SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „EPOKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000131744
Numer REGON: 001282615
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-03-10
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/10008/23/226]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001282615 NIP 52500064082007-07-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „EPOKA”2002-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 19112002-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-09-23 do dziś
2. Adresulica LIMANOWSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 02-943 poczta WARSZAWA 2002-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.09.1987 R.2004-05-25 do dziś
201.10.2004 R. UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU ODMÓWIONO ZAREJESTROWANIA §8 UST. 1 LIT. C, §39 UST. 12005-01-18 do dziś
3DNIA 29.11.2007: ZMIANA §§ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 59, 60, 64, 65; DODANIE §§ 6 Z INDEKSEM 1, 21 Z INDEKSEM 1, 27 Z INDEKSEM 1, 32 Z INDEKSEM 1, 34 Z INDEKSEM 1, 34 Z INDEKSEM 2, 34 Z INDEKSEM 3, 34 Z INDEKSEM 4, 55 Z INDEKSEM 1, 59 Z INDEKSEM 1; SKREŚLENIE § 11, 12, 22;2008-06-27 do dziś
4DATA ZMIANY STATUTU 20 CZERWCA 2017 R., ZM.: § 46 UST. 2, § 55 UST. 2, W § 60 UST. 1, § 62 UST. 1.2017-11-10 do dziś
5ZMIANA STATUTU - 20 LISTOPADA 2018 R. 1. USUNIĘTO § 1-§ 71 2. DODANO § 1 - § 842019-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄD LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ROWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY2002-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBETIUK2019-01-11 do dziś
2. ImionaPIOTR MIKOŁAJ2019-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-11 do dziś
21. NazwiskoWARDZIŃSKA2017-11-10 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA MARIA2017-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-10 do dziś
31. NazwiskoKLUPP2017-11-10 do dziś
2. ImionaJOANNA DOROTA2017-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-10 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-06-27 do dziś
51. NazwiskoKUROWSKI2004-06-02 do dziś
2. ImionaMAREK MICHAŁ2004-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-01-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-02 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLIŃSKA2022-11-14 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ZOFIA2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUROWSKI2010-10-07 do dziś
2. ImionaMAREK MICHAŁ2010-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaODOROWSKI2022-11-14 do dziś
2. ImionaSERGIUSZ MICHAŁ2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASZEK2019-07-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARZANNA2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNICKA2022-03-01 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-10-29 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-29 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 22.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-09-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 22.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022004-01-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 22.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-01-18 do dziś
4data złożenia 17.11.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-22 do dziś
5data złożenia 11.05.2007 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
6data złożenia 08.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-17 do dziś
7data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
8data złożenia 02.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-07 do dziś
9data złożenia 11.02.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-02-15 do dziś
10data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
11data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
12data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
13data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-10 do dziś
14data złożenia 28.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-28 do dziś
15data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-22 do dziś
201.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-07 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-02-15 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-10 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-28 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-11 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-11 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-01-18 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-22 do dziś
301.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-10-17 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-10-07 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-02-15 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-10 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-28 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-01 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów