„AKG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000131229
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-05-29
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/49308/22/186]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AKG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ2002-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ REJESTROWY nr w rejestrze 257882002-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina BŁONIE miejscowość DĘBÓWKA2002-09-17 do dziś
2. Adresnr domu 54 A kod pocztowy 05-870 poczta BŁONIE kraj POLSKA 2002-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 LUTEGO 1991 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM SOROKĄ W JEGO KANCELARII W WARSZAWIE, REP. A NR 471/91 UMOWA SPÓŁKI 2. AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 LIPCA 2002 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ OGRODZIŃSKĄ-ZALEWSKĄ W JEJ KANCELARII W WARSZAWIE, REP. A NR 4456/2002 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI I §§ OD 1 DO 222002-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUROCZKO2002-09-17 do dziś
2. ImionaJACEK MICHAŁ2002-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2002-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10500,00 PLN2002-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZLONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 60 Z PRODUKCJA DZIANIN2002-09-17 do dziś
218 30 Z WYPRAWIANIE I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH2002-09-17 do dziś
352 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-09-17 do dziś
452 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2002-09-17 do dziś
552 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2002-09-17 do dziś
652 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-17 do dziś
752 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-09-17 do dziś
852 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2002-09-17 do dziś
952 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2002-09-17 do dziś
1052 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2002-09-17 do dziś
1152 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2002-09-17 do dziś
1252 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2002-09-17 do dziś
1319 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH2002-09-17 do dziś
1452 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2002-09-17 do dziś
1552 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2002-09-17 do dziś
1652 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2002-09-17 do dziś
1752 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-17 do dziś
1852 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2002-09-17 do dziś
1952 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2002-09-17 do dziś
2052 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2002-09-17 do dziś
2152 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2002-09-17 do dziś
2252 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-09-17 do dziś
2352 71 Z NAPRAWA OBUWIA I INNYCH WYROBÓW SKÓRZANYCH2002-09-17 do dziś
2420 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2002-09-17 do dziś
2552 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO2002-09-17 do dziś
2652 73 Z NAPRAWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2002-09-17 do dziś
2752 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-17 do dziś
2855 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2002-09-17 do dziś
2955 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2002-09-17 do dziś
3055 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2002-09-17 do dziś
3155 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2002-09-17 do dziś
3255 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-09-17 do dziś
3355 30 A RESTAURACJE2002-09-17 do dziś
3455 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-09-17 do dziś
3525 12 Z BIEŻNIKOWANIE OPON2002-09-17 do dziś
3655 40 Z BARY2002-09-17 do dziś
3755 51 Z STOŁÓWKI2002-09-17 do dziś
3855 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2002-09-17 do dziś
3960 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-09-17 do dziś
4060 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-09-17 do dziś
4160 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-09-17 do dziś
4263 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2002-09-17 do dziś
4363 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-09-17 do dziś
4463 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2002-09-17 do dziś
4563 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2002-09-17 do dziś
4625 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-09-17 do dziś
4763 30 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY2002-09-17 do dziś
4863 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH2002-09-17 do dziś
4963 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2002-09-17 do dziś
5063 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2002-09-17 do dziś
5163 23 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-17 do dziś
5270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-17 do dziś
5370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-17 do dziś
5470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-17 do dziś
5570 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2002-09-17 do dziś
5670 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-09-17 do dziś
5726 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH2002-09-17 do dziś
5870 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-09-17 do dziś
5971 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-09-17 do dziś
6071 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-09-17 do dziś
6171 22 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2002-09-17 do dziś
6271 23 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2002-09-17 do dziś
6371 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2002-09-17 do dziś
6471 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2002-09-17 do dziś
6571 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-09-17 do dziś
6671 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-09-17 do dziś
6771 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-09-17 do dziś
6826 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2002-09-17 do dziś
6972 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-09-17 do dziś
7072 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-09-17 do dziś
7172 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-09-17 do dziś
7272 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-09-17 do dziś
7372 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2002-09-17 do dziś
7472 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-09-17 do dziś
7574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-09-17 do dziś
7674 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-09-17 do dziś
7774 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-09-17 do dziś
7874 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2002-09-17 do dziś
7928 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-09-17 do dziś
8074 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-09-17 do dziś
8174 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2002-09-17 do dziś
8274 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2002-09-17 do dziś
8374 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2002-09-17 do dziś
8474 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2002-09-17 do dziś
8574 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-09-17 do dziś
8685 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2002-09-17 do dziś
8785 31 A OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY2002-09-17 do dziś
8885 31 B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2002-09-17 do dziś
8985 32 A ŻŁOBKI2002-09-17 do dziś
9028 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2002-09-17 do dziś
9190 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2002-09-17 do dziś
9290 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2002-09-17 do dziś
9390 00 C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2002-09-17 do dziś
9490 00 D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW2002-09-17 do dziś
9592 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2002-09-17 do dziś
9692 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2002-09-17 do dziś
9793 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2002-09-17 do dziś
9893 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2002-09-17 do dziś
9993 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2002-09-17 do dziś
10051 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-09-17 do dziś
10128 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2002-09-17 do dziś
10292 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-17 do dziś
10317 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH2002-09-17 do dziś
10428 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2002-09-17 do dziś
10531 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2002-09-17 do dziś
10631 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-17 do dziś
10732 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2002-09-17 do dziś
10832 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2002-09-17 do dziś
10936 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH POZOSTAŁA2002-09-17 do dziś
11036 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2002-09-17 do dziś
11136 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI2002-09-17 do dziś
11245 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-09-17 do dziś
11345 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-09-17 do dziś
11417 72 Z PRODUKCJA ODZIEŻY DZIANEJ2002-09-17 do dziś
11545 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2002-09-17 do dziś
11645 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-09-17 do dziś
11745 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-09-17 do dziś
11845 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-09-17 do dziś
11945 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2002-09-17 do dziś
12045 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2002-09-17 do dziś
12145 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-09-17 do dziś
12245 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-09-17 do dziś
12345 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-09-17 do dziś
12445 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-09-17 do dziś
12518 10 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2002-09-17 do dziś
12645 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-09-17 do dziś
12745 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-09-17 do dziś
12845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-09-17 do dziś
12945 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-09-17 do dziś
13045 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-09-17 do dziś
13145 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-09-17 do dziś
13245 41 Z TYNKOWANIE2002-09-17 do dziś
13345 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-09-17 do dziś
13445 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2002-09-17 do dziś
13545 43 B SZTUKATORSTWO2002-09-17 do dziś
13618 21 Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH2002-09-17 do dziś
13745 44 A MALOWANIE2002-09-17 do dziś
13845 44 B SZKLENIE2002-09-17 do dziś
13945 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-09-17 do dziś
14045 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-09-17 do dziś
14150 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-09-17 do dziś
14250 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-09-17 do dziś
14350 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2002-09-17 do dziś
14451 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2002-09-17 do dziś
14551 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2002-09-17 do dziś
14651 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2002-09-17 do dziś
14718 22 A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA2002-09-17 do dziś
14851 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2002-09-17 do dziś
14951 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-09-17 do dziś
15051 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2002-09-17 do dziś
15151 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2002-09-17 do dziś
15251 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2002-09-17 do dziś
15351 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2002-09-17 do dziś
15451 25 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIE PRZETWORZONEGO TYTONIU2002-09-17 do dziś
15551 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2002-09-17 do dziś
15651 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2002-09-17 do dziś
15751 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2002-09-17 do dziś
15818 22 B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA2002-09-17 do dziś
15951 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2002-09-17 do dziś
16051 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2002-09-17 do dziś
16151 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-09-17 do dziś
16251 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2002-09-17 do dziś
16351 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2002-09-17 do dziś
16451 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2002-09-17 do dziś
16551 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2002-09-17 do dziś
16651 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-09-17 do dziś
16751 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2002-09-17 do dziś
16851 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-09-17 do dziś
16918 23 Z PRODUKCJA BIELIZNY2002-09-17 do dziś
17051 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2002-09-17 do dziś
17151 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2002-09-17 do dziś
17251 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-09-17 do dziś
17351 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2002-09-17 do dziś
17451 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-09-17 do dziś
17551 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-09-17 do dziś
17651 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-09-17 do dziś
17751 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2002-09-17 do dziś
17851 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2002-09-17 do dziś
17952 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2002-09-17 do dziś
18018 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-17 do dziś
18152 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2002-09-17 do dziś
18252 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2002-09-17 do dziś
18352 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2002-09-17 do dziś
18452 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2002-09-17 do dziś
18552 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-09-17 do dziś
18651 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-09-17 do dziś
18752 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-09-17 do dziś
18852 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-17 do dziś
18952 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2002-09-17 do dziś
19052 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2002-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, WA.XIV NS.REJ. KRS 49308/22/186, 26.05.2023 R. , 2.2023-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów