„INTEGRO SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000132864
Numer REGON: 277248952
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2015-05-15
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/13889/15/221]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP2772489522002-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRO SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 184602002-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2015-05-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE kraj POLSKA 2015-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.11.2000 R. NOTARIUSZ WOJCIECH MICHALEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. DĄBRÓWKI 15/1 REPERTORIUM A NR 7490/2000; AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.05.2002 R. ASESOR NOTARIALNY MARCIN GRZEGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. KOPERNIKA 26, REP. A NR 4413/2002 -ZMIENIONO PAR. 4, PAR. 8.1, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 12, PAR. 14, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 21, PAR. 24 UMOWY SPÓŁKI; -DODANO PAR. 9A.2002-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHELSKI2003-02-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2003-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 000,00 ZŁ2003-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-02-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 PLN2002-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2002-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHELSKI2003-02-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2003-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNIZAR2002-09-30 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2002-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-30 do dziś
21. NazwiskoBOGDAŃSKA2002-09-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2002-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-30 do dziś
31. NazwiskoBOGDAŃSKI2002-09-30 do dziś
2. ImionaMARCIN2002-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2002-09-30 do dziś
251 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2002-09-30 do dziś
351 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2002-09-30 do dziś
451 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-09-30 do dziś
551 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-09-30 do dziś
652 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2002-09-30 do dziś
752 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2002-09-30 do dziś
852 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2002-09-30 do dziś
952 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2002-09-30 do dziś
1055 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2002-09-30 do dziś
1155 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2002-09-30 do dziś
1222 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2002-09-30 do dziś
1355 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-09-30 do dziś
1460 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-09-30 do dziś
1563 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2002-09-30 do dziś
1663 30 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY2002-09-30 do dziś
1763 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH2002-09-30 do dziś
1863 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2002-09-30 do dziś
1964 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2002-09-30 do dziś
2065 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-09-30 do dziś
2170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-30 do dziś
2270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-30 do dziś
2322 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-30 do dziś
2470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-30 do dziś
2570 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2002-09-30 do dziś
2670 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-09-30 do dziś
2772 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-09-30 do dziś
2872 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-09-30 do dziś
2972 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-09-30 do dziś
3072 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-09-30 do dziś
3172 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2002-09-30 do dziś
3272 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-09-30 do dziś
3374 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2002-09-30 do dziś
3422 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2002-09-30 do dziś
3574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-09-30 do dziś
3674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-09-30 do dziś
3774 40 Z REKLAMA2002-09-30 do dziś
3874 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2002-09-30 do dziś
3974 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2002-09-30 do dziś
4074 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-30 do dziś
4193 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-30 do dziś
4229 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-30 do dziś
4350 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-09-30 do dziś
4450 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-09-30 do dziś
4550 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-09-30 do dziś
4651 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2002-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów