„APTEKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000131394
Numer REGON: 890222100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/512444/23/572]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP8902221002002-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU -VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 13552002-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina BIELAWA miejscowość BIELAWA2002-09-18 do dziś
2. Adresulica WOLNOŚCI nr domu 158 kod pocztowy 58-260 poczta BIELAWA kraj POLSKA 2002-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY-AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 25.11.1993 R. REPERTORIUM A NR 7238/1993 W KANCELARII NOTARIALNEJ W WAŁBRZYCHU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 10 PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ SZERER. ZMIANA §5, §6AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.07.2002 R. REPERTORIUM A NR 635/2002 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WAŁBRZYCHU PRZY PLACU MAGISTRACKIM 3 PRZED NOTARIUSZEM DR RAFAŁEM FIRLEJEM. ZMIANA §6 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI -11.09.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU PL.MAGISTRACKI 3, NOTARIUSZ DR RAFAŁ FIRLEJ, REP. 1090/20022002-09-18 do dziś
227.07.2006 R. -NOTARIUSZ RAFAŁ FIRLEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, PL. MAGISTRACKI NR 3, REP. A NR 4070/2006 -UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA.2006-09-06 do dziś
330.01.2020R. REP. NR 544/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA KLESZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELAWIE ZMIENIONO:§12 UST.1, §12 UST.7, § 13 UST.1, §14 UST.1, §19.2020-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAUSE2020-09-11 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały679 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 407.400,00 ZŁ2020-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego408000,00 PLN2002-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1267160, 40 PLN2002-09-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZAD SPÓŁKI2002-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAUSE2021-09-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKRAUSE2021-09-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BRONISŁAW2021-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-15 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2021-09-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-05-31 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-05-31 do dziś
321 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2021-05-31 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2021-05-31 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2021-05-31 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-27 do dziś
4data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
5data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-27 do dziś
6data złożenia 18.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
7data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
8data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-24 do dziś
9data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
10data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
11data złożenia 27.06.2013 okres ROK 20122013-08-14 do dziś
12data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
13data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
14data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
15data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
16data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
17data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
18data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
19data złożenia 15.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
20data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
21data złożenia 25.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
22data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
2ROK 20122013-08-14 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-24 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
8ROK 20122013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-27 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-06-27 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-24 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
9ROK 20122013-08-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów