„BUDDOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000132495
Numer REGON: 812538515
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu66Data dokonania wpisu2021-03-24
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/5629/21/217]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP8125385152004-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDDOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2004-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat MYŚLIBORSKI gmina BARLINEK miejscowość BARLINEK2002-09-25 do dziś
2. Adresulica ARMII POLSKIEJ nr domu 3 nr lokalu 28 kod pocztowy 74-320 poczta BARLINEK kraj POLSKA 2002-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 3.VI.2002 R. PRZED NOTARIUSZEM MARZANNĄ MARIĄ KOROLEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GORZOWIE WLKP. nr REPERTORIUM A NR 6671/20022002-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKI2002-09-25 do dziś
2. ImionaKORDIAN DANIEL2002-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2002-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-09-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-09-25 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2021-03-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.12.2018 okres OD 03.06.2002 DO 31.12.20022018-12-08 do dziś
2data złożenia 09.12.2018 okres OD 03.06.2002 DO 31.12.20022018-12-09 do dziś
3data złożenia 10.12.2018 okres OD 03.06.2002 DO 31.12.20022018-12-10 do dziś
4data złożenia 22.12.2018 okres OD 01.01.2003 DO 20.10.20032018-12-22 do dziś
5data złożenia 22.12.2018 okres OD 21.10.2003 DO 31.12.20032018-12-22 do dziś
6data złożenia 22.12.2018 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-12-22 do dziś
7data złożenia 22.12.2018 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-12-22 do dziś
8data złożenia 22.12.2018 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-12-22 do dziś
9data złożenia 22.12.2018 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-12-22 do dziś
10data złożenia 22.12.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-12-22 do dziś
11data złożenia 22.12.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-12-22 do dziś
12data złożenia 22.12.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-12-22 do dziś
13data złożenia 22.12.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-12-22 do dziś
14data złożenia 22.12.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-22 do dziś
15data złożenia 22.12.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-22 do dziś
16data złożenia 22.12.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-22 do dziś
17data złożenia 22.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-22 do dziś
18data złożenia 22.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-22 do dziś
19data złożenia 22.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-22 do dziś
20data złożenia 23.12.2018 okres OD 21.10.2003 DO 31.12.20032018-12-23 do dziś
21data złożenia 23.12.2018 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-12-23 do dziś
22data złożenia 23.12.2018 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-12-23 do dziś
23data złożenia 23.12.2018 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-12-23 do dziś
24data złożenia 23.12.2018 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-12-23 do dziś
25data złożenia 23.12.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-12-23 do dziś
26data złożenia 23.12.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-12-23 do dziś
27data złożenia 23.12.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-12-23 do dziś
28data złożenia 23.12.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-12-23 do dziś
29data złożenia 23.12.2018 okres OD 01.01.2003 DO 20.10.20032018-12-23 do dziś
30data złożenia 23.12.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-23 do dziś
31data złożenia 23.12.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-23 do dziś
32data złożenia 23.12.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-23 do dziś
33data złożenia 23.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-23 do dziś
34data złożenia 23.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-23 do dziś
35data złożenia 23.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-23 do dziś
36data złożenia 24.12.2018 okres OD 21.10.2003 DO 31.12.20032018-12-24 do dziś
37data złożenia 24.12.2018 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-12-24 do dziś
38data złożenia 24.12.2018 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-12-24 do dziś
39data złożenia 24.12.2018 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-12-24 do dziś
40data złożenia 24.12.2018 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-12-24 do dziś
41data złożenia 24.12.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-12-24 do dziś
42data złożenia 24.12.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-12-24 do dziś
43data złożenia 24.12.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-12-24 do dziś
44data złożenia 24.12.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-12-24 do dziś
45data złożenia 24.12.2018 okres OD 01.01.2003 DO 20.10.20032018-12-24 do dziś
46data złożenia 24.12.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-24 do dziś
47data złożenia 24.12.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-24 do dziś
48data złożenia 24.12.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-24 do dziś
49data złożenia 24.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-24 do dziś
50data złożenia 24.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-24 do dziś
51data złożenia 24.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-24 do dziś
52data złożenia 25.12.2018 okres OD 21.10.2003 DO 31.12.20032018-12-25 do dziś
53data złożenia 25.12.2018 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-12-25 do dziś
54data złożenia 25.12.2018 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-12-25 do dziś
55data złożenia 25.12.2018 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-12-25 do dziś
56data złożenia 25.12.2018 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-12-25 do dziś
57data złożenia 25.12.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-12-25 do dziś
58data złożenia 25.12.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-12-25 do dziś
59data złożenia 25.12.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-12-25 do dziś
60data złożenia 25.12.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-12-25 do dziś
61data złożenia 25.12.2018 okres OD 01.01.2003 DO 20.10.20032018-12-25 do dziś
62data złożenia 25.12.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-25 do dziś
63data złożenia 25.12.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-25 do dziś
64data złożenia 25.12.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-25 do dziś
65data złożenia 25.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-25 do dziś
66data złożenia 25.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-25 do dziś
67data złożenia 25.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-25 do dziś
68data złożenia 26.12.2018 okres OD 21.10.2003 DO 31.12.20032018-12-26 do dziś
69data złożenia 26.12.2018 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-12-26 do dziś
70data złożenia 26.12.2018 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-12-26 do dziś
71data złożenia 26.12.2018 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-12-26 do dziś
72data złożenia 26.12.2018 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-12-26 do dziś
73data złożenia 26.12.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-12-26 do dziś
74data złożenia 26.12.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-12-26 do dziś
75data złożenia 26.12.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-12-26 do dziś
76data złożenia 26.12.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-12-26 do dziś
77data złożenia 27.12.2018 okres OD 21.10.2003 DO 31.12.20032018-12-27 do dziś
78data złożenia 27.12.2018 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-12-27 do dziś
79data złożenia 27.12.2018 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-12-27 do dziś
80data złożenia 27.12.2018 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-12-27 do dziś
81data złożenia 27.12.2018 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-12-27 do dziś
82data złożenia 27.12.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-12-27 do dziś
83data złożenia 27.12.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-12-27 do dziś
84data złożenia 27.12.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-12-27 do dziś
85data złożenia 27.12.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-12-27 do dziś
86data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182002-09-25 do dziś
87data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-09-25 do dziś
88data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
89data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.06.2002 DO 31.12.20022018-12-08 do dziś
2OD 01.01.2003 DO 20.10.20032018-12-22 do dziś
3OD 21.10.2003 DO 31.12.20032018-12-22 do dziś
4OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-12-22 do dziś
5OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-12-22 do dziś
6OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-12-22 do dziś
7OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-12-22 do dziś
8OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-12-22 do dziś
9OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-12-22 do dziś
10OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-12-22 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-12-22 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-22 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-22 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-22 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-22 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-22 do dziś
17OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-22 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182002-09-25 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-09-25 do dziś
20OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.06.2002 DO 31.12.20022018-12-08 do dziś
2OD 01.01.2003 DO 20.10.20032018-12-22 do dziś
3OD 21.10.2003 DO 31.12.20032018-12-22 do dziś
4OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-12-22 do dziś
5OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-12-22 do dziś
6OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-12-22 do dziś
7OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-12-22 do dziś
8OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-12-22 do dziś
9OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-12-22 do dziś
10OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-12-22 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-12-22 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-22 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-22 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-22 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-22 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-22 do dziś
17OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-22 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182002-09-25 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-09-25 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji21.10.2003 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA MAŁGORZATA BACHALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP. REPERTORIUM A NR 11380/20032004-04-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2004-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoURBAŃSKI2004-04-26 do dziś
2. ImionaKORDIAN DANIEL2004-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2004-04-26 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki21.10.2003 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA MAŁGORZATA BACHALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP. REPERTORIUM A NR 11380/20032004-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów