MARLOW NAVIGATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000131322
Numer REGON: 192809238
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-10-19
Sygnatura akt[RDF/453844/22/237]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 192809238 NIP 58620969402009-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMARLOW NAVIGATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2002-09-19 do dziś
2. Adresulica GRANICZNA nr domu 25 kod pocztowy 81-626 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2002-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127 CZERWCA 2002 NOTARIUSZ EWA JEZIORSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI UL. WŁADYSŁAWA IV NR 49/1, REPERTORIUM A NR 463/2002 SC2002-09-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 15.09.2005 R., REP. A NR 5976/2005, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ EWĘ JEZIORSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ EWA JEZIORSKA JOANNA SOLECKA, NOTARIUSZE S.C. Z SIEDZIBĄ W GDYNI, UL. WŁADYSŁAWA IV 49/1, ZMIENIONO PAR. 1, DODANO W PAR. 6 PKT 22, USTALONO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZONYCH ZMIAN;2005-09-28 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 24.08.2007, REP. A NR 6301/2007, NOT. EWA JEZIORSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ EWA JEZIORSKA, JOANNA SOLECKA NOTARIUSZE S.C., ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 202007-10-30 do dziś
4AKT NOTARIALNY NOTARIUSZ EWY JEZIORSKIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ EWA JEZIORSKA, JOANNA SOLECKA NOTARIUSZE S.C. Z GDYNI, REP. A NR 3805/2011 Z 03.08.2011, ZMIANA BRZMIENIA PAR. 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2011-08-26 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z 5 CZERWCA 2018 ROKU REP.A NR 2048/2018,NOTARIUSZ JOANNA TUMASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI,AL.ZWYCIĘSTWA 241/5.ZMIENIONO TREŚĆ PAR.7 UST.3,PAR.8 UST.1,PAR.13,PAR.14 I PAR.20 I USTALONO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2018-10-25 do dziś
620.07.2021 R., REP. A NR 3577/2018, NOTARIUSZ JOANNA TUMASZ, ŁUKASZ GANCZEWSKI,JOANNA TUMASZ NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W GDYNI2021-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAROCEAN SHIPMANAGEMENT (CYPRUS) LIMITED2018-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-10-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2007-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASNY2021-02-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEOPHYTOU2021-02-19 do dziś
2. ImionaANDREAS2021-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYRSON2002-09-19 do dziś
2. ImionaBOGDAN JÓZEF2002-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 ZAKWATEROWANIE2011-08-26 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-08-26 do dziś
350 TRANSPORT WODNY2011-08-26 do dziś
449 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2011-08-26 do dziś
577 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2011-08-26 do dziś
673 1 REKLAMA2011-08-26 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2011-08-26 do dziś
874 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-26 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-08-26 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-14 do dziś
3data złożenia 13.04.2006 okres ROK 20052006-05-11 do dziś
4data złożenia 14.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-07 do dziś
5data złożenia 09.05.2008 okres 20072008-06-06 do dziś
6data złożenia 08.04.2009 okres ZA 2008 R.2009-05-05 do dziś
7data złożenia 27.04.2010 okres 20092010-05-31 do dziś
8data złożenia 17.05.2011 okres 20102011-05-30 do dziś
9data złożenia 18.04.2012 okres 2011 R.2012-05-15 do dziś
10data złożenia 03.04.2012 okres 20122013-05-28 do dziś
11data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
12data złożenia 14.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
13data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
14data złożenia 18.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
15data złożenia 29.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
16data złożenia 04.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-04 do dziś
17data złożenia 12.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
18data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
19data złożenia 19.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-05-11 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-07 do dziś
320072008-06-06 do dziś
4ZA 2008 R.2009-05-05 do dziś
520092010-05-31 do dziś
620102011-05-30 do dziś
72011 R.2012-05-15 do dziś
820122013-05-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20052006-05-11 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-07 do dziś
320072008-06-06 do dziś
4ZA 2008 R.2009-05-05 do dziś
520092010-05-31 do dziś
620102011-05-30 do dziś
72011 R.2012-05-15 do dziś
820122013-05-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów