SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000131633
Numer REGON: 002350945
Numer NIP: 5420201446
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu61Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[RDF/391910/22/688]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 002350945 NIP 54202014462007-06-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU2003-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 5282002-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2002-09-20 do dziś
2. Adresulica ŚWIĘTOJAŃSKA nr domu 13/1 kod pocztowy 15-082 poczta BIAŁYSTOK 3 2002-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.06.1995 R. 22.06.2001 R. ZMIENIONO PAR. 16 I PAR. 1002002-09-20 do dziś
217.06.2003 R. PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2003-09-26 do dziś
331.05.2006 R. ZMIENIONO: § 5 UST 1, § 10 UST 2, § 12 UST 2 PKT 6, § 14, § 17 UST 5, § 23 UST 1, § 23 UST 3, § 30 UST 1 PKT 14, § 30 UST 8, § 36 UST 3, § 42 UST 1, § 47 UST 1 PKT 1, § 49 UST 8, § 54, § 55, § 61 UST 2, § 75, § 86, § 96, § 101 UST 1 I 2 SKREŚLA SIĘ: § 67 W ZWIĄZKU Z WYKREŚLENIEM DOTYCHCZASOWE NUMERY § 68-96 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ § 67-952006-08-04 do dziś
429.11.2007 R. ZMIENIONO § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 10, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 24, § 25, § 26, § 28, § 30, § 32, § 36, § 38, § 42, § 46, § 47, § 48, § 50, § 52, § 53, § 54, § 55, § 60, § 61, § 62, § 63, SKREŚLONO § 64, § 65, § 66, § 67 DO § 69 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ § 63 DO § 65, ZMIENIONO § 70, § 72, SKREŚLONO § 76, ZMIENIONO § 77, § 80, § 82, § 83, § 86, § 88, SKREŚLONO ROZDZIAŁ IX, ZMIENIONO § 92, SKREŚLONO ROZDZIAŁ XI, SKREŚLONO § 96, § 97, § 98, ZMIENIONO § 100, § 1012008-02-12 do dziś
517.06.2010 R. ZMIENIONO § 7 UST. 1, § 7 UST. 1 PKT A, § 7 UST. 4, § 9 UST. 2, § 11 UST. 1 PKT 4, § 11 UST. 5, § 12 UST. 2 PKT 4, § 12 UST. 2 PKT 7, § 13 UST. 2 PKT 6, § 14 UST. 9, § 15 UST. 1 PKT 3, § 15 UST. 1 PKT 18A, § 19 UST. 17, UST. 19, UST. 21, UST. 22, § 39 UST. 1 PKT 1, § 39 UST. 1 PKT 5, § 48 UST. 5, § 62 UST. 3, § 82 UST. 3, § 82 UST. 92010-07-27 do dziś
628, 30, 31.05.2012 R. ZMIENIONO § 18 PKT 2, § 25 PKT 2, § 28 PKT 12012-10-05 do dziś
721 I 22.05.2013 ZMIENIONO § 13 PKT 2, § 18 PKT 6, § 18 PKT 9, § 18 PKT 10, § 21 PKT 1, § 31, § 38 PKT 4, § 82 PKT 12013-06-13 do dziś
827 I 29 MAJA 2015 R. ZMIENIONO § 15 PKT 4, WYKREŚLONO § 32 PKT 1 PPKT 27, PPKT 292015-09-29 do dziś
921 I 22 KWIETNIA 2016 R. ZMIENIONO § 19 UST. 1, § 32 UST. 1 PKT 1, § 32 UST. 1 PKT 23, § 39 UST. 1 PKT 22016-06-20 do dziś
1018.06.2018 R. ZMIENIONO: §2, §4, §5, §8-§19, §21§26, §28, §32, §34, §38, §39, §44, §47, §48, §50, §51, §53-§64, §66-§69, §78-§89, §90-§92. SKREŚLONO: §6-§9, §11-§14, §51-§58, §62, §73-§80, §81. DODANO NOWE: §93-§106. W ZWIĄZKU Z WYKREŚLENIEM DOTYCHCZASOWE NUMERY: §5, §6 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ §7, §8; §15-§17 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ §14-§16; §19-§22 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ §20-§23; §23-§26 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ §24-§27; §27-§36 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ §28§37; §37-§43 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ §38-§44; §44-§47 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ §45-§48; §48§50 OTRZYMUJĄ §50-§52; §59-§61 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ §65-§67; §63-§71 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ §69-§76; §72 OTRZYMUJE NUMERACJĘ §77; §82-§84 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ §94§96; §85-§86 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ §97-§98.2018-11-13 do dziś
1115.09.2020 R. ZMIENIONO § 39 UST.62020-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2002-09-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuPODZIAŁU DOKONANO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2/90 Z 29.10.1990 R. NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACHĘTA” W BIAŁYMSTOKU, UCHWAŁY NR 9/3/96 Z 12.06.1996 R. ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW TEJ SPÓŁDZIENI UZUPEŁNIAJĄCEJ UCHWAŁĘ NR 2/90 Z 29.10.1990 R. I WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W BIAŁYMSTOKU Z 27.05.1998 R. W SPRAWIE I C 1705/96. PODSTAWĄ PODZIAŁU JEST PAR. 5 UST. 1 USTAWY Z 20.01.1990 R. (DZ. U. NR 6 POZ. 36)2002-09-20 do dziś
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracjiZAMIAR NIE PODLEGAŁ ZGŁOSZENIU2002-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZACHĘTA” W BIAŁYMSTOKU2002-09-20 do dziś
3. Numer w rejestrze0000118199 2002-09-20 do dziś
5. Numer REGON0004829442002-09-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE2002-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMALISZEWSKA2018-11-28 do dziś
2. ImionaIZABELLA ŁUCJA2018-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA PREZESA2018-11-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-28 do dziś
21. NazwiskoBAZYDŁO2018-11-13 do dziś
2. ImionaJAKUB2018-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. GZM2018-11-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-13 do dziś
31. NazwiskoCHOIŃSKA2008-09-03 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2008-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-03 do dziś
41. NazwiskoPROKORYM2002-09-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-07-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKA ZIELENIEWSKA2020-03-18 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2020-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONIENKO2016-09-16 do dziś
2. ImionaBARBARA2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOROL2016-09-16 do dziś
2. ImionaPIOTR IRENEUSZ2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘCKOWSKI2016-09-16 do dziś
2. ImionaRYSZARD2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCEROW2016-09-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JERZY2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-16 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLISERMAN2019-08-26 do dziś
2. ImionaSYLWIA URSZULA2019-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-26 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKORYM2019-08-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-26 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOPIŃSKI2019-08-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-26 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMICKI2019-08-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-26 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUCKA2016-09-16 do dziś
2. ImionaJOLANTA BARBARA2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-16 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJER2016-09-16 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-11-13 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-11-13 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-11-13 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-11-13 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-11-13 do dziś
690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2018-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 27.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 01.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-07-04 do dziś
4data złożenia 05.06.2006 okres 2005 ROK2006-06-19 do dziś
5data złożenia 14.06.2007 okres 2006 ROK2007-06-25 do dziś
6data złożenia 30.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-07 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-13 do dziś
8data złożenia 28.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-27 do dziś
9data złożenia 07.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-30 do dziś
10data złożenia 19.06.2012 okres 2011 ROK2012-10-05 do dziś
11data złożenia 06.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-13 do dziś
12data złożenia 08.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
13data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
14data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
15data złożenia 04.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
16data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
18data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
19data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
20data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12005 ROK2006-06-19 do dziś
22006 ROK2007-06-25 do dziś
32007 ROK2008-07-07 do dziś
42008 ROK2009-07-13 do dziś
52009 ROK2010-07-27 do dziś
62010 ROK2011-06-30 do dziś
72012 ROK2013-06-13 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-04 do dziś
42005 ROK2006-06-19 do dziś
52006 ROK2007-06-25 do dziś
62007 ROK2008-07-07 do dziś
72008 ROK2009-07-13 do dziś
82009 ROK2010-07-27 do dziś
92010 ROK2011-06-30 do dziś
102011 ROK2012-10-05 do dziś
112012 ROK2013-06-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-04 do dziś
42005 ROK2006-06-19 do dziś
52006 ROK2007-06-25 do dziś
62007 ROK2008-07-07 do dziś
72008 ROK2009-07-13 do dziś
82009 ROK2010-07-27 do dziś
92010 ROK2011-06-30 do dziś
102011 ROK2012-10-05 do dziś
112012 ROK2013-06-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów