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MOKOTÓW” Z DNIA 20.11.1990 R. O WYODRĘBNIENIU Z MAJĄTKU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MOKOTÓW” BUDYNKU W WARSZAWIE PRZY UL. DWORKOWEJ 2 WRAZ Z PAWILONEM UŻYTKOWYM PRZY UL. DWORKOWEJ 4, WZNIESIONYCH NA DZIAŁCE GRUNTU OPISANEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEJ POD NR KW 34943.2002-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MOKOTÓW” WARSZAWA2002-09-26 do dziś
3. Numer w rejestrze0000010365 2002-09-26 do dziś
5. Numer REGON0004897452002-09-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA2002-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOŁACZ2020-03-02 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ ŁUKASZ2020-03-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-02 do dziś
21. NazwiskoTULIMOWSKI2005-07-15 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2005-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-07-15 do dziś
31. NazwiskoSOCHA UBUKATA2005-07-15 do dziś
2. ImionaALINA JADWIGA2005-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-07-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-07-15 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-26 do dziś
51. NazwiskoTRZEPACZ2002-09-26 do dziś
2. ImionaMARIA BARBARA2002-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-26 do dziś
61. NazwiskoKONIECZNA2002-09-26 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA BARBARA2002-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-26 do dziś
74. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-26 do dziś
81. NazwiskoCHOLEWIK2002-09-26 do dziś
2. ImionaŁUCJA2002-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTULIMOWSKI2019-07-16 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYBCZYŃSKI2019-07-16 do dziś
2. ImionaRAJMUND STANISŁAW2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIERAJSKA2019-07-16 do dziś
2. ImionaMARTA MAGDALENA2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOCZYŁOWSKA2019-07-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JANINA2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A GOSPODARKA SWOIMI ZASOBAMI LOKALOWYMI I ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WSPÓLNYM CZLONKÓW ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI REMONTOWEJ2002-09-26 do dziś
270 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2015-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 26.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20.06.2001 -26.06.20022002-09-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 28.06.2004 -29.06.20052005-07-15 do dziś
5data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
6data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
7data złożenia 19.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-08 do dziś
8data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-14 do dziś
9data złożenia 01.07.2010 okres 20092010-08-16 do dziś
10data złożenia 22.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
11data złożenia 10.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-13 do dziś
12data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
13data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
14data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
15data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
16data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
17data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
18data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
19data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
20data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
21data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-14 do dziś
520092010-08-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-13 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
329.06.2005 -20.06.20062006-07-25 do dziś
420.06.2006 -14.06.20072007-07-11 do dziś
514.06.2007 -10.06.20082008-07-08 do dziś
620092010-08-16 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-13 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów