SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W MOŃKACH

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000131715
Numer REGON: 000483151
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-08-04
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/7040/23/792]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000483151 NIP 54600011562007-04-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA W MOŃKACH2002-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 1322002-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat MONIECKI gmina MOŃKI miejscowość MOŃKI2002-09-19 do dziś
2. Adresulica WYZWOLENIA nr domu 6 kod pocztowy 19-100 poczta MOŃKI 2002-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.06.1995 R. DATA SPORZĄDZENIA STATUTU 28.06.2002 R. ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 2-66; USUNIĘTO PAR. 67-932002-09-19 do dziś
226.06.2003 R. DODANO PAR. 3 UST. 1 PKT 2 A, PAR. 21 (ZE ZNACZKIEM 1) -PAR. 21 (ZE ZNACZKIEM 8), PAR. 23 UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 6, UST. 7, PAR. 23 (ZE ZNACZKIEM 1) PAR. 23 (ZE ZNACZKIEM 6), PAR. 31 (ZE ZNACZKIEM 1) -PAR. 31 (ZE ZNACZKIEM 3), PAR. 35 (ZE ZNACZKIEM 1) PAR. 35 (ZE ZNACZKIEM 7), PAR. 60 PKT 1, SKREŚLONO PAR. 53 UST. 6, ZMIENIONO PAR. 4 UST. 4 PKT 2, PAR. 7 PKT 6, PAR. 21 UST. 1, PAR. 21 UST. 6, PAR. 27 UST. 7, PAR. 46, PAR. 49 UST. 1, UST. 2, UST. 3, PAR. 58 UST. 32003-08-22 do dziś
321.06.2006 R. DODANO § 6 (ZE ZNACZKIEM 1), § 19 UST. 7, UST. 8, § 31 UST. 1 PKT D, § 31 (ZE ZNACZKIEM 2) UST. 5, § 38 UST. 3, § 42 UST. 4, § 54 PKT 17, PKT 18, § 61 (ZE ZNACZKIEM 1), § 61 (ZE ZNACZKIEM 2), § 64 UST. 4, UST. 5, § 67, SKREŚLONO § 21 (ZE ZNACZKIEM 1) PKT 1, § 53 UST. 4, § 54 PKT 15, ZMIENIONO § 4 UST. 2, § 6 PKT 2, PKT 8, § 19 UST. 1, UST. 4, UST. 6, § 21 (ZE ZNACZKIEM 5), § 24 UST. 1, UST. 2, UST. 3, § 31 (ZE ZNACZKIEM 2) UST. 3, § 38 UST. 2, § 41 UST. 2, § 46, § 47 UST. 1 PKT 1, § 49 UST. 1, UST. 4 PKT 3, § 50, § 53 UST. 2, UST. 3, UST. 72006-09-22 do dziś
429.11.2007 R. W § 2 DODANO PKT 3, W § 3 ZMIENIONO UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, ZMIENIONO § § 4-67, DODANO § § 68-1342008-01-23 do dziś
510.06.2015 R. ZMIENIONO § 85 UST. 1, USUNIĘTO § 85 UST. 22015-09-24 do dziś
613.06.2018 R. ZMIENIONO: § 2 UST.3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 9 UST.1 PKT 6, 10, § 11 UST.1, § 18, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 37, § 38 UST.2, § 39, § 40 UST.1, § 41, § 42 UST.1, § 83 UST. 4-7, § 85 UST.1, § 96 UST.4, § 110 UST.1 I 2, § 123 UST.2, DODANO: W § 31 UST.6, W § 82 UST.3-5, § 132 (Z INDEKSEM JEDEN, Z INDEKSEM DWA I Z INDEKSEM TRZY), WYKREŚLONO: § 9 UST.1 PKT 2 I 5, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 20, § 121 UST.1 PKT 12018-08-23 do dziś
729.06.2022 R. ZMIENIONO § 110 UST. 2, W § 110 DODANO UST. 4, W § 116 DODANO UST. 4A2022-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSUPIŃSKA2018-01-24 do dziś
2. ImionaEWA2018-01-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-01-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-24 do dziś
21. NazwiskoKLEPADŁO2007-04-11 do dziś
2. ImionaROMAN2007-04-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-04-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-11 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2007-04-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-12-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-12-13 do dziś
41. NazwiskoBABUL2003-08-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ2003-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-22 do dziś
51. NazwiskoPOPOWSKI2002-09-19 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2002-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMÓŁKO2023-08-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2023-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURTEK2023-08-04 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2023-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKA2023-08-04 do dziś
2. ImionaMARIANNA2023-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKI2023-08-04 do dziś
2. ImionaJANUSZ2023-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRAKA2023-08-04 do dziś
2. ImionaJAN WIESŁAW2023-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-04 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPONOWICZ2023-08-04 do dziś
2. ImionaALICJA2023-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-04 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZEWSKA2020-12-09 do dziś
2. ImionaHALINA2020-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-09 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERECH2020-12-09 do dziś
2. ImionaJÓZEF2020-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-09 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaZUB2020-12-09 do dziś
2. ImionaJADWIGA2020-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2019-02-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-02-11 do dziś
268 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-02-11 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-02-11 do dziś
468 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-02-11 do dziś
593 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2019-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-28 do dziś
4data złożenia 03.08.2006 okres 2005 ROK2006-09-22 do dziś
5data złożenia 31.05.2007 okres 2006 R.2007-06-14 do dziś
6data złożenia 11.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-25 do dziś
7data złożenia 18.06.2009 okres 2008 ROK2009-06-23 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-13 do dziś
9data złożenia 05.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-13 do dziś
10data złożenia 02.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-11 do dziś
11data złożenia 14.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-20 do dziś
12data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
13data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
14data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
15data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
16data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
20data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
21data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-09-22 do dziś
22006 R.2007-06-14 do dziś
32007 ROK2008-08-25 do dziś
42008 ROK2009-06-23 do dziś
52009 ROK2010-07-13 do dziś
62010 ROK2011-07-13 do dziś
72011 ROK2012-07-11 do dziś
82012 ROK2013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-28 do dziś
32005 ROK2006-09-22 do dziś
42006 R.2007-06-14 do dziś
52007 ROK2008-08-25 do dziś
62008 ROK2009-06-23 do dziś
72009 ROK2010-07-13 do dziś
82010 ROK2011-07-13 do dziś
92011 ROK2012-07-11 do dziś
102012 ROK2013-06-20 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
15okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R, 20.06.20052005-06-27 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów