SMAK POLSKIEJ TRADYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000131862
Numer REGON: 016264880
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-10-14
Sygnatura akt[RDF/260038/20/698]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0162648802002-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSMAK POLSKIEJ TRADYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY nr w rejestrze 592842002-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina BRWINÓW miejscowość BRWINÓW2003-10-29 do dziś
2. Adresulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 23A kod pocztowy 05-840 poczta BRWINÓW 2003-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ PAWŁA CUPRIAKA W DNIU 17.12.1999, REP. A NR 7696/99 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ TOMASZ CYGAN I EWA MROCZEK S.C., PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA W DNIU 11.09.2002 R., REP. A NR 8884/2002 ZMIANA: PAR. 5, PAR. 7.1, PAR. 10.1, PAR. 12 -DODANY P.2, PAR. 14.1, PAR. 16.1, PAR. 20, PAR. 29.2 C) I PAR. 312002-09-23 do dziś
223.10.2003 R., REP. A NR 8983/2003 NOTARIUSZ EWA MROCZEK W KANCELARII NOTARIALNEJ TOMASZ CYGAN NOTARIUSZ EWA MROCZEK -NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE ZMIANA PAR. 3 PKT 12003-10-29 do dziś
315 MARCA 2018R. ZA NR REP. A 2147/2018 W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN - ZMIANA PAR.2, 5, 7 PKT.1 UMOWY SPÓŁKI - PRZYJĘCIE TESTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2018-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKOWSKA2002-09-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2002-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 1.000 (TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2002-09-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKOWSKI2002-09-23 do dziś
2. ImionaCEZARY MARCIN2002-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 1.000 (TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2002-09-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2002-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKOWSKA2002-09-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2002-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKOWSKI2002-09-23 do dziś
2. ImionaCEZARY MARCIN2002-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2015-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2018-04-27 do dziś
252 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-04-27 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2018-04-27 do dziś
418 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2018-04-27 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-04-27 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-04-27 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-04-27 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2018-04-27 do dziś
953 20 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2018-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 data złożenia 11.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20012002-09-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 01.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 DO 31.12.20032004-04-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 data złożenia 05.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 DO31.12.20042005-04-11 do dziś
4data złożenia 20.06.2006 okres 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
5data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-02 do dziś
6data złożenia 17.06.2008 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-07-08 do dziś
7data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
8data złożenia 02.07.2010 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-07-20 do dziś
9data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
10data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-23 do dziś
11data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-10 do dziś
12data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
13data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
14data złożenia 03.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
15data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
16data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
17data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
18data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
201.01.2006 DO 31.12.20062007-07-02 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-07-08 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-07-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-23 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
201.01.2006 DO 31.12.20062007-07-02 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-07-08 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-07-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-23 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów