SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ELEKTRON

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000132358
Numer REGON: 550065440
Numer NIP: 7581742935
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-12-07
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/12143/22/745]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 550065440 NIP 75817429352008-04-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ELEKTRON2002-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE nr w rejestrze 4512002-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. OSTROŁĘKA gmina M. OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA2002-09-26 do dziś
2. Adresulica 11 LISTOPADA nr domu 7 nr lokalu 47 kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA 2003-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.06.2002 R.2002-09-26 do dziś
210.06.2003 R.ZMIANA PAR. 20, PAR. 22 UST. 1 I UST. 5, PAR. 24 UST. 5, PAR. 28 UST. 2, PAR. 31 UST. 5, PAR. 40 UST. 1 I UST. 2, PAR. 41, PAR. 43, PAR. 60, PAR. 61 UST. 1-4, PAR. 62 DODANIE PAR. 17A, PAR. 28 UST. 3, PAR. 37 UST. 8, 49A STATUTU2003-11-15 do dziś
314.12.2007 R. -ZMIENIONO PAR. 9 UST. 5, 10, 11, 12 UST. 2 PKT 1-5, 13 UST. 1, 14, 16, 17, 17A, 18, 21 UST. 1, 22 UST. 2, 5, 24 UST. 5, 25, 26 UST. 1, 27 UST. 3, 28 UST. 1, 29 UST. 1, 31, 32, 33 UST. 2, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 48 UST. 1, 49, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73 -DODANO PAR. 4 UST. 4-6, 8A, 8B, 9A, 12 UST. 2 PKT 6-7, 18A, 18B, ROZDZIAŁ IV, 21 UST. 2, 29 UST. 5, 31A, 31B, 33 UST. 5-7, PO 40 DODANO ZDANIE, PO ROZDZIALE VI DODANO ZDANIE, 42A, 42B, 42C, 45A, 45B, 45C, 45D, 45E, 45F, 45G, 49B, 49C, 49D, 57A, 62A, 63A, 63B, 69A, 69B, 73A, 73B, 73C, 76A, 76B, 76C, 77A, 77B, 77C, 77D, DODANO ZDANIE PO 18 B, PRZED 42, PO 43, 44, PRZED 77A -USUNIĘTO PAR. 22 UST. 3, 23 PKT 18, 27 UST. 5, 29 UST. 3, 40 UST. 2, 43 UST. 3-4, 49A, 50, 52, 64, 76, 772008-04-25 do dziś
406.06.2018 R. - ZMIANA § 8, § 8A, § 18B UST. 3, § 22, § 25 UST. 3.2018-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPOLITOWSKA2014-09-23 do dziś
2. ImionaEWA2014-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-23 do dziś
21. NazwiskoDOBKOWSKI2009-10-22 do dziś
2. ImionaROBERT2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-22 do dziś
31. NazwiskoRUDZIŃSKA2009-08-12 do dziś
2. ImionaTERESA2009-08-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-08-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2009-08-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-12 do dziś
41. NazwiskoKISIEL2004-09-02 do dziś
2. ImionaHENRYK2004-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?V-CE PREZES ZARZĄDU2004-09-02 do dziś
56. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-02 do dziś
61. NazwiskoGRABOWSKI2002-09-26 do dziś
2. ImionaJERZY2002-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2002-09-26 do dziś
75. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁKOWSKA2022-12-07 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2022-12-07 do dziś
2. ImionaKARINA2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTRAK2022-12-07 do dziś
2. ImionaMARTA2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZUBRZYCKA2022-12-07 do dziś
2. ImionaEWA2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBIAK2022-12-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUROWSKI2022-12-07 do dziś
2. ImionaROBERT2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUŁAWSKA2022-12-07 do dziś
2. ImionaJOANNA BARBARA2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaDECYK2022-12-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2019-09-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ ARTUR2019-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z NABYWANIE BUDYNKÓW. W TYM NIEODPŁATNE, W CELU USTANO-WIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZ-KALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-10-29 do dziś
268 20 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ BUDOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W CELU ZASPOKOJENIA POTRZEB ŚRODOWISKOWYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2015-10-29 do dziś
368 32 Z SPÓŁDZIELNIA ZARZĄDZA NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ WŁASNOŚĆ ORAZ WŁASNOŚĆ JEJ CZŁONKÓW LUB MOŻE ZARZĄDZAĆ NIERUCHOMOŚCIĄ NIE STANOWIĄCĄ JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELAMI {WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TEJ NIERUCHOMOŚCI2015-10-29 do dziś
441 20 Z SPÓŁDZIELNIA MOŻE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZWIĄZANĄ BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJĄ CELÓW OKREŚLONYCH W § 3 STATUTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI MOŻE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANĄ I REMONTOWĄ NA POTRZEBY WŁASNE I OSÓB TRZECICH2015-10-29 do dziś
568 10 Z DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA MAJĄCA NA CELU POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH. A NASTĘPNIE NABYWANIE TERENÓW NA WŁASNOŚĆ2015-10-29 do dziś
682 99 Z DZIAŁALNOŚĆ W DZIEDZINIE RYNKU KAPITAŁOWEGO W CELU UZYSKANIA ODSETEK OD POŻYCZEK. WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH. OBLIGACJI, UDZIAŁÓW I AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ORAZ INNYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH2015-10-29 do dziś
768 20 Z NABYWANIE BUDYNKÓW, W TYM NIEODPŁATNE, W CELU USTANO-WIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2015-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 R. data złożenia 29.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 R.2002-09-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 19.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 DO 31.12.20022003-09-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 30.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-09-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 DO 31.12.20042005-07-28 do dziś
5data złożenia 22.07.2006 okres 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
6data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-26 do dziś
7data złożenia 10.07.2008 okres 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20072008-09-05 do dziś
8data złożenia 09.07.2009 okres 01 STYCZNIA -31 GRUDNIA 20082009-08-12 do dziś
9data złożenia 14.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
10data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
11data złożenia 05.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-22 do dziś
12data złożenia 05.06.2013 okres 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20122013-06-20 do dziś
13data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
14data złożenia 01.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
15data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
16data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
17data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
18data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
19data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
20data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
21data złożenia 30.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-26 do dziś
301 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 R.2008-09-05 do dziś
401 STYCZNIA -31 GRUDNIA 20082009-08-12 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-22 do dziś
801 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20122013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.2001 R.2002-09-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-09-02 do dziś
301.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-26 do dziś
501 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 R.2008-09-05 do dziś
601 STYCZNIA -31 GRUDNIA 20082009-08-12 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-06-22 do dziś
1001 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20122013-06-20 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów