„KOMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000132383
Numer REGON: 152063971
Numer NIP: 9491820555
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2011-12-29
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/42838/11/153]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP1520639712002-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„KOMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PIELGRZYMÓW nr domu 31 nr lokalu 1 kod pocztowy 04-417 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 28 CZERWCA 2002 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W CZĘSTOCHOWIE PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ BIAŁAS, REP. A NR 3589/20022002-09-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 KWIETNIA 2004 R. REPERTORIUM A NR 1017/2004, NOTARIUSZ IRENA CHWASTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, AL. NMP 14/4 ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2004-05-25 do dziś
306.09.2010 R. REPERTORIUM A NR 2450/2010, NOTARIUSZ MAREK KONARSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. NOWY ŚWIAT 22 LOK.3 ZMIANA: PAR. 3, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 16, PAR. 17 POPRZEZ DODANIE UST. 5, PAR. 18, UCHYLENIE: PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2010-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOSZKOWSKI2011-12-29 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2011-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH2011-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-12-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2002-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.2010-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOSZKOWSKI2011-12-29 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2011-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-09-22 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-09-22 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-09-22 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-22 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-09-22 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-09-22 do dziś
745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-09-22 do dziś
845 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-09-22 do dziś
945 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-09-22 do dziś
1045 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-09-22 do dziś
1146 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2010-09-22 do dziś
1246 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-09-22 do dziś
1346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-09-22 do dziś
1446 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-09-22 do dziś
1546 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-09-22 do dziś
1646 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2010-09-22 do dziś
1746 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-09-22 do dziś
1846 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-09-22 do dziś
1946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-09-22 do dziś
2046 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2010-09-22 do dziś
2146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2010-09-22 do dziś
2246 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2010-09-22 do dziś
2346 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2010-09-22 do dziś
2446 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2010-09-22 do dziś
2546 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-09-22 do dziś
2646 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2010-09-22 do dziś
2746 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2010-09-22 do dziś
2846 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2010-09-22 do dziś
2946 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-09-22 do dziś
3046 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-09-22 do dziś
3146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-09-22 do dziś
3246 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-09-22 do dziś
3346 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2010-09-22 do dziś
3446 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2010-09-22 do dziś
3546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2010-09-22 do dziś
3646 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-09-22 do dziś
3746 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2010-09-22 do dziś
3846 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-09-22 do dziś
3946 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-09-22 do dziś
4046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-09-22 do dziś
4146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-09-22 do dziś
4247 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2010-09-22 do dziś
4349 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2010-09-22 do dziś
4449 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2010-09-22 do dziś
4549 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2010-09-22 do dziś
4649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-09-22 do dziś
4749 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-09-22 do dziś
4852 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2010-09-22 do dziś
4952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-09-22 do dziś
5052 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-09-22 do dziś
5152 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2010-09-22 do dziś
5252 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2010-09-22 do dziś
5352 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2010-09-22 do dziś
5452 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2010-09-22 do dziś
5552 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2010-09-22 do dziś
5652 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2010-09-22 do dziś
5752 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-09-22 do dziś
5855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-09-22 do dziś
5955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-09-22 do dziś
6055 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2010-09-22 do dziś
6155 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-09-22 do dziś
6263 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2010-09-22 do dziś
6363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-22 do dziś
6464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-09-22 do dziś
6566 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2010-09-22 do dziś
6668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-09-22 do dziś
6768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-09-22 do dziś
6868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-09-22 do dziś
6970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-09-22 do dziś
7071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-09-22 do dziś
7171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-09-22 do dziś
7271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-09-22 do dziś
7372 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2010-09-22 do dziś
7473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-09-22 do dziś
7573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-09-22 do dziś
7673 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-09-22 do dziś
7774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-09-22 do dziś
7874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-22 do dziś
7977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-09-22 do dziś
8077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-09-22 do dziś
8177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-22 do dziś
8277 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-09-22 do dziś
8378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-09-22 do dziś
8478 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2010-09-22 do dziś
8578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-09-22 do dziś
8681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-09-22 do dziś
8781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-09-22 do dziś
8881 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-09-22 do dziś
8981 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-09-22 do dziś
9082 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-09-22 do dziś
9182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-09-22 do dziś
9282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-22 do dziś
9385 32 A TECHNIKA2010-09-22 do dziś
9485 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE2010-09-22 do dziś
9585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2010-09-22 do dziś
9685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-22 do dziś
9793 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2010-09-22 do dziś
9893 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-09-22 do dziś
9993 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-09-22 do dziś
10093 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-09-22 do dziś
10194 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-22 do dziś
10296 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-09-22 do dziś
10396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-22 do dziś
10410 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2010-09-22 do dziś
10511 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2010-09-22 do dziś
10611 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2010-09-22 do dziś
10713 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-22 do dziś
10815 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2010-09-22 do dziś
10916 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-09-22 do dziś
11017 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2010-09-22 do dziś
11119 10 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU2010-09-22 do dziś
11219 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2010-09-22 do dziś
11320 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2010-09-22 do dziś
11420 13 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH2010-09-22 do dziś
11520 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2010-09-22 do dziś
11620 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2010-09-22 do dziś
11720 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2010-09-22 do dziś
11820 17 Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH2010-09-22 do dziś
11920 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2010-09-22 do dziś
12020 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW2010-09-22 do dziś
12120 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2010-09-22 do dziś
12220 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-22 do dziś
12322 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2010-09-22 do dziś
12422 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-09-22 do dziś
12522 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-09-22 do dziś
12623 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2010-09-22 do dziś
12723 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2010-09-22 do dziś
12823 52 Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU2010-09-22 do dziś
12923 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2010-09-22 do dziś
13023 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2010-09-22 do dziś
13123 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2010-09-22 do dziś
13223 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2010-09-22 do dziś
13323 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2010-09-22 do dziś
13423 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2010-09-22 do dziś
13523 91 Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH2010-09-22 do dziś
13623 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-22 do dziś
13726 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2010-09-22 do dziś
13825 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-22 do dziś
13926 80 Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-09-22 do dziś
14028 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-22 do dziś
14130 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH2010-09-22 do dziś
14232 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2010-09-22 do dziś
14332 91 Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI2010-09-22 do dziś
14432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-22 do dziś
14533 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-09-22 do dziś
14633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-09-22 do dziś
14735 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-09-22 do dziś
14835 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2010-09-22 do dziś
14936 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2010-09-22 do dziś
15037 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2010-09-22 do dziś
15138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-09-22 do dziś
15238 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-09-22 do dziś
15338 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-09-22 do dziś
15438 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-09-22 do dziś
15538 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2010-09-22 do dziś
15639 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-09-22 do dziś
15741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-09-22 do dziś
15841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-09-22 do dziś
15942 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-09-22 do dziś
16042 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-09-22 do dziś
16142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-22 do dziś
16243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-09-22 do dziś
16343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-09-22 do dziś
16443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-09-22 do dziś
16543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-09-22 do dziś
16643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-09-22 do dziś
16743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-09-22 do dziś
16843 31 Z TYNKOWANIE2010-09-22 do dziś
16943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-09-22 do dziś
17043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.01.2007 okres 28.06.2002 - 31.12.20022007-02-08 do dziś
2data złożenia 17.01.2007 okres 01.01.2003 - 31.12.20032007-02-08 do dziś
3data złożenia 17.01.2007 okres 01.01.2004 - 31.12.20042007-02-08 do dziś
4data złożenia 17.01.2007 okres 01.01.2005 - 31.12.20052007-02-08 do dziś
5data złożenia 08.12.2009 okres 01.01.2006 -31.12.20062009-12-18 do dziś
6data złożenia 08.12.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-12-18 do dziś
7data złożenia 08.12.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-12-18 do dziś
8data złożenia 28.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.06.2002 - 31.12.20022007-02-08 do dziś
201.01.2003 - 31.12.20032007-02-08 do dziś
301.01.2004 - 31.12.20042007-02-08 do dziś
401.01.2005 - 31.12.20052007-02-08 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062009-12-18 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072009-12-18 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-12-18 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.06.2002 - 31.12.20022007-02-08 do dziś
201.01.2003 - 31.12.20032007-02-08 do dziś
301.01.2004 - 31.12.20042007-02-08 do dziś
401.01.2005 - 31.12.20052007-02-08 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062009-12-18 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072009-12-18 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-12-18 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów