„BUM-MED.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000131204
Numer REGON: 277875175
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2021-04-22
Sygnatura akt[RDF/287730/21/814]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP2778751752003-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUM-MED.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RUDA ŚLĄSKA gmina M. RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2002-09-18 do dziś
2. Adresulica RADOSZOWSKA nr domu 163 kod pocztowy 41-707 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2002-09-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BUMMUD.PL2016-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 12.08.2002 R. PRZEZ NOTARIUSZ EWĘ HIMMEL-MINKINA W KANCELARII NOTARIALNEJ MGR EWY HIMMEL-MINKINA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, UL. RADOSZOWSKA 166, REPERTORIUM A NR 10292/20022002-09-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 24.02.2003 R., REPERTORIUM A NR 2398/2003 W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA EWY HIMMEL-MINKINA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ UL. RADOSZOWSKA 166 NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: PAR. 9; PAR. 11 PKT 3 I PKT 4; PAR. 16 PKT 3, NUMERY DODANYCH PARAGRAFÓW: PAR. 11 PKT 5; PAR. 18 PKT 5, NUMERY USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW: PAR. 17 PKT 8 -W ZWIĄZKU Z TYM ZMIENIA SIĘ NUMERACJĘ PKT 9 NA PKT 82003-04-07 do dziś
311.12.2006 R., NOTARIUSZ EWA HIMMEL- -MINKINA, KANCELARIA NOTARIALNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, REP. A NR 7988/2006 ZMIENIONO: PAR. 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 192007-01-26 do dziś
408.12.2009 R., NOTARIUSZ EWA HIMMEL-MINKINA, KANCELARIA NOTARIALNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, REP. A NR 29000/2009 ZMIENIONO: PAR. UMOWY SPÓŁKI2010-02-04 do dziś
519.11.2014 R. NOTARIUSZ EWA HIMMEL-MINKINA, KANCELARIA NOTARIALNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, REPERTORIUM A NR 12435/2014 - ZMIENIONO: § 10 PKT 1, § 11 PKT 1, § 16 PKT 22015-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPLA2002-09-18 do dziś
2. ImionaMARIA MICHALINA2002-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ2016-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPIERNIK PODOLSKA2002-09-18 do dziś
2. ImionaBARBARA KRYSTYNA2002-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ2016-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFISZER2016-06-23 do dziś
2. ImionaŁUCJA MIROSŁAWA2016-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ2016-06-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 PLN2002-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport149300,00 PLN2002-09-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁAĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPIERNIK PODOLSKA2018-05-29 do dziś
2. ImionaBARBARA KRYSTYNA2018-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFISZER2018-05-29 do dziś
2. ImionaŁUCJA MIROSŁAWA2018-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCZAPLA2015-12-18 do dziś
2. ImionaMARIA MICHALINA2015-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-12-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-04 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2010-02-04 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2010-02-04 do dziś
486 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2010-02-04 do dziś
586 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2010-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 25.02.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 04.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 25.02.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-04 do dziś
3data złożenia 13.06.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-07-04 do dziś
4data złożenia 27.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-14 do dziś
5data złożenia 10.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-09 do dziś
6data złożenia 30.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-06 do dziś
7data złożenia 28.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-11 do dziś
8data złożenia 24.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-03 do dziś
9data złożenia 17.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-18 do dziś
10data złożenia 27.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
11data złożenia 16.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
12data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
13data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
14data złożenia 22.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
15data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
16data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
17data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
18data złożenia 22.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-07-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-09 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-11 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-03 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.01.20202020-06-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 25.02.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-04 do dziś
31.01.2005 -31.12.20052006-07-04 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-05-14 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-05-09 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-04-06 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-05-11 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-06-03 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-18 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów