„ŻAGAŃSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000132641
Numer REGON: 978001798
Numer NIP: 9241747076
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu62Data dokonania wpisu2022-03-01
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1925/22/635]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 978001798 NIP 92417470762007-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ŻAGAŃSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻAGAŃSKI gmina ŻAGAŃ miejscowość ŻAGAŃ2002-09-25 do dziś
2. Adresulica B. CHROBREGO nr domu 44 kod pocztowy 68-100 poczta ŻAGAŃ kraj POLSKA 2002-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.09.2002 R, NOTARIUSZ JANUSZ GONDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU, REP. A. 4781/20022002-09-25 do dziś
210.07.2003 R, NOTARIUSZ JANUSZ GONDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU, REP. A. 3810/2003 ZMIANA: PAR 2, 7, 8, 9, 11, 13, 17 UST 1, 17 UST 2 PKT I, 21, 22 UST 2, 22 UST 3, DODANO: PAR 16 PKT 3, PAR 20 A, PAR 25 UST 2, SKREŚLONO PAR 22 UST 4;2003-07-25 do dziś
315.06.2004 R. NOTARIUSZ JANUSZ GONDEK KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU, REPERTORIUM A NR 3704/2004, ZMIENIONO: PAR. 17, PAR. 20A, DODANO: PAR. 20A UST. 42004-06-22 do dziś
425.11.2008 R. NOTARIUSZ JANUSZ GONDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU, REPERTORIUM A NR 10646/2008 -ZMIENIONO: § 7, § 8; -USUNIĘTO: § 17 UST. 2 LIT.I2008-11-27 do dziś
526.11.2010 R., NOTARIUSZ JANUSZ GONDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU, REP. „A” NR 7354/2010 -§ 2, § 8, § 9, § 12, § 13 UST. 2, § 20A UST. 1 I 4, § 21.2011-01-19 do dziś
622.11.2011 R, NOTARIUSZ JANUSZ GONDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU, REP. A. 7195/2011, ZMIENIONO: § 17 UST. 2 LIT D, § 17 UST. 2 LIT G, DODANO: W § 20A UST. 5, § 20 B, W § 22 UST. 4.2011-12-09 do dziś
728.12.2012 R. NOTARIUSZ JANUSZ GONDEK KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU REPERTORIUM A NR 7988/2012, ZMIANA: PAR. 8, PAR. 102013-01-28 do dziś
831.12.2021R. NOTARIUSZ ANNA MILEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU REPERTORIUM A NR 8757/2021ZMIANA: PAR.8,10, PAR.9,PAR. 122022-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2002-09-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM2003-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0005267942003-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały44 434 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.434.000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA ŻAGAŃ2013-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0005421842013-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 159 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.159.000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego86593000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport17766000,00 PLN2003-07-25 do dziś
22876000,00 PLN2003-10-15 do dziś
321590,00 ZŁ2007-01-16 do dziś
452000,00 ZŁ2007-08-07 do dziś
511000,00 ZŁ2008-09-17 do dziś
627532000,00 ZŁ2011-01-19 do dziś
736987000,00 ZŁ2013-01-28 do dziś
85589000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU -JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASZLONG2019-03-22 do dziś
2. ImionaCYPRIAN2019-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRZEŹNICZAK2019-01-09 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2019-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-09 do dziś
21. NazwiskoNAWOROL2019-01-09 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2019-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-09 do dziś
31. NazwiskoWRÓBLEWSKI2019-01-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCZEKALSKA2019-09-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-09-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2008-11-27 do dziś
238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2008-11-27 do dziś
301 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2008-11-27 do dziś
401 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2008-11-27 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-02-21 do dziś
636 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2015-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-07 do dziś
3data złożenia 19.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-26 do dziś
4data złożenia 23.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-24 do dziś
5data złożenia 02.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-04 do dziś
6data złożenia 15.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-21 do dziś
7data złożenia 17.05.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
8data złożenia 25.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-02 do dziś
9data złożenia 31.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-01 do dziś
10data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
11data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
13data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
14data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
15data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
17data złożenia 19.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
18data złożenia 03.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-01 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-24 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-04 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-21 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-02 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-01 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-07 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-04-26 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-05-24 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-04 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-21 do dziś
701.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-02 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-01 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów