SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „OŚWIATA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000131624
Numer REGON: 001333235
Numer NIP: 7430004211
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-05-17
Sygnatura akt[RDF/381433/22/230]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013332352002-10-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „OŚWIATA”2002-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 13232002-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat LIDZBARSKI gmina LIDZBARK WARMIŃSKI miejscowość LIDZBARK WARMIŃSKI2002-10-11 do dziś
2. Adresulica LIPOWA nr domu 21 kod pocztowy 11-100 poczta LIDZBARK WARMIŃSKI 2005-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 26.11.1987 R. UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 19.01.2002 PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU, PROTOKOŁEM Z DNIA 13.09.2002 R. SPROSTOWANO PAR. 6 UST. 5 PKT 2, 4, 5, PAR. 19 UST. 1 PKT 2, PAR. 20, PAR. 50 UST. 1 I UST. 2, PAR. 64 UST. 3 STATUTU2002-10-11 do dziś
220 MAJA 2004 R. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU. UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 17.12.2004 R. ZMIENIONO: § 17, § 20, § 36, § 40, § 62, § 73, § 78, § 87, § 89 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2005-01-14 do dziś
3UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 5 Z DNIA 24.06.2010 R. UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2010-10-19 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 2 Z DNIA 17.09.2021 R. ZMIENIONO § 4 UST.1, WYKREŚLONO § 4 UST.5, ZMIENIONO § 5 UST.1, § 5 UST.2 PKT 5, § 5 UST.3, § 5 UST.5, UST.6, § 6 UST.5, UST.6, § 9 UST.6, § 12 UST.1, § 15 UST.1, § 16 UST.2 PKT 2, § 18 UST.2, § 19 UST.1, UST.2,UST. 3,UST. 4, § 20 UST.1, UST.2, § 28 UST.1 PKT 2, § 32, § 34, § 35, § 36, § 39 UST.1, UCHYLONO § 40, ZMIENIONO § 45, § 46 UST.1, § 49 UST.4, § 52, § 58 UST.1, UST.2, UST.4, § 66 UST.1 PKT 2 LIT A, LIT B, § 66 UST.2, § 73 UST.2, § 76 UST.5, § 76 UST 6 USUNIĘTO, ZMIENIONO § 772022-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. NIE DOTYCZY TO ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO2015-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoALEKSANDROWICZ2022-05-11 do dziś
2. ImionaWALDEMAR SŁAWOMIR2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-11 do dziś
21. NazwiskoOLESZKIEWICZ2002-10-11 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2002-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-10-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-11 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ZARZĄDU2003-06-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-03 do dziś
41. NazwiskoKORZENIEWSKI2005-04-27 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW KRZYSZTOF2005-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2005-04-27 do dziś
51. NazwiskoWASILEWSKI2005-04-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2005-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-04-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-27 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-11-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-23 do dziś
71. NazwiskoDROZDOWSKA2022-05-11 do dziś
2. ImionaANNA TERESA2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZADU2022-05-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-11 do dziś
81. NazwiskoSOŁYGA2022-05-11 do dziś
2. ImionaBEATA2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-05-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-11 do dziś
91. NazwiskoMIKUCKI2002-10-11 do dziś
2. ImionaBOGDAN2002-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2022-05-11 do dziś
2. ImionaJOANNA2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKA2022-05-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA WIOLETTA2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARIMI2022-05-11 do dziś
2. ImionaALINA WANDA2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2010-10-19 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2010-10-19 do dziś
341 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2010-10-19 do dziś
468 20 Z WYNAJMOWANIE LOKALI W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2015-05-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANYMI NA ZLECENIE2015-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 29.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2005-01-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R. data złożenia 01.08.20052005-08-25 do dziś
4data złożenia 10.07.2006 okres ZA 2005 R.2006-08-21 do dziś
5data złożenia 27.06.2007 okres ZA 2006 R.2007-07-24 do dziś
6data złożenia 27.10.2008 okres 2007 R.2008-11-19 do dziś
7data złożenia 07.04.2009 okres 2008 R.2009-04-21 do dziś
8data złożenia 22.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-28 do dziś
9data złożenia 04.04.2012 okres 2011 ROK2012-04-24 do dziś
10data złożenia 03.04.2013 okres 2012 R.2013-04-15 do dziś
11data złożenia 01.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
12data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
13data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
14data złożenia 25.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
15data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
17data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
18data złożenia 17.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-17 do dziś
19data złożenia 17.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R.2005-08-25 do dziś
2ZA 2005 R.2006-08-21 do dziś
3ZA 2006 R.2007-07-24 do dziś
42007 R.2008-11-19 do dziś
52008 R.2009-04-21 do dziś
62010 ROK2011-04-28 do dziś
72011 ROK2012-04-24 do dziś
82012 R.2013-04-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-17 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2005-01-14 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 R.2005-08-25 do dziś
4ZA 2005 R.2006-08-21 do dziś
5ZA 2006 R.2007-07-24 do dziś
62007 R.2008-11-19 do dziś
72008 R.2009-04-21 do dziś
82010 ROK2011-04-28 do dziś
92011 ROK2012-04-24 do dziś
102012 R.2013-04-15 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-17 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów