SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000132854
Numer REGON: 001105103
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-09-26
Sygnatura akt[RDF/425024/22/875]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001105103 NIP 89600077322007-02-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK”2002-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S5612002-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-09-26 do dziś
2. Adresulica GLINIANA nr domu 59 nr lokalu 3 kod pocztowy 50-525 poczta WROCŁAW 2002-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.11.1984 R. UCHWAŁA NR 3 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 20.06.2002 R. ZMIENIONO: PAR. 1, 3, 4, 5, 5A, 6 UST. 5, PAR. 7, 8 PKT 11, 12, PAR. 9, PAR. 11 UST. 1, 2, 4, 11, PAR. 12 UST. 2, PAR. 13, 14, 15, PAR. 16-23, PAR. 21A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, PAR. 22A, B, C, D, E, F, G, H, PAR. 24, 28, 30, 31 UST. 2, PAR. 31A, B, PAR. 39-41, PAR. 42-45, PAR. 46 UST. 3, PAR. 47-50, PAR. 53 PKT 7, PAR. 62 UST. 3, PAR. 63 UST. 1 PKT 16A, PAR. 68 UST. 3, PAR. 69 UST. 2 PKT 9, PAR. 74 UST. 2.2002-09-26 do dziś
217.06.2003 R. ZMIENIONO: PAR. 6 UST. 3, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 12 UST. 2, PAR. 13 UST. 2 LIT.A, PAR. 15, PAR. 16 UST. 7, PAR. 17, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 33 UST. 1, PAR. 40, PAR. 44, PAR. 47, PAR. 48, PAR. 67, PAR. 85 UST. 1 DODANO: PKT 1.1 DO PAR. 4 UST. 2, W PAR. 5 UST. OD 8 -11, W PAR. 10 PKT 11 -16, W PAR. 14 UST. 5 I 6, PAR. 17A, PAR. 17 B, PAR. 17 C, PAR. 17 D, PAR. 17 E, PAR. 17 F, PAR. 17 G, PAR. 17 H, PAR. 23 A, PAR. 23 B, W PAR. 26 UST. 3, PAR. 26 A, W PAR. 34 PKT 5, W PAR. 48 UST. 5 I 6, W PAR. 66 UST. 4, PAR. 89 SKREŚLONO: W PAR. 56 UST. 22003-10-03 do dziś
322.06.2006 R. UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCY STATUT, PRZYJĘTO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2006-09-12 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 1/N/2007 Z DNIA 29.11.2007 R. WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ HUTNIK W CAŁOŚCI UCHYLONO STATUT OBOWIĄZUJĄCY I W JEGO MIEJSCE PRZYJĘTO NOWY STATUT.2008-05-15 do dziś
525 CZERWCA 2015R. DODANO:PKT4 W §4 UST.1, UST.5 W §22 STATUTU ZMIENIONO:§4 UST.2, §25 UST.2, §89, 104 UST.1, §124, §148 UST.1 STATUTU SKREŚLONO:§11 UST.9, §26 UST.7, §112, §113, §114, §126, §127, §128 STATUTU.2015-11-10 do dziś
627.06.2018 R., UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWY STATUT SPÓŁDZIELNI, PRZYJĘTO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2019-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2002-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRÓL2011-05-24 do dziś
2. ImionaWITOLD DARIUSZ2011-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-05-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-05-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-24 do dziś
21. NazwiskoMROCZEK2002-09-26 do dziś
2. ImionaJAN2002-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-26 do dziś
31. NazwiskoZACHARIASZ2002-09-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ BOGDAN2002-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSIAK2021-04-26 do dziś
2. ImionaBOGDAN2021-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZOWSKA2021-04-26 do dziś
2. ImionaURSZULA2021-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIUDA2016-08-25 do dziś
2. ImionaALINA2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWEŁ2016-08-25 do dziś
2. ImionaADAM2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATYŃSKI2016-08-25 do dziś
2. ImionaJANUSZ2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANICKA2016-08-25 do dziś
2. ImionaBARBARA2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-02-01 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-02-01 do dziś
390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2019-02-01 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
4data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-12 do dziś
5data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
6data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-28 do dziś
7data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-07 do dziś
8data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-20 do dziś
9data złożenia 07.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
10data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
11data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-25 do dziś
12data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
13data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
14data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
16data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
17data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
18data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
19data złożenia 14.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
20data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-12 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-30 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-12 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-08-28 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-07-07 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-20 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-25 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów