SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BRZASK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000131348
Numer REGON: 330298805
Numer NIP: 6711005584
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-05-17
Sygnatura akt[RDF/381486/22/94]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP3302988052002-09-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BRZASK”2002-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 532002-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina RYMAŃ miejscowość RYMAŃ2002-09-17 do dziś
2. Adresulica POLNA nr domu 4 kod pocztowy 78-125 poczta RYMAŃ 2002-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 28.06.1996 R. 17.06.2002 R. NOWY STATUT2002-09-17 do dziś
223.06.2008 R. -UCHWALONO NOWY STATUT.2008-09-12 do dziś
322.06.2015R., ZMIANA §4 I §160 STATUTU2015-07-02 do dziś
405.08.2015R. ZMIANA PARAGRAFU 4 STATUTU;2015-09-03 do dziś
525.06.2018 R., UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU2018-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMUSIAŁ2009-08-31 do dziś
2. ImionaROMAN ADAM2009-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-08-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-08-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-31 do dziś
21. NazwiskoEKIERT2002-09-17 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2002-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-09-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-17 do dziś
31. NazwiskoSIEJKA2002-09-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2009-08-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPECIŃSKA2021-08-25 do dziś
2. ImionaREGINA2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOŃ2021-08-25 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ALFREDA2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-25 do dziś
32. ImionaGRAŻYNA2015-07-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANIEC2018-09-27 do dziś
2. ImionaJAN SŁAWOMIR2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERSKA2018-09-27 do dziś
2. ImionaANNA TERESA2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZYK2021-08-25 do dziś
2. ImionaDANUTA2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-25 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIAK2021-08-25 do dziś
2. ImionaZOFIA2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2018-09-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-09-27 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-09-27 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-09-27 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-09-27 do dziś
560 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2018-09-27 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-09-27 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-09-27 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2018-09-27 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 DO 31.12.2001 data złożenia 17.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 DO 31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 DO 31.12.20012002-09-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 28.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
5data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
6data złożenia 04.06.2007 okres 2006 R.2007-06-15 do dziś
7data złożenia 04.07.2008 okres 2007 R.2008-09-12 do dziś
8data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
9data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
10data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
11data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
12data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
13data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
14data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
15data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
16data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
17data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
18data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
20data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
21data złożenia 17.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-15 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-04 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-15 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-12 do dziś
701.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów