SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W SIEMIATYCZACH

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000131806
Numer REGON: 000483180
Numer NIP: 5440000395
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2023-11-23
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/10931/23/291]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004831802002-09-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA W SIEMIATYCZACH2002-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 1832002-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SIEMIATYCKI gmina SIEMIATYCZE miejscowość SIEMIATYCZE2002-09-19 do dziś
2. Adresulica 11 LISTOPADA nr domu 43 kod pocztowy 17-300 poczta SIEMIATYCZE 2002-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.07.1958 R. 26.06.2002 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2002-09-19 do dziś
212.06.2003 R DODAJE SIĘ: W PAR. 7 UST 1 PKT 8, W PAR. 7 UST. 2 PKT 7, W PAR. 14 PKT 15; WPROWADZA SIĘ PAR. 15 (ZE ZNACZKIEM 1); UCHYLA SIĘ PAR. 67; DODAJE SIĘ:W PAR. 71 UST. 7 I 8, PAR. 76 (ZE ZNACZKIEM 1), W PAR. 77 UST. 8, PAR. 77 (ZE ZNACZKIEM 1), PAR. 77 (ZE ZNACZKIEM 2), PAR, 77 (ZE ZNACZKIEM 3), PAR. 77 (ZE ZNACZKIEM 4), PAR. 77 (ZE ZNACZKIEM 5), PAR. 77 (ZE ZNACZKIEM 6), PAR. 77 (ZE ZNACZKIEM 7), PAR. 77 (ZE ZNACZKIEM 8), PAR. 77 (ZE ZNACZKIEM 9), W PAR. 82 W UST. 3 DODAJE SIĘ ZDANIE; W PAR. 84 UST. 2 WYKREŚLIĆ OSTATNIE ZDANIE; W PAR. 94 UST. 1 DODAJE SIĘ PKT 3; WPROWADZA SIĘ PAR. 95 (ZE ZNACZKIEM 1); W PAR. 102 DODAJE SIĘ PKT 4; W PAR. 114 DODAJE SIĘ UST. 4 (ZE ZNACZKIEM 1), 4 (ZE ZNACZKIEM 2), 4 (ZE ZNACZKIEM 3).2003-07-23 do dziś
312.06.2006 R. ZMIENIONO § 8 UST. 2, § 14, § 19 PKT 3, § 22, § 23, § 38 UST. 8, § 71 UST. 2, § 77 (ZE ZNACZKIEM 7) UST. 2, § 77 (ZE ZNACZKIEM 8) UST 1, UST. 2, § 81 UST. 1, UST. 2, § 84 UST. 1, § 95, § 95 (ZE ZNACZKIEM 1), DODANO UST. 4 DO § 32, UST. 6 DO § 37, USUNIĘTO UST. 3 W § 77, § 80 PKT 1 UST. 2 W § 812006-08-10 do dziś
428.11.2007 R. ZMIENIONO: § 22 PKT 1, 2, 3, 4, § 23, § 24 UST. 1, 2, W DZIALE IV NAZWĘ ROZDZIAŁU A, § 35, § 41, § 46 PKT 1, § 50, § 52 UST. 2, § 53 UST. 2, § 54 PKT 16, § 54 PKT 29, § 56 UST. 2, 6, § 57 PKT 8, § 65 UST. 4, 5, 6, § 81 UST. 2 PKT 1 DODANO: § 4 (ZE ZNACZKIEM 1), § 7 PKT 8 (ZE ZNACZKIEM 1), § 10 UST. 5, PKT 5, 6, 7, 8, § 14 (ZE ZNACZKIEM 1), § 16 PKT 5, § 29 (ZE ZNACZKIEM 1-3), § 30 (ZE ZNACZKIEM 1), § 36 (ZE ZNACZKIEM 1-2), § 37 (ZE ZNACZKIEM 1), § 38 (ZE ZNACZKIEM 1), § 39 (ZE ZNACZKIEM 1), § 40 (ZE ZNACZKIEM 1-6), § 43 (ZE ZNACZKIEM 1), § 44 UST. 3, § 45 (ZE ZNACZKIEM 1), § 46 PKT 4, § 52 UST. 5, 6, § 54 (ZE ZNACZKIEM 1), § 57 PKT 7 (ZE ZNACZKIEM 1), § 68 PKT 11, § 85 UST. 1 PKT J, § 85 UST. 3, § 85 (ZE ZNACZKIEM 1), § 89 (ZE ZNACZKIEM 1-2), § 95 (ZE ZNACZKIEM 2), § 98 UST. 4, § 101 (ZE ZNACZKIEM 1), § 102 (ZE ZNACZKIEM 1), § 111 (ZE ZNACZKIEM 1), § 114 UST. 2 (ZE ZNACZKIEM 1) UST. 8, 9, 10, 11, § 115 (ZE ZNACZKIEM 1-2), § 116 UST. 3 (ZE ZNACZKIEM 1), § 121 UST. 3, 4 USUNIĘTO: § 4, § 7 PKT 8, § 14, § 29, § 30, § 31, § 32, § 34, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 43, § 45, § 54 PKT 10, 11, 12, 13, § 57 PKT 7, § 61, § 62, § 63, § 64, § 72 UST. 4, 5, § 77 (ZE ZNACZKIEM 1-4), § 77 (ZE ZNACZKIEM 6), § 88 UST. 3, § 89, § 94 UST. 1 PKT 3, § 95, § 95 (ZE ZNACZKIEM 1), § 96, § 101, § 102, § 111, § 112, § 115, § 116 UST. 32008-03-19 do dziś
522.06.2018 R. ZM. TYTUŁ DZIAŁU II,§ 14 (IND.1) UST.2 PKT 12,UST.5,§ 15 PKT 4,§ 29 (IND.2) UST.1,UST.2,§ 36 (IND.2) UST.1,§ 37 (IND.1) UST.1,§ 40 (IND.1) UST.5,§ 40 (IND.2) UST.4,§ 40 (IND.4) UST.3, UST.5,§ 43 (IND.1) UST.1, § 54 PKT 25, § 54 (IND.1) UST.1, § 56 UST. 2,§ 77 (IND.5), § 77 (IND.9) UST.1, § 82 UST.2, UST.3, § 85 UST.1, UST. 2A),UST. 2F), UST.3, UST.2J),§ 85 (IND.1) UST.2,§ 86 UST.1, UST.2, § 88 UST.1, § 95 (IND.2) UST.2, § 98 UST.1, § 101 (IND.1), § 115 (IND.1) UST.1 PKT 3, § 115 (IND.2) UST.1, § 116 UST.1,§ 121 UST.2,§ 122 UST. 1, § 124,DODANO: § 4 (IND.2),§ 8 (IND.1),§ 9 (IND.1), § 10 (IND.1), § 11 (IND.1), § 12 (IND.1), § 15 PKT 10, PKT 11, § 16 (IND.1), § 17 (IND.1), § 18 (IND.1),§ 19 (IND.1),§ 20 (IND.1), § 25 (IND.1), § 26 (IIND. 1), § 27 (IND.1),§ 29 (IND.3) PKT 5, PKT 6, § 30 (IND. 2), § 70 (IND.1), § 72 (IND.1), § 73 (IND.1), § 74 (IND.1), § 75 (IND.1), § 76 (IND.1) UST. 2 (IND.1), § 77 UST.8,§ 77 (IND.9) UST.3,§ 79 (IND.1),§ 81 UST.3, § 87 (IND. 1),§ 89 (IND.3), § 89 (IND.3), § 89 (IND.4), § 92 (IND.1), § 98 UST.5, UST.6, UST.7,§ 102 (IND.2),§ 106 (IND.1), § 107 (IIND.1), § 114 UST.3 (IND.1), § 115 (IND.1) UST.1 PKT 4, § 115 (IND.2) PKT 3, § 116 UST.2 (IND.1), § 116 UST.2 (IND.2) § 116 (IND.1), § 116 (IND.2), § 116 (IND. 3), § 116 (IND. 4), § 122 UST.1 PKT 7, 8, 9,USUNIĘTO: § 4 (IND. 1), § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 15 PKT 2, § 15 PKT 9, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29 (IND. 3) PKT 3 I 4, § 30 (IND.1), § 36 (IND. 2) UST. 4, § 37 (IND.1) UST. 4, § 40 (IND.1) UST. 8 D), § 54 PKT 14, § 54 PKT 15, § 56 UST.3, § 65 UST. 6, § 70, § 73, § 74, § 75, § 76 (IND.1) UST. 2, § 79, § 87, § 89 (IND.1), § 89 (IND.2), § 92, § 93,§ 94, § 95 (IND.2) UST. 5, § 97, § 98 UST. 3 I 4, § 99, § 100, § 102 (IND.1), § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111 (IND.1), § 113, § 116 UST. 2, § 117, § 118, § 122 UST. 2, § 123 UST. 1 PKT 2.2018-09-27 do dziś
627.06.2023 R., SKREŚLONO § 43 (Z INDEKSEM 1) UST. 1 I DODANO § 43 (Z INDEKSEM 1) UST. 1 (Z INDEKSEM 1), SKREŚLONO § 47 I DODANO § 47 (Z INDEKSEM 1), SKREŚLONO § 56 UST. 2 I DODANO § 56 UST. 2 (Z INDEKSEM 1)2023-08-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTOŁWIŃSKI2023-11-23 do dziś
2. ImionaROBERT2023-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-11-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-23 do dziś
21. NazwiskoMIRONKIEWICZ2023-10-24 do dziś
2. ImionaIGOR2023-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-10-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-24 do dziś
31. NazwiskoŁUNIEWSKA2023-10-09 do dziś
2. ImionaEWELINA2023-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-10-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANISZCZUK2023-08-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ2023-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASZUK2022-11-07 do dziś
2. ImionaMAREK2022-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIEJUK2023-08-04 do dziś
2. ImionaDANUTA2023-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTEL2023-08-04 do dziś
2. ImionaADAM2023-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORMOL2023-08-04 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2023-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-04 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLEWSKA2023-08-04 do dziś
2. ImionaZENOBIA2023-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-04 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKOWUK2023-08-04 do dziś
2. ImionaBARBARA2023-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-04 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2023-08-04 do dziś
2. ImionaBARBARA2023-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-04 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOCKI2023-08-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2023-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-04 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARWIEJUK2023-08-04 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2023-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2002-09-19 do dziś
270 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB MIENIE JEJ CZŁONKÓW2002-09-19 do dziś
370 12 Z NABYWANIE TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2002-09-19 do dziś
470 2 WYDZIERŻAWIANIE CZŁONKOM I INNYM OSOBOM GRUNTÓW STANOWIĄCYCH JEJ WŁASNOŚĆ LUB BĘDĄCYCH W JEJ UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM2002-09-19 do dziś
543 39 Z ORGANIZOWAĆ I PROWADZIĆ ZAPLECZE REMONTOWO-KONSERWACYJNE2008-03-19 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2002 R. -31 GRUDZIEŃ 2002 R. data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2002 R. -31 GRUDZIEŃ 2002 R.2003-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-06-17 do dziś
4data złożenia 07.07.2006 okres 2005 ROK2006-08-10 do dziś
5data złożenia 19.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-17 do dziś
6data złożenia 09.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-23 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-13 do dziś
8data złożenia 01.06.2010 okres 2009 ROK2010-06-09 do dziś
9data złożenia 07.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-10 do dziś
10data złożenia 05.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-13 do dziś
11data złożenia 17.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-21 do dziś
12data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
13data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
14data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
15data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
16data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
19data złożenia 16.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-16 do dziś
20data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
21data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-08-10 do dziś
22006 ROK2007-07-17 do dziś
32007 ROK2008-07-23 do dziś
42008 ROK2009-07-13 do dziś
52009 ROK2010-06-09 do dziś
62010 ROK2011-06-10 do dziś
72011 ROK2012-07-13 do dziś
82012 ROK2013-06-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZEŃ 2002 R. -31 GRUDZIEŃ 2002 R.2003-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-06-17 do dziś
42005 ROK2006-08-10 do dziś
52006 ROK2007-07-17 do dziś
62007 ROK2008-07-23 do dziś
72008 ROK2009-07-13 do dziś
82009 ROK2010-06-09 do dziś
92010 ROK2011-06-10 do dziś
102011 ROK2012-07-13 do dziś
112012 ROK2013-06-21 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-16 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów