DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000132019
Numer REGON: 931535542
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/213366/20/243]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiizba gospodarcza2002-11-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 931535542 NIP 89600074072007-10-16 do dziś
3. NazwaDOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA2002-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR IZB GOSPODARCZYCH nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 1G2002-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-11-04 do dziś
2. Adresulica ŚWIDNICKA nr domu 39 kod pocztowy 50-029 poczta WROCŁAW 2002-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT IZBY PRZYJĘTY W DNIU 29.01.1990 R.2002-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2002-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPREZYDIUM RADY IZBY2007-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU IZBY SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY IZBY LUB PEŁNOMOCNICY W GRANICACH UMOCOWANIA.2007-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZAK2019-04-25 do dziś
2. ImionaMICHAŁ CYPRIAN2019-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ2020-02-21 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK PREZYDIUM RADY2002-11-04 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK RADY2002-11-04 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK RADY2002-11-04 do dziś
54. Numer KRSCZŁONEK RADY2002-11-04 do dziś
64. Numer KRSCZŁONEK RADY2002-11-04 do dziś
74. Numer KRSCZŁONEK RADY2002-11-04 do dziś
84. Numer KRSCZŁONEK RADY2002-11-04 do dziś
94. Numer KRSCZŁONEK RADY2002-11-04 do dziś
104. Numer KRSCZŁONEK RADY2002-11-04 do dziś
114. Numer KRSCZŁONEK RADY2002-11-04 do dziś
124. Numer KRSCZŁONEK RADY2002-11-04 do dziś
134. Numer KRSCZŁONEK RADY2002-11-04 do dziś
144. Numer KRSCZŁONEK RADY2002-11-04 do dziś
154. Numer KRSCZŁONEK PREZYDIUM RADY2002-11-04 do dziś
164. Numer KRSCZŁONEK PREZYDIUM RADY2002-11-04 do dziś
171. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWC2014-12-18 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2014-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK PREZYDIUM RADY IZBY2014-12-18 do dziś
181. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻEBROWSKI2014-12-18 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JÓZEF2014-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK PREZYDIUM RADY IZBY2014-12-18 do dziś
191. Nazwisko\Nazwa lub firmaDREKO2011-10-06 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2011-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK PREZYDIUM2011-10-06 do dziś
201. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2007-10-16 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2007-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK PREZYDIUM RADY IZBY2007-10-16 do dziś
214. Numer KRSCZŁONEK PREZYDIUM RADY2002-11-04 do dziś
221. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILAN2007-10-16 do dziś
2. ImionaRYSZARD2007-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK PREZYDIUM RADY IZBY2007-10-16 do dziś
231. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEBASTIAN2007-10-16 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MIECZYSŁAW2007-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK PREZYDIUM RADY IZBY2007-10-16 do dziś
244. Numer KRSCZŁONEK RADY2004-01-15 do dziś
254. Numer KRSCZŁONEK RADY2004-01-15 do dziś
265. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2011-10-06 do dziś
274. Numer KRSCZŁONEK PREZYDIUM RADY2002-11-04 do dziś
284. Numer KRSCZŁONEK PREZYDIUM RADY2002-11-04 do dziś
294. Numer KRSCZŁONEK PREZYDIUM RADY2002-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2002-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLERGETPORER2019-04-25 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAKUB2019-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZ2019-04-25 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2019-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBAŃSKI2019-04-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUŹNICZAK PYSZCZEK2019-04-25 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2019-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2020-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 13.05.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.20012002-11-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.01.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022004-02-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 25.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-08-31 do dziś
4data złożenia 29.09.2010 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2010-11-16 do dziś
5data złożenia 29.09.2010 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2010-11-16 do dziś
6data złożenia 29.09.2010 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-11-16 do dziś
7data złożenia 29.09.2010 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-16 do dziś
8data złożenia 29.09.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-16 do dziś
9data złożenia 22.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-13 do dziś
10data złożenia 25.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
11data złożenia 15.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-23 do dziś
12data złożenia 26.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
13data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
14data złożenia 21.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-09 do dziś
15data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
16data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
17data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
18data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-11-04 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2010-11-16 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2010-11-16 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-11-16 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-16 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-13 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-11-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów