NEO POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000131803
Numer REGON: 015226534
Numer NIP: 5262677195
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2022-05-24
Sygnatura akt[RDF/382800/22/656]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015226534 NIP 52626771952014-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNEO POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA nr domu 1 kod pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 28.08.2002 R. ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. DŁUGA 31, REP. A NR 22613/20022002-09-19 do dziś
222-12-2004 R., REPERTORIUM A NR 89/2004, NOTARIUSZ W WARSZAWIE MAREK WATRAKIEWICZ, ZMIANA § 11.2 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2005-01-24 do dziś
319.02.2010, REP. A 2053/2010, MAREK WIATRAKIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 2.1, § 3 ORAZ § 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2010-03-17 do dziś
430.12.2013 R., REPERTORIUM A NR 7230/2013, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SANDOMIERSKA 18/1 ZMIENIONO: § 9.4, § 9.5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI DODANO: PUNKT 9.5A W § 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2014-02-13 do dziś
501.07.2016 R., REPERTORIUM A 3818/2016, WIESŁAWA PROKOPIUK KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 60 LOK. 9, ZMIENIONO TREŚĆ § 3.1 ORAZ § 4 UMOWY SPÓŁKI.2016-09-02 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DN. 03.11.2016R., REP. A NR 12141/2016, MAREK WATARKIEWICZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA KINGA NAŁĘCZ, MAREK WATARKIEWICZ, BARTOSZ ŁUSZCZAK SP.P., UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO TADEUSZA 6 LOK.26 ZMIENIONO TREŚĆ § 1.1, 3.1, § 3.3 ORAZ § 4 UMOWY SPÓŁKI2016-11-22 do dziś
719.07.2017, REP.A NR 4622/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY AGATA DARSKA-NOWAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA AGNIESZKI SZAŁACHOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §1 UST.1.1., §3 UST.3.3., §9 UST.9.5.2017-10-26 do dziś
806.03.2018 R. REP. A NR 1583/2018, AGATA DARSKA - NOWAK ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA W WARSZAWIE AGNIESZKI SZAŁACHOWSKIEJ ZMIENIONO § 11 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2018-04-06 do dziś
906.11.2020 R., REP. A NR 20885/2020, NOTARIUSZ PAWEŁ KITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 3 UST. 3.3, § 9 UST. 9.4 ORAZ § 9 UST. 9.5A AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2021-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEO BIO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1423968062017-10-26 do dziś
4. Numer KRS0000266106 2017-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.550.000,00 ZŁ2017-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-10-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego15550000,00 ZŁ2016-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13200000,00 ZŁ2010-03-17 do dziś
29050000,00 ZŁ2016-11-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ZATWIERDZANIA UMÓW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEAUPRÉ2020-09-29 do dziś
2. ImionaPIOTR FELIKS2020-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAWBER2003-05-15 do dziś
2. ImionaNICHOLAS WILLIAM2003-05-15 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIRSKI2002-09-19 do dziś
2. ImionaLESZEK JANUSZ2002-09-19 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŚMIETAŃSKI2020-01-21 do dziś
2. ImionaWOJCIECH LECH2020-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2020-01-21 do dziś
21. NazwiskoCZAPLIŃSKA2020-01-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2020-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2020-01-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-01-15 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-01-15 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-01-15 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-01-15 do dziś
535 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2015-01-15 do dziś
635 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2015-01-15 do dziś
735 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2015-01-15 do dziś
835 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-01-15 do dziś
942 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-01-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy139 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2022-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 28.08.2002 -31.12.2003 data złożenia 03.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 28.08.2002 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 28.08.2002 -31.12.20032004-08-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 -31 GRUDNIA 2004 data złożenia 21.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 -31 GRUDNIA 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2004 -31 GRUDNIA 20042005-08-11 do dziś
3data złożenia 12.04.2007 okres 01.01.2005 -31.03.20062007-04-23 do dziś
4data złożenia 03.07.2008 okres 01.04.2006 -31.03.20072008-07-21 do dziś
5data złożenia 13.02.2009 okres 01.04.2007 -31.03.20082009-02-23 do dziś
6data złożenia 05.03.2010 okres 1.04.2008 -31.03.20092010-03-17 do dziś
7data złożenia 09.02.2011 okres 01.04.2009 -31.03.20102011-02-16 do dziś
8data złożenia 29.02.2012 okres 01.04.2010-31.03.20112012-03-06 do dziś
9data złożenia 09.05.2013 okres 01.04.2011 - 31.03.20122013-05-23 do dziś
10data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.04.2012 DO 31.03.20132014-07-10 do dziś
11data złożenia 31.12.2014 okres OD 01.04.2013 DO 31.03.20142015-01-15 do dziś
12data złożenia 12.10.2015 okres OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-10-27 do dziś
13data złożenia 16.09.2016 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-10-24 do dziś
14data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-08-01 do dziś
15data złożenia 26.10.2018 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-10-26 do dziś
16data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.04.2018 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
17data złożenia 12.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
18data złożenia 24.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.03.20062007-04-23 do dziś
201.04.2010-31.03.20112012-03-06 do dziś
301.04.2011 - 31.03.20122013-05-23 do dziś
4OD 01.04.2012 DO 31.03.20132014-07-10 do dziś
5OD 01.04.2013 DO 31.03.20142015-01-15 do dziś
6OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-10-27 do dziś
7OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-10-24 do dziś
8OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-08-01 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.03.20062007-04-23 do dziś
201.04.2006 -31.03.20072008-07-21 do dziś
301.04.2007 -31.03.20082009-02-23 do dziś
41.04.2008 -31.03.20092010-03-17 do dziś
501.04.2009 -31.03.20102011-02-16 do dziś
601.04.2010-31.03.20112012-03-06 do dziś
701.04.2011 - 31.03.20122013-05-23 do dziś
8OD 01.04.2012 DO 31.03.20132014-07-10 do dziś
9OD 01.04.2013 DO 31.03.20142015-01-15 do dziś
10OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-10-27 do dziś
11OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-10-24 do dziś
12OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-08-01 do dziś
13OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-10-26 do dziś
14OD 01.04.2018 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.03.20062007-04-23 do dziś
201.04.2006 -31.03.20072008-07-21 do dziś
301.04.2007 -31.03.20082009-02-23 do dziś
41.04.2008 -31.03.20092010-03-17 do dziś
501.04.2009 -31.03.20102011-02-16 do dziś
601.04.2010-31.03.20112012-03-06 do dziś
701.04.2011 - 31.03.20122013-05-23 do dziś
8OD 01.04.2012 DO 31.03.20132014-07-10 do dziś
9OD 01.04.2013 DO 31.03.20142015-01-15 do dziś
10OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-10-27 do dziś
11OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-10-24 do dziś
12OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów