CNNG AUDYTOR - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000132210
Numer REGON: 011941493
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/451819/22/332]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011941493 NIP 52111770862007-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCNNG AUDYTOR - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 476042002-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BOROWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 03-475 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 18.07.1996 R. -NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-ZAKRZEWSKA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 5723/96; ZMIANA PAR. 2, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 23, 24, 27, 30, 37; TEKST JEDNOLITY -18.09.2002 R. ASESOR NOTARIALNY MARTA ZACHORSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA HANNY KACPRZAK-KUCHARSKIEJ, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 7063/2002;2002-09-25 do dziś
204.09.2012 R., NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA W WARSZAWIE, REP. A NR 13762/2012 ZMIANA § § : 7, 8.1, 9, 13.1, 18, 22.5).9). I 14), 23.4, 23A, 24.4, 26, 27, 28.2, 31, 32 I 36. TEKST JEDNOLLITY2012-10-04 do dziś
308.09.2016 R., NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK - KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6158/2016, ZMIANA TREŚCI § 22016-10-05 do dziś
429.12.2021 R., NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK - KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6914/2021, ZMIANA § 342022-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-25 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiRZECZPOSPOLITA2002-09-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIDERSKA2002-09-25 do dziś
2. ImionaLUCYNA JANINA2002-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ2002-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKA2002-09-25 do dziś
2. ImionaHANNA EWA2002-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250 ZŁ2002-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANOWICZ2002-09-25 do dziś
2. ImionaWINCENTY2002-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.750 ZŁ2002-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-25 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANOWSKI2002-09-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2002-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250 ZŁ2002-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-25 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2009-07-10 do dziś
2. ImionaMARZENA TERESA2009-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250,00 ZŁOTYCH2009-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-10 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKI2012-10-04 do dziś
2. ImionaJACEK MAREK2012-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250 ZŁOTYCH2012-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2012-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA, A ZWŁASZCZA BADANIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, Z WYŁĄCZENIEM TYCH PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH WYKONYWANE SĄ USŁUGI W ZAKRESIE BADANIA KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH2014-12-23 do dziś
270 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA W DZIEDZINIE EKONOMII ZARZĄDZANIA, KSIĘGOWOŚCI, FINANSÓW I ZAGADNIEŃ PODATKOWYCH2014-12-23 do dziś
374 90 Z PRACE BADAWCZO ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH, A ZWŁASZCZA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA EKSPERTYZ I ANALIZ EKONOMICZNYCH2014-12-23 do dziś
485 59 B POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA I KONSULTACJE W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI, FINANSÓW I ZAGADNIEŃ PODATKOWYCH2014-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 26.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-03-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 23.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-04-15 do dziś
4data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
5data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
6data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
7data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
9data złożenia 19.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
10data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
11data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
12data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
13data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
14data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
15data złożenia 04.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
16data złożenia 08.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
17data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
18data złożenia 12.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-12 do dziś
19data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
20data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
21data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2022 DO 24.02.20222022-10-10 do dziś
22data złożenia 17.10.2022 okres OD 25.02.2022 DO 30.09.20222022-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 24.02.20222022-10-10 do dziś
19OD 25.02.2022 DO 30.09.20222022-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PL.KONSTYTUCJI 4 LOK.39 NR REP. A 816/2022, 25.02.2022 ,2022-03-18 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2022-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoŚWIDERSKA2022-03-18 do dziś
2. ImionaLUCYNA JANINA2022-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-18 do dziś
21. NazwiskoURBANOWICZ2022-03-18 do dziś
2. ImionaWINCENTY2022-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-18 do dziś
31. NazwiskoCZAJKA2022-03-18 do dziś
2. ImionaHANNA EWA2022-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PL.KONSTYTUCJI 4 LOK.39 NR REP. A 816/2022, 25.02.2022 ,2022-03-18 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów