„A.O. SPECTRUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000132435
Numer REGON: 016246616
Numer NIP: 9521830536
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/521385/23/685]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016246616 NIP 95218305362007-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.O. SPECTRUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 595162002-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat GRAJEWSKI gmina GRAJEWO miejscowość GRAJEWO2002-09-26 do dziś
2. Adresmiejscowość GRAJEWO ulica FABRYCZNA nr domu 18 kod pocztowy 19-200 poczta GRAJEWO kraj POLSKA 2010-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.08.1999 R., NOTARIUSZ BARBARA MARIA GODLEWSKA, KANCELARIA W WARSZAWIE, REP. A NR 6213/99. 27.10.1999 R., NOTARIUSZ BARBARA MARIA GODLEWSKA, KANCELARIA W WARSZAWIE, REP. A NR 9092/99 ZMIANA §2. 10.01.2000 R, NOTARIUSZ BARBARA MARIA GODLEWSKA, KANCELARIA W WARSZAWIE, REP. A NR 117/2000 -ZMIANA §2. 15.03.2002 R., NOTARIUSZ RENALD ARASIMOWICZ, KANCELARIA W GRAJEWIE, REP. A NR 483/02 -ZMIANA §§: 1 -22, DODANO §§: 23 -29.2002-09-26 do dziś
219.10.2009 R. W KN RENALDA ARASIMOWICZA W GRAJEWIE, REP. A NR 3250/2009 ZMIENIONO § 52009-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBRYCKI2002-09-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95.000 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2005-01-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2002-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 PLN2002-09-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU W SKŁADZIE DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBRYCKI2002-09-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-09-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2009-11-20 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-11-20 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-11-20 do dziś
468 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-11-20 do dziś
555 10 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2009-11-20 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-11-20 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-11-20 do dziś
877 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-11-20 do dziś
977 12 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2009-11-20 do dziś
1043 33 Z WYKONYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN2020-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 22.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-08-27 do dziś
2data złożenia 12.12.2007 okres 2003 ROK2007-12-31 do dziś
3data złożenia 12.12.2007 okres 2004 ROK2007-12-31 do dziś
4data złożenia 12.12.2007 okres 2005 ROK2007-12-31 do dziś
5data złożenia 12.12.2007 okres 2006 ROK2007-12-31 do dziś
6data złożenia 27.03.2008 okres 2007 ROK2008-04-04 do dziś
7data złożenia 16.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-07 do dziś
8data złożenia 06.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-29 do dziś
9data złożenia 13.05.2011 okres 2010 ROK2011-05-23 do dziś
10data złożenia 18.09.2012 okres 2011 ROK2012-10-02 do dziś
11data złożenia 03.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-17 do dziś
12data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
13data złożenia 12.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-23 do dziś
14data złożenia 15.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
15data złożenia 14.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
16data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
17data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
18data złożenia 08.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
19data złożenia 11.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
20data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
21data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12003 ROK2007-12-31 do dziś
22004 ROK2007-12-31 do dziś
32005 ROK2007-12-31 do dziś
42006 ROK2007-12-31 do dziś
52007 ROK2008-04-04 do dziś
62008 ROK2009-08-07 do dziś
72009 ROK2010-07-29 do dziś
82010 ROK2011-05-23 do dziś
92011 ROK2012-10-02 do dziś
102012 ROK2013-07-17 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-08-27 do dziś
22007 ROK2008-04-04 do dziś
32008 ROK2009-08-07 do dziś
42009 ROK2010-07-29 do dziś
52010 ROK2011-05-23 do dziś
62011 ROK2012-10-02 do dziś
72012 ROK2013-07-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
122003 ROK, 2004 ROK, 2005 ROK, 2006 ROK, 12.03.20082008-03-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów